belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi alapképzés

Akkreditált 60 órás képzés

Akkreditációs ügyszám: 33829-2-5/2017/KOZGYUJT

Mi a képzés célja?

Szakmai, múzeumi alapismeretek egységes szemléletű és színvonalú elsajátítása, a különböző időben, helyszínen (egyetem) és képzési formában (BA, MA, szakmai továbbképzés, stb.) végzett felsőfokú végzettségű, múzeumi feladatokat ellátó szakemberek ismereteinek rendszerezése, bővítése, szintetizálása.

Miért szükséges a résztvevő számára a képzés?

A felsőfokú képzésben sem jelenleg nincs, sőt, korábban sem volt múzeumi alapismeretek elsajátítását biztosító, a muzeális intézményekben munkát vállalók széles köre számára elérhető képzési forma.

A múzeumi területre belépő és/vagy kezdő múzeumi szakemberként alkalmazott munkatárs először többnyire gyakornoki státuszt kap. A pályakezdők és a más típusú munkahelyről, például nonprofit szférából érkezők számára a gyors beilleszkedéshez és a minél előbbi hatékony munkavégzéshez szükséges az általános tudás mielőbbi megszerzése.  A későbbi munkaköri besorolás, illetve az első minősítés kiindulópontja, feltétele a képzés elvégzése lehet. A már több éve múzeumban dolgozók szakmai ismereteinek felfrissítése, egybe rendezése is indokolja a képzés megvalósítását. A későbbiekben KJT szerinti besorolásban az előbbre lépés feltétele a képzés elvégzése.

Kiket várunk a képzésre?

  • A hazai muzeális intézményekben, múzeumokban muzeológiai, műtárgyvédelmi, gyűjteménygondozási, ismeretátadási, rendezvényszervezői és kommunikációs feladatokat ellátó, kinevezett, illetve gyakorlati idejüket töltő szakalkalmazott munkatársak

  •  Határon túl élő, magyar vonatkozású gyűjteménnyel is rendelkező múzeumokban muzeológiai és egyéb feladatokat ellátó szakalkalmazott munkatársak.   

Mikor valósul meg a képzés?

1. hét: 2018. szeptember 17-20.

2. hét: 2018. október 1-4.

Jelentkezési határidő:

2018. szeptember 3.

A képzés helyszíne: 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 

Mik a jelentkezés feltételei?

Felsőfokú végzettség, muzeális intézményben heti minimum 30 órás munkavégzés szakalkalmazottti besorolású munkakörben.

Hogyan teljesíthető a 60 órás képzés?

Kötelező részvétel a képzésen, gyakorlati feladatok teljesítése, a tanúsítvány megszerzéséhez a képzés végén prezentáció készítése és bemutatása, amelynek tematikája kapcsolódik saját munkahelyéhez és ellátott feladatköréhez                                                                                                                                                                                                           

Melyek a képzés fő témái?

1.

Múzeumok és múzeumi szakemberek 2018.

Múzeumi világ múltban, jelenben, jövőben

A múzeumok politikai, társadalmi, gazdasági, technológiai környezete. A múzeumok helyzete, lehetőségei a mai Magyarországon

Múzeumok a kulturális térben. Múzeumok és kultúra fogyasztás

Stratégiaalkotás, stratégiai szemlélet a múzeumokban

A projekt módszer lehetőségei és alkalmazási formái a múzeumi környezetben

A múzeumi szakemberek

A jövő muzeológusa: képzés, ismeret, tudás, szakmai és személyes kompetenciák

A jövő most kezdődik

Hazai és külföldi megközelítések, prognózisok a jövő múzeumáról.

A jövő múzeumának küldetése, meghatározása

A múzeumok funkciói a változó világban: gyűjtés, megőrzés, kutatás, prezentáció, interpretáció, kommunikáció

Hazai és európai uniós múzeumi projektek

Múzeumok nemzetközi és hazai térben

A múzeumok helyzete a hazai (helyi, regionális, országos) és a nemzetközi (kontinentális, interkontinentális) térben. Esélyek, veszélyek, lehetőségek, stb.

Európa 2020 és Magyarország

A saját múzeum a hazai múzeumi térben

Múzeum, muzeológia. Megújuló muzeológia, nemzetközi és hazai trendek,

Múzeum és érték. A múzeumi tárgy - gyűjtemény, -  kiállítás, - tudás mint érték

Múzeum és minőség. Minőségmenedzsment.

