belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Még lehet jelentkezni a Partnerségben a múzeumokkal konferenciára!

Partnerségben a múzeumokkal (In Partnership with Museums) cí­mmel tart kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet konzorciuma. A 2017. november 20-21-én Egerben megrendezett konferencia középpontjában a múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények együttműködése és a helyi közösségekkel kialakí­tott partnersége áll, kiemelve a múzeumi intézményekkel való kooperációt. Az intézményközi együttműködésekkel együtt nagy hangsúlyt kapnak a Cselekvő közösségek - aktí­v közösségi szerepvállalás elnevezűsű kiemelt projekt fontos módszertani témái: a közösségfejlesztés, a társadalmiasí­tás, az önkéntesség és az esélyegyenlőség.

A konferencián való résztvétel lehetőséget biztosít arra, hogy jó példákkal, gyakorlatokkal, gazdagíthassa a résztvevők tudástárait a múzeumokkal való együttműködés témáiban, hazai és nemzetközi területeken egyaránt. A konferencia céljaiközött szerepel a projekthez való lehetséges további kapcsolódási pontok feltárása, valamint a projekt eddigi kutatási eredményeinek széles körű szakmai megismertetése is.  A konferencia a következő kérdésekre fókuszál: Hogyan valósulhat meg közösségfejlesztés kulturális intézmények és közösségek együttműködésével? A különböző kulturális szakterületek hogyan érhetnek el együttesen eredményeket? Milyen eszközöskkel segítik elő az intézmények a helyi közösségek részvételének megerősödését és a helyi társadalmak összetartozásait?

A konferencián olyan hazai és európai kulturális szakemberek és közösségfejlesztők fognak előadni, akik érintettek vagy érdeklődnek a múzeumokkal való együttműködés iránt.

 

VÁRJUK MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖNYVTÁRI SZAKEMBEREK REGISZTRÁCIÓJÁT NOVEMBER 15-IG!

A konferencia időpontja: 2017. november 20-21. (hétfő-kedd)

Helyszí­n: Eger, Hotel Eger & Park (3300 Eger, Szálloda u. 13.)

A konferencia angol nyelvű, a plenáris előadásokon szinkrontolmácsolást biztosítunk.

 

PROGRAM

November 20. hétfő
Partnerségben a közösségekkel


08:30–09:45  Regisztráció

Levezető elnök: Dr. habil. Striker Sándor, Kulturális Sokszínűségért Alapítvány

10:00–10:30
10:05-10:15 Köszöntő: Nagy Zoltán EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár, EMMI
10:20-10:30 Bevezető előadás: Piotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia – A közösségi részvétel lehetőségei

10:30–12:10
Plenáris előadások

 • 10:30-10:40 Dr. Cseri Miklós, fÅ‘igazgató, SZNM – Társadalmi kohézió és együttűködés – partnerségben a múzeumokkal
 • 10:45-10:55 Dr. Tüske László, fÅ‘igazgató, OSZK – Társadalmi kohézió és együttműködés – partnerségben a múzeummal
 • 11:00-11:10 Kárpáti Árpád, ügyvezetÅ‘ igazgató, NMI – A közösségi művelÅ‘dési intézmények és a múzeumok együttműködésének lehetÅ‘ségei
 • 11:15-11:35 Dr. Arapovics Mária, szakmai vezetÅ‘, SZNM CSK – CselekvÅ‘ közösségek projekt módszertani fejlesztéseinek és kutatási eredményeinek bemutatása
 • 11:37-11:45 Beke Márton, szakmai vezetÅ‘, NMI CSK – KözművelÅ‘dési szakterület hozzászólása
 • 11:47-11:55 Gulyás EnikÅ‘, szakmai vezetÅ‘ OSZK CSK – Könyvtári szakterület hozzászólása
 • 11:57-12:05 Gyenes Zsuzsa, közösségfejlesztÅ‘, KözösségfejlesztÅ‘k Egyesülete – Közösségfejlesztési szakterület hozzászólása


