belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

A projekt honlapja:

http://cselekvokozossegek.hu/

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001

Projektgazda (konzorciumvezető):

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK)

Konzorciumi tagok:

Nemzeti Művelődési Intézet (NMI)

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)

Átfogó cél:

A társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése

Projektcélok:

A kulturális intézmények egyedi eszközeivel folyamatos szakmai-módszertani támogatás biztosítása a települések és azok kulturális intézményei, és/vagy civil szervezetei számára társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához.

Projektelemek:

Projekt előkészítés: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, jogi szakértés

Projektmenedzsment: 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projektasszisztens

Projekt szakmai megvalósítása: online vezetői információs és monitoring rendszer elkészítése, kulturális intézmények kiválasztási szempontrendszerének kidolgozása, módszertani fejlesztések megvalósítása, kulturális közösségfejlesztő mentorok felkészítése, kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat kialakítása és működtetése, kulturális intézmények együttműködésének elősegítése, játékosítás elvére épülő online alkalmazás fejlesztése, tanulmányutak, szakmai műhelyek szervezése, kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, érintett települések képviselőinek érzékenyítése, monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek megvalósítása, kommunikációs és disszeminációs tevékenységek elvégzése, könyvvizsgálat

Horizontális tevékenységek: horizontális követelmények, a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvárások betartása

Tájékoztatás, nyilvánosság: A támogatás kötelező tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységeinek ellátása

Projekt költségvetés:

EFOP 1. prioritás kiemelt projekt támogatása (100%): bruttó 3 milliárd Ft

Projektütemezés:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 09. hó 16. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 15. nap.

Projekt eredmények:

Indikátor:

360 db, mentorok által gondozott helyi közösség

Szakmai eredmények:

360 db, módszertani fejlesztéssel elért település, településrész

72 fő, a településekhez, településrészekhez kapcsolódó mentorhálózatban tevékenykedő kulturális közösségfejlesztő mentor

54 db társadalmiasítottan működő intézmény

420 fő, a közösségi fejlesztésekkel kapcsolatos képzéseken részt vevő kulturális intézményben dolgozó szakember

A Cselekvő közösségek projekt hivatalos honlapja:

http://cselekvokozossegek.hu/

A projekt keretében létrejövő Közösségek Hete rendezvény honlapja:

http://kozossegekhete.hu/