belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A Múzeumpedagógiai Nívódíj felhívásra 2015-ben beérkezett pályázatok leiírásai itt olvashatók

Nívódíjat nyert pályázatok 2015-ben

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában megrendezett 13. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón – amely a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitó eseménye – négy múzeum programja kapott Múzeumpedagógiai Nívódíjat, további négy pedig elismerő oklevélben részesült.

A 2003-ban alapított Múzeumpedagógiai Nívódíj azoknak a muzeális intézményeknek az elismerése, amelyek kimagasló teljesítményt értek el a múzeumi ismeretátadás terén, magas színvonalú múzeumpedagógiai programjaikkal.

Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Nyelv Múzeumának Széphalmi Szó-Kincs-Tár(s) programja, melynek középpontjában a nyelv (és nyelvtan) élményszerű megismertetése áll.

Az Óbudai Múzeum nyertes „Mi közöm hozzá?” projektjében gimnazisták készítettek önálló véleményüket tükröző alkotásokat a zsidóság tragédiájával kapcsolatban, - mindezt az őket körülvevő jelen világra vonatkoztatva.

A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Nomád múzeum című Nívódíjas programja sokszínűségével vívta ki a zsűri tetszését: saját fejlesztésű játékok (kirakósok, memóriák, társasjátékok), foglalkoztató füzetek és feladatok segítenek a helytörténeti vonatkozású emlékek felelevenítésében.

Valódi kuriózumként szerzett elismerést a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Integrált tábor kezdeményezése, amelyen a halmozott fogyatékossággal, intézetben élő fiatalok és iskolai közösségi szolgálatos középiskolás kortársaik közötti kapcsolat kialakításán túl egymás megismerésének elősegítése, a középiskolás résztvevők toleranciára nevelése, társadalmi felelősségvállalásának erősítése is szerepet kap.

A Magyar Nyelv Múzeuma hazánk egyetlen nyelvi múzeumaként a magyar nemzeti műveltség egyik alapértékét, az anyanyelvi kultúrát közvetíti. A SZÉPHALMI SZÓ–KINCS–TÁR(S) program újszerűségét elsősorban egyedisége adja. Ez az első hazai anyanyelvi múzeumpedagógiai program, amelynek középpontjában az anyanyelvi ismeretterjesztés és az élményszerű anyanyelv-pedagógia áll. A társtudományok segítségével erősíti a nyelvhasználói tudatosságot, ösztönzi a hagyományos kommunikációs formákhoz való visszatérést, kiemelt figyelmet fordítva a kézzel írás népszerűsítésére valamint a nyelvi öröm megélésére.

A szervezők nehéz feladatra vállalkoztak, amikor a holokauszt problematikáját a kerület gimnazistái, a mai tizenévesek generációjával úgy kívánták megismertetni, hogy saját álláspont kialakítására sarkallták őket. A „Mi közöm hozzá?”című projekt egy mélyen átgondolt, többlépcsős rendszerbe foglalt komplex struktúra, amely a múzeumi kommunikáció széles eszköztárát alkalmazza. A múzeum munkatársai tiszteletreméltó alapossággal készítették elő a megértésre ösztönző folyamatot. A semleges ismeretközléstől elindulva helyzetgyakorlatokkal tisztázták a fogalmakat, majd a befogadás nehéz útját, erőfeszítéseit színházi előadáson modellálták. Végül a szakrális és a hétköznapi tér hordozta emlékek „olvasásán" át jutottak el az egyéni álláspontot kifejező alkotó munkáig, illetve a túlélővel való személyes találkozásig. Az óbudai mikrotörténet újraélése mellett fontos üzenet rejlik a projektben: mind az előkészítő programok, mind pedig az alkotómunka közösségi tevékenységként, dialógusok során keresztül valósult meg, amelyben a múzeum mint mediátor, véleményformáló, s történelemről való felelős gondolkodás hiteles helyszíne vett részt.

