belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Digitális múzeumi tartalmak hasznosítása a köznevelésben (DM30T)

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzés ingyenesen végezhető el.

A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A 378/2017. (XII. 11.) Korm rendelet alapján elindított nyilvántartásba vételi

eljárás folyamatban van

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Időpont, helyszín: egyeztetés alatt

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Óraszám: 30 óra

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Képzési forma: tantermi 

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Csoportlétszám: 15 fő

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Kiknek ajánljuk: felsőfokú végzettségű múzeumi munkatársak

 

A képzés haszna és menete:

A képzés résztvevői a digitalizált gyűjtemények hasznát és hasznosíthatóságának eszközeit megismerve képessé válnak a digitális gyűjtemények gyakorlatban történő hasznosítására, pedagógiai cél felhasználásának segítésére. 

A résztvevők megismerik a pedagógusok által használt tanterveket és hogy miért és hogyan érdemes kapcsolni ezekhez a témákhoz a múzeumi tartalmakat. Minden résztvevő választ egy évfolyamot és egy témakört a tanterv szerint. A választott téma lesz a projektjének a témája, ehhez saját digitális pedagógiai segédanyagot fejleszt ki oktatói segítséggel. A kidolgozott projektterveket egy múzeumpedagógus és egy pedagógus értékeli a képzés végén. 

 

Képzési tematika:

A múzeumi tartalmak összkapcsolása a kerettantervvel. A (közel) jövő iskolája. Közoktatás Magyarországon
Nemzeti alaptanterv.Iskolatípusok és kerettantervek.

Infokommunikációs (IKT) eszközök alkalmazása a pedagógiában.

Digitális tartalmak a múzeumban - hazai és külföldi jó példák megismerése. A digitalizálás technikai háttere és digitális tartalmak felhasználása

Digitális pedagógiai segédanyag kidolgozásának módszertana.

Projektmódszer. Önálló projekt kidolgozása. Projekttervek bemutatása

 

A képzés teljesítésének feltételei:

részvétel a tantermi órák 90%-án, az e-learning tananyga 80%-os teljesítése, a képzés végén záródolgozat készítés

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

az étkezést (büfé és meleg ebéd) a képzés időtartamára

a szállást a résztvevők részére (kizárólag a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szolgáltatói partnerénél)

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
30 272 0890  
kepzes.mokk@skanzen.hu