belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pályázat magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények támogatására

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma továbbra is támogatni kívánja a magas színvonalú, többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények megvalósítását - szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók lebonyolítását, valamint a felhívás időszaka alatt lezajló programokhoz/rendezvényekhez kapcsolódó kísérő kiadványok megjelentetését. 2014. évi első félévi nyílt pályázati felhívását két altémában teszi közzé.

 

2. Pályázati célA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulását kívánja támogatni.

A kollégium saját hatáskörében a szakmai program (konferencia, előadás, szimpózium stb.) anyagát tartalmazó kísérőkiadványok megjelentetését is támogatni kívánja, amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

 

Ezen altémában pályázni lehet irodalmi és ismeretterjesztő:

  1. programra/rendezvényre,
  2. programsorra - amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó,
  3. programra/rendezvényre/programsorra és kísérő kiadványa megjelentetésére.

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.

A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.


Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg30 millió Ft.

Altéma kódszáma: 3808/109

Pályázók köre: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. április 7. – 2015. április 7.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.


Elbírálás szempontjaiA kollégium előnyben kívánja részesíteni azokat az irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket, amelyek a magyar szellemi életben hosszabb ideje alapvető fontosságúak, s egyben megújulónak is mutatkoznak.

Fontosnak tartja olyan rendezvények támogatását, amelyek a magyar szellemi élet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is elősegítik. Elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással is rendelkeznek a megvalósításhoz, s amelyek döntően nem piaci célúak.

 

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó a megpályázandó szakmai programmal egyéb pályázatokon is részt vegyen, de ebben az esetben a pályázati adatlap költségkalkulációjában a meglévő forrást és a várható bevételeket ennek ismeretében szükséges kitölteni.


A teljes pályázati kiírás megtekinthető itt.