A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház munkatársai által kidolgozott Nomád múzeum program tudatosan, komplexen és sokoldalúan segíti elő a gyűjteményeikre alapozott, közvetlen múzeumi élmény- és ismeretszerzést. Kiváló példa rá, hogy az egyébként régóta ismert és kedvelt játéktípusok – kirakó, puzzle, memóriajáték, társasjáték – újrafelfedezésével és széles körű alkalmazásával miként lehet a múzeumi tartalmakat érdekessé és vonzóvá tenni, nemcsak az alsó és felső tagozatos diákok, hanem az egyéni vagy családos látogatók számára is. Fontos, hogy a múzeumi falakon kívül is használják a játékokat, amelyek a tudományos tartalom szakértő feldolgozásával készültek, tesztelték és lektorálták őket. Remekül illeszkednek az iskolai tanulás tematikáihoz, és érdeklődést, kíváncsiságot, társas együttműködést váltanak ki. A programhoz kapcsolódó foglalkoztató füzetek a korosztályok igényeihez igazodó tartalommal, egységes arculattal születtek meg, és a múzeum gyűjteményeinek megismerésén túl hozzájárulnak ahhoz is, hogy használói felfedezzék Reguly Antal tudósi értékeit, Zirc és a környék múltjának számos érdekességét.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Integrált tábor programja az a különleges eset, mikor egy nagy múzeum mert kicsiben gondolkodni – és valami igazán nagyot hozott létre. Két turnusban, egyenként 5 napos táborok során összesen 14 halmozott fogyatékossággal, intézetben élő fiatal és 13, közösségi szolgálatát a Skanzenben töltő középiskolás kortársuk ismerte meg a múzeum kiállításait, egymás képességeit, lehetőségeit, teljes értékű partnerként, átlépve saját határaikat, életre szóló élményeket szerezve. A komplex, színes, módszertanilag jól felépített program intim, biztonságos közegét a Skanzen és a külső szakemberek sokéves szakmai együttműködésének tapasztalatai támogatták, a sikeres megvalósítás igazi csapatmunka eredménye. Az Integrált tábor a Skanzenben érzékeny és bátor, a helyszín és a résztvevők adottságait maximálisan figyelembe vevő és hasznosító programja kiváló példája a társadalmi felelősségvállalásnak; intézményi szinten és a résztvevő szakemberek, diákok megélt tapasztalatainak szintjén is.Elismerő oklevélben részesült további négy múzeumpedagógiai kezdeményezés:

a Déri Múzeum Írd újra! Csokonai Vitéz Remake,

a Dobó István Vármúzeum Mi van a ládafiában? – Virágom-világom,

az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark A Hétmagyar harcai – Interaktív hadtörténeti programnap-sorozat,

valamint a Rétközi Múzeum A beszélő tárgyak háza – múzeumi mesék és rajzok mindenkinek című programjai.

A debreceni Déri Múzeum irodalmi kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai program ütős címmel, és valódi problémafelvetéssel fordul a középiskolás közönséghez. Ti hogyan búcsúztatnátok el Csokonait, ha ma lenne a temetése? Mit értékelnétek és méltatnátok költői életművéből és életútjából két évszázad távlatában? Mindezt hogyan fogalmaznátok meg a nekrológ műfaji sajátosságai szerint?
A meglepő múzeumi feladat ennek a korosztálynak valódi kihívás, telitalálat. A diákok szabad felfedezéssel gyűjtik össze a szerintük fontos részleteket, amelyekből kooperatív munkával írják meg a búcsúztató szövegét. A múzeumpedagógiai foglalkozás példaértékűen épít a középiskolások életkori sajátosságaira: az egymástól tanulásra, a saját vélemény saját nyelven történő megfogalmazásának igényére, miközben engedi őket a költőre és a múzeumra is friss szemmel rátekinteni.