Múzeum és társadalom

A magyar társadalom  rétegződése, változásai a 20. század fordulóján, az átalakulás hatásai a kulturális életre és a múzeumokra

A múzeumok társadalmi szerepvállalása. Társadalmi igazságosság és múzeumi lehetőségek

A múzeum és közösségei. Múzeum és közösségfejlesztés

Múzeum és gazdaság

A múzeum kapcsolata a gazdasággal. A múzeumok mint a gazdasági élet szereplői Belföldi turizmus és a múzeumok 

 2.

Múzeumi funkciók

Múzeumi alapfeladatok újszerű megvilágításban, új múzeumi területek, új múzeumi funkciók megismerése

Múzeumépület

A múzeumépület funkcióinak, használatának változása, megújuló kiállító és közönségfogadó terek, a múzeum mint közösségi tér

Múzeum és a gyűjtemény

Gyűjteménymenedzsment, gyűjteményi stratégia, a gyűjtemények megőrzése és hosszú távú védelme

Múzeumi gyűjtemények és közreadásuk a digitális korban, a társadalmi párbeszéd változásai a múzeumi gyűjteményekkel kapcsolatban

Múzeum és kutatás

A tudomány szentélyétől a mindenkihez eljutó múzeumi tudásig

Múzeumi szakágak és tudományterületek

A kutatás múzeumi módszerei és közreadási formái – a régészeti ásatástól a kiállításig, a tudományos könyvkiadáson át a korszerű ismeretközvetésig

Kiállítás

Kiállítás típusok a múzeumokban

A kiállítás mint ismeretátadási mód és mint kommunikáció            ,

Interpretáció

Rendezvény- és programtípusok

Alkalmak, módszerek, eszközök, lehetőségek

3.

Múzeum és közönség

Látogatókutatás, látogatómenedzsment

A múzeumlátogatás mint örömforrás. A múzeumi munka örömforrás?

A közoktatás, mint kihívás a múzeumok számára

Kommunikációs technológiák  múzeumi térben

Múzeum és ismeretközvetítés

A köznevelés fejlesztésének irányai

Ismeretközvetítés, tudásközvetítés múzeumi térben. Módszerek, eszközök

Felnőttképzés, szakképzés lehetőségei a múzeumi tudás által

Múzeumi marketing és PR

A múzeumi kiállítás, a program mint termék

Múzeumi szolgáltatások. A múzeum mint nonprofit szolgáltató intézmény

Múzeum és kommunikáció

Hagyományos és megújuló kommunikációs formák

Eszközök és lehetőségek – média, social media

Múzeum és szolgáltatás

Múzeumi szolgáltatások. Frontvonalmenedzsment

 

Mit kell elküldeni a jelentkezéshez?

  1. Jelentkezési lap (1. sz. melléklet)
  2. Motivációs levél (max. 1 oldal terjedelemben) (2. sz. melléklet)

  3. Motivációs levél (3. sz. melléklet)

  4. Előzetes tudásszint-felmérő (4. sz. melléklet)

  5. Szakmai önéletrajz (5. sz. melléklet)

  6. Publikációs jegyzék (max. 15 legfontosabb) (6. sz. melléklet)

  7. Kommunikációs kérdőív (7. sz. melléklet) - (Oktatók számára szolgál tájékoztatásul ha van. Nem feltétele a képzésre való felvételnek)

 

A jelentkezést az online rlap kitöltésével kérjük elküldeni, mely elérhető az alábbi linken: hamarosan!
Csak a hiánytalan, a kiírásnak mindenben megfelelő jelentkezéseket tudjuk elfogadni.     

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni Danyi Nikolett oktatásszervezőnél az alábbi elérhetőségeken lehet:

Email:danyi.nikolett@sznm.hu

 

Képzési díj: ingyenes

Az oktatás helyszínéhez közeli szálláslehetőségekről a résztvevőket igény szerint tájékoztatjuk.

Ha szeretne a szakma legjobbjaitól egy izgalmas helyszínen, gyakorlatban használható tudást szerezni, akkor várjuk Önt is akkreditált szakmai továbbképzésünkön Szentendrén!

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetők innen!

 

 

 Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában