belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Sajtóvisszhang a képzésről:

A veszprémi képzésünkről szóló tévériport ITT látható!

A soproni képzésünkről szóló tévériport ITT látható!

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzés ingyenesen végezhető el.

A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk. 

 

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B)    A képzés a 378/2017. (XII. 11.) kulturális szakemberek továbbképzéséről

             szóló rendelet szerint engedélyeztetett

             Engedélyszám: 37286-1/2018/KOZGYUJT

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)   Időpontok, helyszínek: Ezt a képzést igény szerint külső helyszínen tartjuk meg!

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)   Óraszám: 30 óra

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)    Képzési forma: tantermi

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)    Csoportlétszám: 15 fő

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)    Kiknek ajánljuk: könyvtárak, levéltárak, közgyűjtemények és művelődési

             házak frontszemélyzeti feladatokat ellátó munkatársai, akár középfokú

             végzettséggel is

 

A képzés haszna:

A képzés felkészíti a kulturális intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódó munkatársakat az intézmény szakszerű képviseletére, a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való kommunikációra, információk közvetítésére, a csapatmunkára, a szervezeten belüli együttműködésekre, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeinek alkalmazására

 

Képzési tematika:

Kulturális intézmények szerepének változásai a 21. században: Kultúraközvetítés változásai. A szolgáltató szemléletmód kialakulása.
Kulturális szolgáltatások: Non-profit szolgáltatási szemlélet.
Kulturális intézmények speciális szempontjai: Könyvtári, levéltári és múzeumi szakterület sajátosságai az adott részvevői csoport összetétele szerint.
A frontszemélyzet szerepe: Feladatok és kapcsolódás a szolgáltatásokhoz.
Frontszemélyzeti normák: Alapértékek, elvárások, viselkedési formák, elköteleződés és elkötelezettség. Öltözködés.
A szolgáltatásokat igénybe vevők típusai: Általános é speciális igényű látogatók.
Kommunikáció és problémakezelés a látogatókkal kapcsolatban: A verbális és non-verbális kommunikáció eszközei.
Frontszemélyzeti munkát segítő módszerek: Stresszkezelés. Csapatmunka. Információ áramoltatása.

 

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, záróteszt és gyakorlati vizsga

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

az étkezést (büfé és meleg ebéd) a képzés időtartamára

 

További információ:

Németh Barbara

Telefonszám: +36 30 272 0890

E-mail: nemeth.barbara@skanzen.hu