12:10–12:40 Szünet

12:40–14:00 Plenáris előadások

 • 12:40-13:00 Harvinder Bahra, közösségi partnerség menedzser, British Museum, Anglia – Megosztott élmény a helyi betegek és szociális problémákkal küzdÅ‘ csoportokkal 
 • 13:05-13:25 Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelÅ‘s fÅ‘igazgató-helyettes, SZNM – Magyarországi múzeumi partnerségek – eredmények és lehetÅ‘ségek
 • 13:30-13:38 Dr. Tóth Máté, osztályvezetÅ‘, OSZK – Könyvtári szakterület hozzászólása
 • 13:45-13:53 Dr. Juhász Erika, Kultúrakutatási és Képzési Központ vezetÅ‘je, NMI – KözművelÅ‘dési szakterület hozzászólása


13:55-15:00 Ebéd

15:00–18:20 Szekcióelőadások

 

15:00-16:00 

1. szekció: Közösségfejlesztés

Szekcióvezető: Dr. Csonka-Takács Eszter, igazgató, Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, SZNM

2. szekció: Önkéntesség

Szekcióvezető: Faár Tamara, osztályvezető, SZNM

15:00-15:10

Gulyás Gabriella, főigazgató-helyettes, Petőfi Irodalmi Múzeum

Közösségfejlesztés egy országos múzeumban – a Petőfi Irodalmi Múzeum szerepe és felelőssége

15:00-15:10

Briece Gourdol, Chargé de Mission Territoriale, Franciaország

Képzés mint az önkéntesség támogatásának hatékony eszköze

15:15-15:25

Káldy Mária, főtanácsadó, SZNM MOKK

A Skanzen és a közösségek

15:15-15:25

Joy Todd, igazgató, Múzeumok Partnersége – Oxford University, Oxford, Anglia

Részvétel: az oxfordi University Museums tapasztalatai

15:30-15:40

Pawel Braun, igazgató, J. Conrad Kormányzósági és Városi Könyvtár, Gdansk, Lengyelország

Gamifikáció – hogyan lehet becsábítani az aktív korúakat a könyvtárba?

15:30-15:40

Miszler Tamás, igazgató, Csorba Győző Könyvtár, Pécs

Az önkéntesek mindennapi tevékenysége a könyvtárban

15:45-15:55

Maarja Vaino, igazgató, Tallinni Irodalmi Központ, A. H. Tammsaare and Vilde Muzeum, Észtország

Utcanevek  – Irodalmi fesztivál mint a közösségfejlesztő projekt

15:45-15:55

Dr. Tóth Arnold, igazgató, Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Civilek a műtárgyak között – Otthont találó közösségek a Herman Ottó Múzeumban

 

16:15–17:15

3. szekció: Esélyegyenlőség

Szekcióvezető: Molnárné Aczél Eszter, főosztályvezető, Budapesti Történeti Múzeum, ICOM Magyarországi Bizottság

4. szekció: Közösségi részvételen alapuló működés

Szekcióvezető: Dr. Kleisz Teréz, tanszékvezető, PTE-FEEK

16:15-16:25

Dr. Béres Judit, adjunktus, PTE
Élő könyvtár mint az esélyegyenlőség eszköze – három év tapasztalatai Pécsett 

16:15-16:25

Beke Márton, szakmai vezető, NMI CSK
Társadalmiasított módon működő közösségi művelődési intézmények.

16:30-16:40

Molnár József, múzeumpedagógus, SZNM

Fogyatékkal élő és gimnáziumban tanuló serdülők integrált hete a Skanzenben.

16:30-16:40

Bognárné dr. Lovász Katalin, adjunktus, ELTE SEK, Szombathely

A könyvtár és közösségei – miként lehet bevonni a helyi közösség tagjait?

16:45-16:55

Ellen Roters, igazgató, Jugend Muzeum, Berlin, Németország

Minden együtt – Múzeum és iskola együtt a szexuális és gender-sokszínűség elfogadásáért

16:45-16:55

Piotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia

Az irányítás megosztása a közösséggel

17:00-17:10

Lengyelné dr. Molnár Tünde, igazgató, Médiainformatikai Intézet, EKE, Eger

és

Kvaszingerné Prantner Csilla, tanársegéd, EKE, Eger
Az infokommunikációs hozzáférés lehetőségei

