belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi alapképzés

Akkreditált 60 órás képzés

Akkreditációs ügyszám: 33829-2-5/2017/KOZGYUJT

 

Képzési hetek megoszlása:

       1. hét: 2018. szeptember 17-20.

       2. hét: 2018. október 1-4.

Jelentkezési határidő:

       2018. szeptember 3.

A képzés helyszíne: 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (2000 Szentendre, Sztaravodai út)

      

Mi a képzés célja?

Szakmai, múzeumi alapismeretek egységes szemléletű és színvonalú elsajátítása, a különböző időben, helyszínen (egyetem) és képzési formában (BA, MA, szakmai továbbképzés, stb.) végzett felsőfokú végzettségű, múzeumi feladatokat ellátó szakemberek ismereteinek rendszerezése, bővítése, szintetizálása.

Miért szükséges a résztvevő számára a képzés?

A felsőfokú képzésben sem jelenleg nincs, sőt, korábban sem volt múzeumi alapismeretek elsajátítását biztosító, a muzeális intézményekben munkát vállalók széles köre számára elérhető képzési forma.

A múzeumi területre belépő és/vagy kezdő múzeumi szakemberként alkalmazott munkatárs először többnyire gyakornoki státuszt kap. A pályakezdők és a más típusú munkahelyről, például nonprofit szférából érkezők számára a gyors beilleszkedéshez és a minél előbbi hatékony munkavégzéshez szükséges az általános tudás mielőbbi megszerzése.  A későbbi munkaköri besorolás, illetve az első minősítés kiindulópontja, feltétele a képzés elvégzése lehet. A már több éve múzeumban dolgozók szakmai ismereteinek felfrissítése, egybe rendezése is indokolja a képzés megvalósítását. A későbbiekben KJT szerinti besorolásban az előbbre lépés feltétele a képzés elvégzése.

Kiket várunk a képzésre?

 • A hazai muzeális intézményekben, múzeumokban muzeológiai, műtárgyvédelmi, gyűjteménygondozási, ismeretátadási, rendezvényszervezői és kommunikációs feladatokat ellátó, kinevezett, illetve gyakorlati idejüket töltő szakalkalmazott munkatársak

 • Határon túl élő, magyar vonatkozású gyűjteménnyel is rendelkező múzeumokban muzeológiai és egyéb feladatokat ellátó szakalkalmazott munkatársak.   

 

Mik a jelentkezés feltételei?

Felsőfokú végzettség, muzeális intézményben heti minimum 30 órás munkavégzés szakalkalmazottti besorolású munkakörben.

Hogyan teljesíthető a 60 órás képzés?

Kötelező részvétel a képzésen, gyakorlati feladatok teljesítése, a tanúsítvány megszerzéséhez a képzés végén prezentáció készítése és bemutatása, amelynek tematikája kapcsolódik saját munkahelyéhez és ellátott feladatköréhez                                                                                                                                                                                                           

Melyek a képzés fő témái?

1.)

Múzeumok és múzeumi szakemberek 2018.

 • Múzeumi világ múltban, jelenben, jövőben
 • A múzeumok politikai, társadalmi, gazdasági, technológiai környezete. A múzeumok helyzete, lehetőségei a mai Magyarországon
 • Múzeumok a kulturális térben. Múzeumok és kultúra fogyasztás
 • Stratégiaalkotás, stratégiai szemlélet a múzeumokban
 • A projekt módszer lehetőségei és alkalmazási formái a múzeumi környezetben
 • A múzeumi szakemberek
 • A jövő muzeológusa: képzés, ismeret, tudás, szakmai és személyes kompetenciák

A jövő most kezdődik

 • Hazai és külföldi megközelítések, prognózisok a jövő múzeumáról.
 • A jövő múzeumának küldetése, meghatározása
 • A múzeumok funkciói a változó világban: gyűjtés, megőrzés, kutatás, prezentáció, interpretáció, kommunikáció
 • Hazai és európai uniós múzeumi projektek

Múzeumok nemzetközi és hazai térben

 • A múzeumok helyzete a hazai (helyi, regionális, országos) és a nemzetközi (kontinentális, interkontinentális) térben. Esélyek, veszélyek, lehetőségek, stb.
 • Európa 2020 és Magyarország
 • A saját múzeum a hazai múzeumi térben
 • Múzeum, muzeológia. Megújuló muzeológia, nemzetközi és hazai trendek
 • Múzeum és érték. A múzeumi tárgy - gyűjtemény, -  kiállítás, - tudás mint érték
 • Múzeum és minőség. Minőségmenedzsment.

