belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában (MM120T)

Egyedülálló, akkreditált múzeumi menedzserképzést indít 2018 januárjától a MOKK

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel ingyenes, akkreditált és a magyarországi felnőttképzésben elsőként modulos rendszerű képzést indít 2018 januárjában Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. Az egy kötelező és hat válaszható modulból álló, összesen 120 órás kurzus elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak. További újdonság, hogy az érdeklődők a teljes, akkreditált képzésen túl az egyes modulokat önállóan is elvégezhetik.

 

A képzés a NKÖM 1/2000 (I.4.) kulturális szakembrek továbbképzéséről szóló rendelet szerint akkreditált. 

Akkreditációs ügyszám: 1127-3/2018/KOZGYUJT

 

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 

Képzés időtartama: összesen 120 óra - 60 óra kötelező és 60 óra választható modulokból

 

Kötelező modul:

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek (kötelezően elvégzendő) (60 óra)

2018. február 19-22. I. hét és 2018. március 5-8. II. hét (A jelentkezés lezárult!)

 

Választható modulok:

PR, Marketing, Kommunikáció (30 óra) - 2018. június 4-7. 

Frontvonal menedzsment (30 óra) - 2018. június 11-14. 

Hálózatépítés (30 óra) - 2018. március 19-22. 

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése (30 óra) - 2018. április 23-26. 

Stratégiaalkotás (30 óra) - 2018. április 16-19. 

Minőségmenedzsment (30 óra) - 2018. november 12-15. 

A képzés összesen 240 órát kitevő hét modulja közül a 60 órás múzeumvezetési és államháztartási ismeretek a kötelező, a 120 órához pedig a résztvevőknek a másik hat modulból kell választaniuk további 60 órányit az akkreditált tanúsítvány megszerzéséhez. A kötelező modul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése értelmében ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben.

A MOKK lehetőséget biztosít az egyes modulok önálló elvégzésére is, de az adott önálló modul elsajátítását követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban kiállítani, másrészt a csak önálló modulokra jelentkezőkhöz képest a teljes, 120 órás képzést megjelölők a kiválasztáskor elsőbbséget élveznek.

Helyszín:

 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

 

Óraszám:

120 óra tantermi

Csoportlétszám:

8-15 fő / modul

A képzés célja:

A múzeumvezetők széles látókörrel rendelkezzenek, megismerjék és kövessék a korszerű nemzetközi trendeket azért, hogy meg tudjanak felelni a mai kor kihívásainak, és az általuk vezetett muzeális intézmények hatékonyan hozzá tudjanak járulni az EFOP-3.3.3. projekt célkitűzéseinek eléréséhez.  A képzés révén a múzeumvezetők olyan újfajta szemléletet, készségeket és vezetői stílust sajátítanak el, amely lehetővé teszi, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is. Ezen felül az általuk vezetett intézmények szorosan együttműködnek a köznevelési intézményekkel és aktívan részt vesznek a formális, a nem-formális és az informális oktatásban, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésében, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelésében, valamint az egész életen át tartó tanulásban és ismeretszerzésben való részvételhez szükséges alapkompetenciák fejlesztésében.

A képzés témakörei

1. Modul(60 óra - kötelező modul)

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

Vezetői kompetenciákat fejlesztő tréning

A múzeumi intézményrendszer Magyarországon - A múzeumi intézmények típusai, ágazati irányítás, Múzeumi küldetésnyilatkozat, stratégia és politika, Projekt szemlélet a múzeumban, Pénzügyi irányítás, HR irányítás, Változás management, Hatékony kommunikáció és marketing irányítása

A múzeumok feladatrendszere a 21. században - Fenntartható gyűjteményezés, Állományvédelem, Tudományos feldolgozás, Kiállítási stratégia és politika, Múzeumi ismeretátadás, PR, Marketing a múzeumban

Informatika a múzeumban - A digitális múzeum

A múzeum jogi környezete - Múzeumi vezetők számára nélkülözhetetlen jogszabályok

A jövő múzeuma - Kompetenciák a 21. században, Múzeumépítészet a 21. században

2. Modul (30 óra – választható modul)

Hálózatépítés

Bevezetés a hálózatok világába - A hálózatosodás jellemzői, szükségessége a 21. században, Szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai alapok

Múzeumok helyi és megyei szintű kapcsolódási lehetőségei - Múzeumok társadalmi szerepvállalása, Múzeumok köré szerveződő helyi civil csoportok, Megyei Hatókörű Városi Múzeumok, mint kompetenciaközpontok