17:00-17:10

Monika Buczek, tanácsadó, titkárságvezető, Néprajzi Múzeum, Varsó, Lengyelország

A közösségi alapú működis magvalósítása a varsói néprajzi múzeumban


17:20–18:20 Plenáris előadás: Szekcióvezetők összefoglalása

18:45 Vacsora

21:00 Fakultatív program: Esti séta Eger belvárosában, idegenvezetővel


November 21. kedd
Partnerségben a kulturális intézményekkel

10:00–10:15 Bevezető előadás: Sepseyné Dr. Vígh Annamária, főosztályvezető, Közgyűjteményi Főosztály, EMMI – A társadalmi múzeum

10:15–12:15:Plenáris előadások
• 10:20-10:40 Nagy Magdolna, mb. igazgató, SZNM MOKK – A MOKK országos módszertani hatása a múzeumok közösségi szerepvállalásnak elősegítésére
• 10:45-11:05 Petra Zwaka, alapító igazgató, Jugend Museum, Berlin, Németország – Jugend Museum, Berlin – Az interkulturális tanulás és tevékenység tere

• 11:10-11:20 Kérdések

• 11:20-11:40 Uldis Zarins, stratégiai igazgató, Nemzeti Könyvtár, Lettország –Együtt: a lett könyvtárak, múzeumok és egyéb kulturális intézmények közös helytörténeti kutatása
• 11:45-12:05 Maarten van Ditmarsch, Szent Márton Kulturális Központ, Utrecht, Hollandia –
Az aktív közösségi részvétel új lehetőségei az utrechti kulturális intézményekben
• 12:10-12:20 Kérdések

12:25–13:00 Szünet

13:00–14:15 Kerekasztal beszélgetés: Kulturális intézmények együttműködése

Varga Benedek, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Ellen Roters, főigazgató, Jugend Museum, Berlin, Németország
Pjotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia
Bognárné dr. Lovász Katalin, adjunktus, ELTE SEK, Szombathely
Maarten van Ditmarsch, Szent Márton Kulturális Központ, Utrecht, Hollandia

14:20-14:35 A Cselekvő közösségek projekt Community Develpment Methodological Guide (Közösségfejlesztés módszertani útmutató, szerk.: Dr. Arapovics Mária és Vercseg Ilona) című angol nyelvű kiadványának bemutatása

14:40-14:50 Zárszó
Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes, SZNM

15:00–16:00 Ebéd

17:00–18:00 Fakultatív program: Dobó István Múzeum megtekintése angol nyelvű tárlatvezetéssel

Kapcsolódó cikkek
MÉG TART A JELENTKEZÉS! A
Nemzetközi konferencia a

Nyitólap

 

 

eseménynaptár


  OKT 19
  péntek
 
Konferencia: Gyűjteménymenedzsment a közösségi múzeumban
  OKT 26
  péntek
 
Digitális kalandjáték tervezése örökségi helyszínekre - szakmai nap a Matrica Múzeumban
  NOV 05
  hétfő
 
X. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
  NOV 06
  kedd
 
XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia
  NOV 27
  kedd
 
MuzeumDigit Konferencia 2018
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

OKTÓBER

18

CSÜTÖRÖTÖK

legfrissebb híreink


2018. 10. 05.
Október 10-ig lehet jelentkezni a KÖME látogatókutatással kapcsolatos konferenciájára
2018. 09. 24.
Folytatódik a Pilla a tokban előadássorozat 2018 őszén is
2018. 09. 11.
Angol nyelvű online kurzus indul októberben: Alapvető digitális készségek múzeumi szakemberek számára
2018. 09. 11.
Megjelent Az év kiállítása 2019 díj pályázati kiírása
Magyar Múzeumok


2018. 10. 17.
Erdélyi tájegységgel bővül a Szentendrei Skanzen
2018. 10. 17.
Szemünk előtt a végtelen: Kívül – Szonda a jövőbe
2018. 10. 17.
Az író találkozása Földünk óriásbogarával – Avagy a kapocs a szépirodalom és a természettudományos múzeumi gyűjtemény között
2018. 10. 16.
Kortárs
Skanzen hírek


2018. 10. 11.
Mesterek oskolája a Skanzenben
2018. 09. 20.
Elindult a SkanzenBlog
2018. 07. 13.
Programok a nyári szünidőre a Skanzenben
2018. 05. 09.
Open air museums in Central-Europe. Developing museums and local communities in VisegrádGroups