belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Könyvtári terület

Kardos Ferenc: Speciális ismeretszerzési, tanulási lehetőségek roma fiatalok számára a könyvtárban

A tanulmány elsősorban a közkönyvtári lehetőségekről szól, mely a roma fiatalok számára az eddigi jó gyakorlatok és kísérleti jellegű, elsősorban pályázati projektek során kirajzolódnak. A roma fiatalok, mint célcsoport s mint az előadás során is használatos elhatárolás a magyarországi roma közösség, illetve a 6-18 (20) éves, általános és középiskolás korú fiatalok halmazának metszete. Esetükben két aspektusból merülhet fel a speciális tanulási lehetőségek igénye, illetve szükségszerűsége. Egyfelől roma etnikai-kulturális másságuk okán, másfelől a roma közösségeket a magyar társadalomban tapasztaltnál nagyobb mértékben jellemző szegénység okozta kultúra-hozzáférési specifíkumok (elsősorban gátak) okán. A roma fiatalok számára a könyvtár elsősorban dokumentumállományának és információ­bázisainak hozzáférését alakíthatja kedvezően. A hozzáférés fizikai területei során biztosíthat felszerelt könyvtári tanulóteret, sajátos roma kulturális dokumentumokat (esetenként roma vagy beás nyelvűeket), némileg ellensúlyozva ezzel a tanulás otthoni, családi terepének, eszközeinek hiánya okozta hátrányokat. Könnyebbé teheti egyes dokumentumcsoportok kölcsönzését, és segíthet a dokumentumok biztonságos használatában is. Mindennek következménye pedig egy kialakuló, folyamatos, gyarapodó, bizalmi alapú könyvtárhasználat és egy speciális könyvtári segítő háló kialakulása.A könyvtárhasználati, művelődési, információszerzési és tanulási szokások (azaz a hozzáférés szociokulturális viszonyainak) terén a könyvtár felvállalhat nevelő feladatot, vagy részt vehet ilyenben iskolával, roma gyermekeket oktató tanodával együttműködésben.A szervezett roma tanuló-segítő csoportok (tanodák, szombati és vasárnapi iskolák, multikulturális táborok stb.) közelítik a fiatalokat a könyvtárhasználati mintákhoz, de a könyvtár maga is vállalhatja ezt a kulturális zsilip szerepet. Fontos eleme e folyamatnak egy speciális kommunikáció, melyben a könyvtáros abból az alaphelyzetből indul, hogy a könyvtár szolgáltatásainak tanulásban, sikerességben betöltött szerepét olyan társadalmi csoporthoz tartozóval osztja meg, ahol nincsenek ezzel kapcsolatos hagyományos evidenciák, szokásrendszerek. A tanulmány utolsó fejezeteiben a konkrét együttműködési formákat sorolom, melyeken keresztül megvalósítható a roma fiatalok tanulásának segítése, olvasó felnőtté alakítása, tanulási és önálló ismeretszerzési képességeik fejlesztése

tovább
 →