Országos szintű és nemzetközi múzeumi hálózatok. A múzeumok külső kapcsolatai - MOKK és az Országos Múzeumi Koordinátor Hálózat, Múzeumi szervezetek és a múzeumokhoz kapcsolódó országos hálózatok, Múzeumok külső kapcsolatai, Nemzetközi Múzeumi Kapcsolatok

A hálózatok rendszerében működő múzeum - Hálózati tanulás lehetőségei, sajátságai, A hálózati kapcsolatok hasznosítása a múzeumban

3. Modul (30 óra - választható modul)

Frontvonal menedzsment

Szolgáltató múzeum - Kulturális intézmények működése, társadalmi szerepvállalása, Közönségszolgálat: a múzeum arca, füle, szeme, szája, Kiállításokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások

Menedzsment feladatok - Menedzsment dokumentumok, Intézmény napi működésének szervezési folyamatai, belső kommunikáció, csapatmunka szervezése, Frontszemélyzeti munkatársak motivációja

HR - Frontszemélyzeti munkatársak kiválasztása, munkakörök szabályozása, Önkéntesek a frontvonalban

4. Modul (30 óra - választható modul)

Stratégiaalkotás

Stratégiaalkotás - A stratégiai tervezés, Múzeumi stratégiaalkotás

Múzeumi részstratégiák - Tudományos stratégia, Gyűjteményezési stratégia, Kiállítási stratégia

Múzeumok gazdasági és üzemeltetési stratégiájának tervezése - Forráskezelés, forrásteremtés stratégiai tervezése, Múzeumok beruházási és üzemeltetési stratégiája, Múzeumvezetők lobbi technikái

Hátrányos helyzetű csoportok helye a múzeumi stratégiában - Végzettség nélküliek, iskolaelhagyással fenyegetett társadalmi csoportok a mai magyar társadalomban, Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek és múzeumok stratégiájának közös elemei

5. Modul (30 óra - választható modul)

Minőségmenedzsment

Bevezetés minőségmenedzsment alapjaiba - Miért van szükség a múzeumi minőségmenedzsmentre? A minőségmenedzsment megjelenésének fontossága és alapelveinek érvényesíthetősége a kulturális szférában. A kulturális területen használt főbb minőségmenedzsment típusok.

Hazai és külföldi jó gyakorlatok a versenyszféra és a non-profit szektor világából - A minőség-szemlélet jelenléte a magyarországi múzeumokban, Hazai kulturális szférában kidolgozott, már működő minőségbiztosítási gyakorlatok bemutatása, Jó gyakorlatok a nemzetközi múzeumi világban

Kidolgozott Múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer és gyakorlati kipróbálásának tapasztalatai - A múzeumi  minőségmenedzsment keretrendszer bemutatása, A kidolgozott minőségmenedzsment rendszer gyakorlati tapasztalatai

6. Modul (30 óra - választható modul)

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése

Vezetői kompetenciák – Tréning - Asszertív kommunikáció

Területi és kisebb múzeumok működésének jogi környezete és feladatrendszere - Kisebb múzeumok számára nélkülözhetetlen jogi ismeretek, Az integrált tagintézmény hatékony működése

Kiállítás-rendezés - Gyűjtemény és kiállítás menedzsment kis múzeumi keretek között

Együttműködés - A közösségi múzeum, Önkéntesek és kulturális közfoglalkoztatottak a múzeumban, Turisztikai együttműködés

A szolgáltató múzeum - Múzeumi szemléletváltás az ismeretátadásban, Értékelési protokoll és minőségbiztosítás

7. Modul (30 óra - választható modul)

PR, Marketing, Kommunikáció

A marketing és múzeum kapcsolata - Mit jelent a múzeumi marketing? Szolgáltató múzeumi szemlélet, Forrásteremtés, lobbizás

Múzeumi stratégia és PR - Kommunikációs gyakorlatok, Múzeumi imázsépítés PR eszközökkel

Múzeumi kommunikáció - Kommunikációs csatornák és felhasználási lehetőségeik, Hírszerkesztési gyakorlat, Válságkommunikáció, Múzeumi A'la Carte, Múzeumi kiadványok típusai

 

További információ a képzés felelős szervezőjénél: 

Németh Barbara

Oktatásszervező

Telefonszám: +36 30 272 0890

E-mail: nemeth.barbara@sznm.hu