belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Képzéseink

Képzések a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek c. projekt keretében ingyenesen elvégezhető továbbképzésekért IDE kattintson

tovább
 → 


Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában

Célunk felvázolni a résztvevők számára, hogy a kiállítások építészeti és arculati elemei miként kapcsolódhatnak a bemutatni kívánt tartalmakhoz, a hasznosítás és az interaktivitás milyen új megoldásai alkalmazhatók a megvalósítás során.

Képzés időtarma: 120 óra (4 x 4 nap)

Képzési hetek megoszlása:

          1. hét: 2018. április 23-26.

          2. hét: 2018. május 14-17.

          3. hét: 2018. május 28-31.

          4. hét: 2018. június 11-14.

Jelentkezési határidő: 2018. április 9.

A képzés tervezett helyszíne: Szabdtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (Szentendre)

A tanfolyam során külső helyszíneken megvalósult kiállításokat is megtekintünk és elemzünk.

tovább
 → 


Múzeumi alapképzés

Országos hatókörű, akkreditált 60 órás alapképzés

Szakmai, múzeumi alapismeretek egységes szemléletű és színvonalú elsajátítása, a különböző időben, helyszínen (egyetem) és képzési formában (BA, MA, szakmai továbbképzés, stb.) végzett felsőfokú végzettségű, múzeumi feladatokat ellátó szakemberek ismereteinek rendszerezése, bővítése, szintetizálása.

Képzés időtarma: 60 óra (50 óra elmélet,10 óra gyakorlat)

Képzési hetek megoszlása:

       1. hét: 2018. szeptember 17-20.

       2. hét: 2018. október 1-4.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptemer 3.

Képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (Szentendre)

Részvételi díj: ingyenes

tovább
 → 


Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés

A képzés célja olyan speciális ismeretek átadása, amely segít a mai változó múzeumi világban értéket közvetíteni, magas minőségű szakmai munkát végezni a jellemzően komplex feladatköröket ellátó szakmai munkatársaknak. A képzésben megszerzett modern, a mai trendeket ismertető tudásanyag hatással vannak a tervezett és megvalósítandó programokra, kiállításokra, a múzeumi szolgáltatásokra, indirekt módon a látogatók tanulási szokásaira, élményszerzésére, a múzeumi tartalomhoz való hozzáállására. 

Képzés időtarma: 60 óra (2 x 4 nap)

Képzési hetek megoszlása:

          1. hét: 2018. október 15-18.

          2. hét: 2019. tavaszán

Jelentkezési határidő: 2018. október 3.

Képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (Szentendre) és a Szennai Skanzen (Szenna)

Részvételi díj: ingyenes 

 

tovább
 → 


Múzeumi Vezetői Ismeretek

Az akkreditált továbbképzés célja: a jelenlegi múzeumi vezetők, illetve leendő intézményi vezetők, felső-, közép- és részlegvezetők számára korszerű, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált vezetés- és szervezéselméleti, vezetéspszichológiai, tervezési, irányítási, gazdaságtani, jogi stb. szakismeretek átadása, bővítése, illetve a vezetői képességek fejlesztése.

Képzés időtartama: 120 óra (4 x 4 nap)

Képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (Szentendre)

Jelentkezési határidő: -

Képzés időpontjai: -

tovább
 → 


Integrált kulturális intézmények vezetőinek szakmai továbbképzése

Az integrált kulturális intézmények jelenlegi  illetve leendő vezetői számára korszerű, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált vezetés- és szervezéselméleti, vezetéspszichológiai, tervezési, irányítási, gazdaságtani, jogi stb. szakismeretek átadása, bővítése, illetve a vezetői képességek fejlesztése.

tovább
 → 


Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni - Projektmódszer a múzeumpedagógiában

 A képzésen a résztvevők megismerkedhetnek a múzeumpedagógiai alapismeretekkel, a múzeumi ismeretátadás különböző formáival, lehetőségeivel és módszereivel hazai és nemzetközi példákon keresztül - szórakoztató formában, sok gyakorlattal.

 

 

tovább
 → 


Új utak, új lehetőségek – Uniós pályázatok 2016-ban

Készüljünk fel együtt a múzeumoknak szóló új Uniós pályázatokkal járó kihívásokra!


tovább
 → 


Múzeumi online kommunikáció

Kétnapos képzés azoknak, akik szeretnék növelni múzeumuk internetes jelenlétét és hatékonyabbá tenni az online kommunikációjukat. 

tovább
 → 


Iskolák és múzeumok partnersége

Akkreditált pedagógus-továbbképzésünk a múzeum és iskola közötti konstruktív párbeszéd megteremtéséhez, a mindkét fél számára progresszív együttműködés megalapozáshoz és további menedzseléséhez nyújt átfogó, a meglévő feltételekhez jól adaptálható tudást.

tovább
 → 


Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában

Lássuk, miként is kell kikeverni egy olyan ütős kommunikációs koktélt , melynek hatására a kiszemelt célcsoport nem csupán becsábul a múzeumba, de jó szájízzel is távozik onnan, sőt rendre visszajár repetázni.

tovább
 → 


„Érted?! - Értem!?” - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?

A képzés többek között ahhoz nyújt segítséget, hogyan kell egy múzeumot akadálymentesíteni, hogyan kell egy kiállítást fogyatékos embertársainknak is élvezhető módon rendezni, miként kell a frontszemélyzetet felkészíteni a fogyatékosokkal való kommunikációra.

tovább
 → 


Iskolabarát múzeumi környezet

A múzeumi gyermekbarát környezet kialakításának pszichológiai, pedagógiai, építészeti, esztétikai, ergonómiai, egészségügyi, technikai stb. kérdéseinek felvetésével és tárgyalásával megtanítjuk, miként tud hatni a múzeumi környezet a gyermekek közérzetére.

tovább
 → 


Oktatási célú múzeumi kiadványok

Az akkreditált továbbképzés célja: a hallgatók megismerjék a különböző típusú múzeumi kiadványok alkalmazási lehetőségeit és korlátait. A legjobb példákon keresztül kívánjuk bemutatni a tartalmi és esztétikai elvárásokat, alapvető tervezési, szerkesztési, technikai megoldásokat.

tovább
 → 


Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban

Képzésünk a múzeumok kapcsolati tőkéjének tudatos építéséhez, inspiráció – és erőgyűjtéshez nyújt széles körű gyakorlatorientált ismereteket, proaktivitást serkentő hazai és külföldi jó példákat és további együttműködésekre alkalmat adó találkozási lehetőséget.

tovább
 → 


Pedagógus képzők képzése - Múzeumok közoktatási hasznosítása

A mikor, hogyan, miért és melyik múzeumot használja a pedagógus? Ezekre a kérdésre közösen keressük a választ a múzeumok közoktatási hasznosításának lehetőségeit feltáró tanfolyam keretében.

tovább
 → 


Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben

Célunk, hogy hallgatóink elsajátítsák azokat a néprajzi ismereteket és gyakorlati készségeket, amelyek segítségével komplex módon képesek kiválogatni, rendszerezni, éltetni a jeles napok, és a mindennapok néphagyományőrző szokásait, tevékenységeit.

tovább
 → 


A hon- és népismeret szemléltető tanítása

Képzésünk célja azon néprajzi alapismeretek és gyakorlati készségek átadása, amelyekre az általános iskolai hon- és népismeret tanítása során a pedagógusoknak szükségük van.

tovább
 →