Múzeum és társadalom

 • A magyar társadalom  rétegződése, változásai a 20. század fordulóján, az átalakulás hatásai a kulturális életre és a múzeumokra
 • A múzeumok társadalmi szerepvállalása. Társadalmi igazságosság és múzeumi lehetőségek
 • A múzeum és közösségei. Múzeum és közösségfejlesztés

Múzeum és gazdaság

 • A múzeum kapcsolata a gazdasággal. A múzeumok mint a gazdasági élet szereplői Belföldi turizmus és a múzeumok 

 2.) 

Múzeumi funkciók

 • Múzeumi alapfeladatok újszerű megvilágításban, új múzeumi területek, új múzeumi funkciók megismerése

Múzeumépület

 • A múzeumépület funkcióinak, használatának változása, megújuló kiállító és közönségfogadó terek, a múzeum mint közösségi tér

Múzeum és a gyűjtemény

 • Gyűjteménymenedzsment, gyűjteményi stratégia, a gyűjtemények megőrzése és hosszú távú védelme
 • Múzeumi gyűjtemények és közreadásuk a digitális korban, a társadalmi párbeszéd változásai a múzeumi gyűjteményekkel kapcsolatban

Múzeum és kutatás

 • A tudomány szentélyétől a mindenkihez eljutó múzeumi tudásig
 • Múzeumi szakágak és tudományterületek
 • A kutatás múzeumi módszerei és közreadási formái – a régészeti ásatástól a kiállításig, a tudományos könyvkiadáson át a korszerű ismeretközvetésig

Kiállítás

 • Kiállítás típusok a múzeumokban
 • A kiállítás mint ismeretátadási mód és mint kommunikáció            ,

Interpretáció

 • Rendezvény- és programtípusok
 • Alkalmak, módszerek, eszközök, lehetőségek

3.)

Múzeum és közönség

 • Látogatókutatás, látogatómenedzsment
 • A múzeumlátogatás mint örömforrás. A múzeumi munka örömforrás?
 • A közoktatás, mint kihívás a múzeumok számára
 • Kommunikációs technológiák  múzeumi térben

Múzeum és ismeretközvetítés

 • A köznevelés fejlesztésének irányai
 • Ismeretközvetítés, tudásközvetítés múzeumi térben. Módszerek, eszközök
 • Felnőttképzés, szakképzés lehetőségei a múzeumi tudás által

Múzeumi marketing és PR

 • A múzeumi kiállítás, a program mint termék
 • Múzeumi szolgáltatások. A múzeum mint nonprofit szolgáltató intézmény

Múzeum és kommunikáció

 • Hagyományos és megújuló kommunikációs formák
 • Eszközök és lehetőségek – média, social media

Múzeum és szolgáltatás

 • Múzeumi szolgáltatások. Frontvonalmenedzsment

 

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezést az online űrlap kitöltésével kérjük elküldeni! Csak a hiánytalan, a kiírásnak mindenben megfelelő jelentkezéseket tudjuk elfogadni! 

Mit tartalmaz az online jelentkezési lap?

 1. Jelentkezési lap 
 2. Motivációs levél

 3. Előzetes tudásszint-felmérő 

 4. Szakmai önéletrajz 

 5. Publikációs jegyzék (max. 15 legfontosabb) 

 6. Kommunikációs kérdőív 

Jelentkezési lap elérhető: IDE kattintva!

 

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni Danyi Nikolett oktatásszervezőnél az alábbi elérhetőségeken lehet:

Email: danyi.nikolett@sznm.hu

Tel.: +36 30 322 3357

Levelezési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre Sztaravodai út

 

A képzés költségei:

Részvételi díj: ingyenes

Az oktatás helyszínéhez közeli szálláslehetőségekről a résztvevőket igény szerint tájékoztatjuk.

Ha szeretne a szakma legjobbjaitól egy izgalmas helyszínen, gyakorlatban használható tudást szerezni, akkor várjuk Önt is akkreditált szakmai továbbképzésünkön Szentendrén! 

 Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában