belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Könyvtári terület

Bartos Éva - Gulyás Enikő: Tanulást támogató, kulturális és lelki segítséget nyújtó módszerek a könyvtárban. Biblioterápia.

A nemzetközileg ismert és alkalmazott módszer, a fejlesztő-megelőző célú biblioterápia könyvtári környezetben történő alkalmazásának bemutatására és integrációjának szükségességére irányul a tanulmány. Az eljárás alapvető célja a szépirodalmi művek - speciális célok érdekében alkalmazott - befogadásának támogatása. Az esztétikai érzékenyítés elősegítése mellett a személyiség érzelmi, intellektuális és szociális szintjének kedvező befolyásolására is alkalmat nyújt, valamint alternatívát kínál az értelmes, színvonalas és szórakoztató szabadidő eltöltéséhez. A tanulmány célja tehát a biblioterápiának, mint komplex mentális egészségmegőrző, személyiségfejlesztő, ön- és közösségépítő eljárásnak a bemutatása, általános és speciális célrendszerének, alkalmazási területeinek és feltételrendszerének megismertetése - különös tekintettel a veszélyeztetettségnek kitett korosztályok, társadalmi rétegek és személyek mentálhigiénés támogatása, társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása vonatkozásában. Kitér a tevékenység módszertani, szervezési és egyéb gyakorlati feltételeinek ismertetésére. Eligazítást kíván adni a tevékenységbe bevonható könyvtárosok és egyéb szakemberek szakmai felkészítésére, kompetenciafejlesztésük folyamatos és koordinált támogatásának megvalósítására is.

tovább
 → 


Tóth Máté: Élethosszig tartó tanulás könyvtárral, könyvtárban, tanulást támogató új típusú könyvtári szolgáltatások

A könyvtár szerepeit hagyományosan négy fő irány - információszolgáltatás, kultúraközvetítés, tanulás támogatása és rekreáció - mentén szokták megfogalmazni. Mind a négy terület szorosan kapcsolódik az élethosszig tartó tanulás folyamatához. Az informális tanulás életünk részévé vált. A könyvtárak kitűnő lehetőségeket és feltételeket biztosítanak ahhoz, hogy ki-ki saját érdeklődése, "tempója", előrehaladási kapacitása mentén kapjon támogatást ebben a folyamatban. A tanulmány részletezi azokat az új típusú könyvtári szolgáltatásokat, melyekkel ezek az intézmények megcélozzák a felhasználókat, ezzel ötleteket adva az egyes könyvtárak egyéni fejlesztéspolitikájának kialakításához.

tovább
 →