belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szent István Király Múzeum: Mindent ÉRTünk! Differenciáló módszerek és eszközök a múzeumpedagógiában

A Mindent ÉRTünk! projekt szemlélete és célja az volt, hgoy a múzeumban egy jól alkalmazható, társadalmias gyakorlat valósuljon meg, amelyben olyan gyerekek (speciálisnevelési igényű, sérült, és/vagy jelentős szociális, családi hátrányokkal induló gyerekek, fiatalok) kapnak lehetőséget a múzeum megismerésére és megértésére, akinek sokkal nagyobb szükségük van a múzeum lefordítására, mint bármely más látogatói csoportnak.

A kiindulópontunk a gyógypedagógia lett, mivel itt a nevelés az iskolában is differenciáltan történik, a differenciáló szemléletet és gyakorlatot a múzeumi közegben is meg akartuk valósítani.

A gyerekcsoportok egy - a múzeum állandó néprajzi, helytörténeti kiállításaihoz kapcsolódó - életmódot, az emberélet fordulóit feldolgozó foglalkozássorozaton vettek részt, amelyeken differenciáló módszereket és eszközöket használtunk. Ezek között kiemelkedő szerepe van a kooperatív módszereknek és a projektmunkának, eszközök tekintetében fontos a fantáziajáték,
a mozgás, a szakértői szerep, mindez egy mese keretében.

A történet során a gyerekek döntéshelyzetekbe kerülnek, ez lehetőséget ad arra, hogy a múzeumi teret és a műtárgyakat közvetlenül kapcsolják a saját megélt tapasztalataikhoz. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen hatást képes egy ilyen kezdeményezés kiváltani, ezért interjúkat vettünk fel, a sorozat megkezdése előtt és után, valamint alkalmaztunk megfigyeléses terepmunkát is. Az interjúkból kirajzolódik, hogy a számos egyéni történet közös metszetében ott volt, van a múzeum, sokszor egészen meghökkentő, szívszorító felismerésekkel.

Az interjús és megfigyeléses terepmunkát, a differenciáló foglalkozásokat normál tantervű osztályokon is teszteltük.

Fotó: Szent István Király Múzeum