belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek (MA30T)

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzés ingyenesen végezhető el.

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B)    A képzés nem akkreditált

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)   Időpont, helyszín (Szentendre):      

            1. hét: 2019.02.04-07.

            2. hét: 2019.02.18-21.

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)   Óraszám: 60 óra

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)    Képzési forma: tantermi

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)    Csoportlétszám: 15 fő

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)    Kiknek ajánljuk: múzeumvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

 

A képzés haszna: 

A stratégiai gondolkodás, a tervezés képessége, a projekt szemlélet, illetve a múzeumi menedzser személyes és szakmai kompetenciáinak fejlesztését sokoldalúan segíti elő a képzés:

A munkaerőpiac folyamatos szűkülésével ma már nélkülözhetetlenné vált a múzeumvezetők számára mindaz a tudás, melynek segítségével a jól képzett munkaerő megszerezhető, motiválható és meg is tartható. A humán erőforrás menedzsment témakör hangsúlyos tárgyalása a képzésen ehhez kíván hozzájárulni. A vezetői személyiség fejlesztő tréning a vezetési stratégiák kialakítása mellett gyakorlati segítséget nyújt a médiában történő szerepléshez is, az egyéni vezetői kompetenciák fejlesztésén túl a csapatmunkában, az együttműködésben rejlő lehetőségek bemutatása is sor kerül.

A muzeális intézmények rendszerében megjelent filiálék és integrált intézmények irányításához szükséges újfajta szemlélet elsajátításához ad támogatást és ebben az új struktúrában rejlő lehetőségeket járja körül A muzeális intézmények ágazati irányítását bemutató előadás.

 A résztvevők a képzésnek aktív részeseivé is válnak a gyakorlati műhelymunka során, a kapott tananyag alapján saját múzeumuk jogi kérdéseit elemzik esettanulmányok keretében. A változás menedzsment előadást is gyakorlat egészíti ki, hiszen mára a múzeumi szférára is igaz, hogy semmi sem állandó, csak a változás, amit megfelelő irányultsággal és eszközökkel akár a múzeum javára is lehet fordítani. A képzés ahhoz is kulcsot ad, hogy miként élhetik túl a múzeumok a fenntartásuk válságait, hogyan maradhatnak a társadalom számára nélkülözhetetlenek, milyen kompetenciákra lesz szüksége a jövő múzeumában dolgozó múzeumi szakembereknek.

A képzés az intézmény működéséhez nélkülözhetetlen olyan területeket is érint, mint az informatika vagy a marketing, a technikai részletkérdések helyett azonban szigorúan csak a vezető számára szükséges stratégiai kérdésekre fókuszálva.

Képzési tematika: 

Vezetői kompetenciákat fejlesztő tréning

A múzeumi intézményrendszer Magyarországon - A múzeumi intézmények típusai, ágazati irányítás, Múzeumi küldetésnyilatkozat, stratégia és politika, Projekt szemlélet a múzeumban, Pénzügyi irányítás, HR irányítás, Változás management, Hatékony kommunikáció és marketing irányítása

A múzeumok feladatrendszere a 21. században - Fenntartható gyűjteményezés, Állományvédelem, Tudományos feldolgozás, Kiállítási stratégia és politika, Múzeumi ismeretátadás, PR, Marketing a múzeumban

Informatika a múzeumban - A digitális múzeum

A múzeum jogi környezete - Múzeumi vezetők számára nélkülözhetetlen jogszabályok

A jövő múzeuma - Kompetenciák a 21. században, Múzeumépítészet a 21. században

 

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, a képzés végén prezentáció bemutatása

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

az étkezést (büfé és meleg ebéd) a képzés időtartamára

a szállást a résztvevők részére (kizárólag a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szolgáltatói partnerénél)

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 13.

Jelentkezéshez kattintson ide!

 

További információ:

Németh Barbara

Telefonszám: +36 30 272 0890

E-mail: nemeth.barbara@skanzen.hu