belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata

“A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (Blended)” címmel szervezünk képzést több turnusban kulturális szakemberek számára a projekt időtartama alatt. 

 Az EMMI által akkreditált képzés során a résztvevők megismerkednek a Cselekvő közösségek projekt céljaival és eredményeivel, képessé válnak a kulturális partnerség, a közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására, jártassá válnak a társadalmiasított intézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkéntesség támogatásának módszereit. A megszerzett kompetenciák birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, a könyvtári és a közművelődési területen.

 

 A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B/f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a Cselekvő közösségek projekt céljainak és eredményeinek megismerése,
 • képesség a kulturális partnerség generálására,
 • képesség a közösségfejlesztés generálására,
 • képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására,
 • jártasság a társadalmiasított intézményi modellek alkalmazásában,
 • jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában,
 • a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása,
 • kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, könyvtári, közművelődési területen.

 A képzés moduljai:

 1. A Cselekvő közösségek projekt céljai, a projekt szakmai módszertani eredményei
  1. Intézményi alapok, kulturális partnerség: Kulturális partnerség; Múzeumok; Könyvtárak; Közművelődési intézmények.
  II.2. Közösségfejlesztés kulturális intézményekben: Közösségelméleti, közösségfejlesztési alapok; Kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben; Kulturális közösségfejlesztés az intézményekben; Csoportos közösségfejlesztő módszerek gyakorlata.
  II.3. A kulturális intézmények közösségi alapú működtetése, társadalmiasítása: A közösségi részvétel lépései; Stakeholder-elemzés a gyakorlatban, Változásmenedzsment.
  III.1. Hozzáférés a kultúrához: Esélyegyenlőségi modellek
  III.2. Önkéntesmendzsment

 A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

 • folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások során, szóbeli, oktatói értékelés,
 • elektronikus tesztek sikeres elvégzése,
 • portfólió készítése a csoportmunkák alapján (megfelelt/nem felelt meg),
 • a képzésről való hiányzás mértéke nem haladja meg az összes kontakt óraszám 20 %-át.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

A képzés nyilvántartási száma (Szabadtéri Néprajzi Múzeum): 18848-2/2018/KOZGYUJT

A képzés során a következő szolgáltatásokat biztosítjuk: oktatás, elektronikus oktatási segédanyag, étkezés és szállás a kontakt képzési napokon a résztvevők számára, portfólió értékelése, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány kiadása.

 A képzés óraszáma: 60 óra (30 óra távoktatás + 30 kontaktóra, blended learning)

 A képzéseket Európai Uniós forrásból valósítjuk meg, a résztvevők számára térítésmentesek.  A szállást és az étkezést is ingyenesen biztosítjuk a képzési napokon a résztvevők számára.

 

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség vagy legalább érettségi és OKJ-s kulturális szakirányú végzettség,
 • kulturális intézményben, illetve kulturális civil szervezetben szerzett minimum 2 éves munkatapasztalat
 • Közép-magyarországi régión (KMR) kívül működő kulturális intézményben vagy kulturális civil szervezetben betöltött munkakör.

A következő képzés a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban  2019. április 8-11., amelyre az alábbi linken lehet ittjelentkezni (jelentkezési határidő: 2019. április 1.) 

A TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei előnyt élveznek a jelentkezések elbírálásakor! 

További információ:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Csabán Tímea: csaban.timea@skanzen.hu     06 70 456 9287

Czuppon Lilla: czuppon.lilla@skanzen.hu, 06 70 455 6866

Győri Viktória: gyori.viktoria@skanzen.hu, 06 70 456 9439

 

Minőségbiztosítási eredmények

Turnusszám: 3

Időpont, helyszín: 2018.01.01.-12.31., SZNM

  átlagszám (1-6)
1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 5,01
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,77
3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 5,01
4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,72
5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5,06
6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,81
7. Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,96
9. Mely témákat, előadásokat tartotta a legkevésbé hasznosnak és miért? nem releváns
11. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,83