Az egri Dobó István Vármúzeum múzeumpedagógiai programja a „Kocsira ládám, hegyibe párnám…” - Ácsolt és festett ládák Palócföldről című ácsolt és festett ládákat bemutató időszaki néprajzi kiállításhoz kapcsolódik. A komplex program erénye, hogy változatos és saját fejlesztésű szemléltetőeszközöket alkalmaz, mint például egy műtárgymásolatként elkészült vésett díszítésű, szétszedhető és összerakható ácsolt láda, amely nemcsak a tárgy szerkezetének megismerését, hanem díszítésének aprólékos megfigyelését is lehetővé teszi a gyerekek számára. A demonstrációs célú szerszámok, a háromdimenziós tárgyjátékok, valamint a szerepjáték kézzelfoghatóvá és átélhetővé, valódi élménnyé teszik a múzeumlátogatást.

A A Hétmagyar harcai című program tartalmi szempontból is újszerű, mert azt a történelmi beidegződést igyekszik megváltoztatni, amely a kalandozó magyarokat csupán negatív szerepben tünteti fel. Módszertanában példaértékű, hiszen olyan eszközzel valósítja ezt meg, amely a fiatalok körében népszerű és jó példát mutat egy multimédiás alkalmazás múzeumi környezetben történő felhasználására. Szerzői, a Történelmi Animációs Egyesülettel együttműködve, olyan számítógépes „csatajátékot” készítettek, amelynek során a diákok hadvezérként helyezkedhetnek be a régmúlt eseményeibe. Úgy szimulálhatják le a híres csatákat, hogy előtte minden szükséges körülményt feltérképeznek. - így a magyar törzsek haditechnikai és harcászati jellemzőit, a politikai- és terepviszonyokat, a szembenálló csapatok jellemzőit… mindazt, ami a jó haditervhez és a hét magyar törzs sereggé kovácsolódásához elengedhetetlen. A harcászati játékot fegyver- és viselet bemutatók erősítik, játékmesterek segítik, és szakértők közreműködésével megtörténik, a virtuális világban véghezvitt hadműveletek összehasonlítása és elemzése a korabeli valósággal.

A kisvárdai Rétközi Múzeum munkatársai A beszélő tárgyak háza – múzeumi mesék és rajzok mindenkinek című foglalkozás-sorozat keretében 46 foglalkozást tartottak a múzeum állandó kiállításait és tárgyait bemutató mesébe ágyazva. A sorozathoz 13 különböző foglalkoztató füzetet állítottak össze óvodásoknak, fogyatékkal élőknek, alsó- és felső tagozatos és középiskolás diákoknak. Ebbe a foglalkozás-sorozatba építették be a Nagy Rajzolás programját. Kisvárda 4 műemlék épületét rajzolták meg a résztvevők, gyerekek és felnőttek egyaránt. Minden rajz egy-egy téglaként része lett az épületnek, kifejezve a program lényegét, az alkotás és az összetartozás örömét. A széles korosztályt megmozgató tartalmas program összeállításáért és lebonyolításáért elismerést, dicséretet érdemel a múzeum kollektívája.

fotók: kultura.hu


Nyitólap

eseménynaptár


  JÚN 27
  csütörtök
 
Museum Tech 2019: Digitális Fesztivál júniusban
  JÚN 29
  szombat
 
Lyukas nap a Kiscelli Múzeumban
  JÚL 02
  kedd
 
Múzeumpedagógiai workshop a Tér-Mozgás-Játék című kiállításhoz
  JÚL 02
  kedd
 
A képzőművészet, a természettudomány és a múzeumpedagógia inklúziója
  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
HKSZCSPSZV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

JÚNIUS

26

SZERDA

legfrissebb híreink


2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
2019. 06. 07.
Tanúsítványátadó egy egyedülálló, személyre szabott múzeumvezetői képzés végén
2019. 06. 03.
Pont Itt - Ünnepélyes kurzuszáró kiállítás megnyitó a Skanzenben
Magyar Múzeumok


2019. 06. 25.
Múzeumpedagógiai Nívódíj 2019
2019. 06. 25.
A „Szöcske” légcsavarja a Vasváry-házban
2019. 06. 24.
Hamarosan befejeződik Szulejmán szultán Szigetvár melletti sírkomplexumának régészeti feltárása
2019. 06. 24.
A MuseuMap az Europeana akkreditált aggregátora
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben