belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Még lehet jelentkezni a Partnerségben a múzeumokkal konferenciára!

Partnerségben a múzeumokkal (In Partnership with Museums) cí­mmel tart kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet konzorciuma. A 2017. november 20-21-én Egerben megrendezett konferencia középpontjában a múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények együttműködése és a helyi közösségekkel kialakí­tott partnersége áll, kiemelve a múzeumi intézményekkel való kooperációt. Az intézményközi együttműködésekkel együtt nagy hangsúlyt kapnak a Cselekvő közösségek - aktí­v közösségi szerepvállalás elnevezűsű kiemelt projekt fontos módszertani témái: a közösségfejlesztés, a társadalmiasí­tás, az önkéntesség és az esélyegyenlőség.

A konferencián való résztvétel lehetőséget biztosít arra, hogy jó példákkal, gyakorlatokkal, gazdagíthassa a résztvevők tudástárait a múzeumokkal való együttműködés témáiban, hazai és nemzetközi területeken egyaránt. A konferencia céljaiközött szerepel a projekthez való lehetséges további kapcsolódási pontok feltárása, valamint a projekt eddigi kutatási eredményeinek széles körű szakmai megismertetése is. A konferencia a következő kérdésekre fókuszál: Hogyan valósulhat meg közösségfejlesztés kulturális intézmények és közösségek együttműködésével? A különböző kulturális szakterületek hogyan érhetnek el együttesen eredményeket? Milyen eszközöskkel segítik elő az intézmények a helyi közösségek részvételének megerősödését és a helyi társadalmak összetartozásait?

A konferencián olyan hazai és európai kulturális szakemberek és közösségfejlesztők fognak előadni, akik érintettek vagy érdeklődnek a múzeumokkal való együttműködés iránt.

VÁRJUK MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖNYVTÁRI SZAKEMBEREK REGISZTRÁCIÓJÁT NOVEMBER 15-IG!

A konferencia időpontja: 2017. november 20-21. (hétfő-kedd)

Helyszí­n: Eger, Hotel Eger & Park (3300 Eger, Szálloda u. 13.)

A konferencia angol nyelvű, a plenáris előadásokon szinkrontolmácsolást biztosítunk.

PROGRAM

November 20. hétfő
Partnerségben a közösségekkel


08:30–09:45  Regisztráció

Levezető elnök: Dr. habil. Striker Sándor, Kulturális Sokszínűségért Alapítvány

10:00–10:30
10:05-10:15 Köszöntő: Nagy Zoltán EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár, EMMI
10:20-10:30 Bevezető előadás: Piotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia – A közösségi részvétel lehetőségei

10:30–12:10
Plenáris előadások

 • 10:30-10:40 Dr. Cseri Miklós, fÅ‘igazgató, SZNM – Társadalmi kohézió és együttűködés – partnerségben a múzeumokkal
 • 10:45-10:55 Dr. Tüske László, fÅ‘igazgató, OSZK – Társadalmi kohézió és együttműködés – partnerségben a múzeummal
 • 11:00-11:10 Kárpáti Árpád, ügyvezetÅ‘ igazgató, NMI – A közösségi művelÅ‘dési intézmények és a múzeumok együttműködésének lehetÅ‘ségei
 • 11:15-11:35 Dr. Arapovics Mária, szakmai vezetÅ‘, SZNM CSK – CselekvÅ‘ közösségek projekt módszertani fejlesztéseinek és kutatási eredményeinek bemutatása
 • 11:37-11:45 Beke Márton, szakmai vezetÅ‘, NMI CSK – KözművelÅ‘dési szakterület hozzászólása
 • 11:47-11:55 Gulyás EnikÅ‘, szakmai vezetÅ‘ OSZK CSK – Könyvtári szakterület hozzászólása
 • 11:57-12:05 Gyenes Zsuzsa, közösségfejlesztÅ‘, KözösségfejlesztÅ‘k Egyesülete – Közösségfejlesztési szakterület hozzászólása


12:10–12:40 Szünet

12:40–14:00 Plenáris előadások

 • 12:40-13:00 Harvinder Bahra, közösségi partnerség menedzser, British Museum, Anglia – Megosztott élmény a helyi betegek és szociális problémákkal küzdÅ‘ csoportokkalÂ
 • 13:05-13:25 Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelÅ‘s fÅ‘igazgató-helyettes, SZNM – Magyarországi múzeumi partnerségek – eredmények és lehetÅ‘ségek
 • 13:30-13:38 Dr. Tóth Máté, osztályvezetÅ‘, OSZK – Könyvtári szakterület hozzászólása
 • 13:45-13:53 Dr. Juhász Erika, Kultúrakutatási és Képzési Központ vezetÅ‘je, NMI – KözművelÅ‘dési szakterület hozzászólása


13:55-15:00 Ebéd

15:00–18:20 Szekcióelőadások

Â

15:00-16:00Â

1. szekció: Közösségfejlesztés

Szekcióvezető: Dr. Csonka-Takács Eszter, igazgató, Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, SZNM

2. szekció: Önkéntesség

Szekcióvezető: Faár Tamara, osztályvezető, SZNM

15:00-15:10

Gulyás Gabriella, főigazgató-helyettes, Petőfi Irodalmi Múzeum

Közösségfejlesztés egy országos múzeumban – a Petőfi Irodalmi Múzeum szerepe és felelőssége

15:00-15:10

Briece Gourdol, Chargé de Mission Territoriale, Franciaország

Képzés mint az önkéntesség támogatásának hatékony eszköze

15:15-15:25

Káldy Mária, főtanácsadó, SZNM MOKK

A Skanzen és a közösségek

15:15-15:25

Joy Todd, igazgató, Múzeumok Partnersége – Oxford University, Oxford, Anglia

Részvétel: az oxfordi University Museums tapasztalatai

15:30-15:40

Pawel Braun, igazgató, J. Conrad Kormányzósági és Városi Könyvtár, Gdansk, Lengyelország

Gamifikáció – hogyan lehet becsábítani az aktív korúakat a könyvtárba?

15:30-15:40

Miszler Tamás, igazgató, Csorba Győző Könyvtár, Pécs

Az önkéntesek mindennapi tevékenysége a könyvtárban

15:45-15:55

Maarja Vaino, igazgató, Tallinni Irodalmi Központ, A. H. Tammsaare and Vilde Muzeum, Észtország

Utcanevek  – Irodalmi fesztivál mint a közösségfejlesztő projekt

15:45-15:55

Dr. Tóth Arnold, igazgató, Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Civilek a műtárgyak között – Otthont találó közösségek a Herman Ottó Múzeumban

Â

16:15–17:15

3. szekció: Esélyegyenlőség

Szekcióvezető: Molnárné Aczél Eszter, főosztályvezető, Budapesti Történeti Múzeum, ICOM Magyarországi Bizottság

4. szekció: Közösségi részvételen alapuló működés

Szekcióvezető: Dr. Kleisz Teréz, tanszékvezető, PTE-FEEK

16:15-16:25

Dr. Béres Judit, adjunktus, PTE
ÉlÅ‘ könyvtár mint az esélyegyenlÅ‘ség eszköze – három év tapasztalatai PécsettÂ

16:15-16:25

Beke Márton, szakmai vezető, NMI CSK
Társadalmiasított módon működő közösségi művelődési intézmények.

16:30-16:40

Molnár József, múzeumpedagógus, SZNM

Fogyatékkal élő és gimnáziumban tanuló serdülők integrált hete a Skanzenben.

16:30-16:40

Bognárné dr. Lovász Katalin, adjunktus, ELTE SEK, Szombathely

A könyvtár és közösségei – miként lehet bevonni a helyi közösség tagjait?

16:45-16:55

Ellen Roters, igazgató, Jugend Muzeum, Berlin, Németország

Minden együtt – Múzeum és iskola együtt a szexuális és gender-sokszínűség elfogadásáért

16:45-16:55

Piotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia

Az irányítás megosztása a közösséggel

17:00-17:10

Lengyelné dr. Molnár Tünde, igazgató, Médiainformatikai Intézet, EKE, Eger

és

Kvaszingerné Prantner Csilla, tanársegéd, EKE, Eger
Az infokommunikációs hozzáférés lehetőségei

17:00-17:10

Monika Buczek, tanácsadó, titkárságvezető, Néprajzi Múzeum, Varsó, Lengyelország

A közösségi alapú működis magvalósítása a varsói néprajzi múzeumban


17:20–18:20 Plenáris előadás: Szekcióvezetők összefoglalása

18:45 Vacsora

21:00 Fakultatív program: Esti séta Eger belvárosában, idegenvezetővel


November 21. kedd
Partnerségben a kulturális intézményekkel

10:00–10:15 Bevezető előadás: Sepseyné Dr. Vígh Annamária, főosztályvezető, Közgyűjteményi Főosztály, EMMI – A társadalmi múzeum

10:15–12:15:Plenáris előadások
• 10:20-10:40 Nagy Magdolna, mb. igazgató, SZNM MOKK – A MOKK országos módszertani hatása a múzeumok közösségi szerepvállalásnak elősegítésére
• 10:45-11:05 Petra Zwaka, alapító igazgató, Jugend Museum, Berlin, Németország – Jugend Museum, Berlin – Az interkulturális tanulás és tevékenység tere

• 11:10-11:20 Kérdések

• 11:20-11:40 Uldis Zarins, stratégiai igazgató, Nemzeti Könyvtár, Lettország –Együtt: a lett könyvtárak, múzeumok és egyéb kulturális intézmények közös helytörténeti kutatása
• 11:45-12:05 Maarten van Ditmarsch, Szent Márton Kulturális Központ, Utrecht, Hollandia –
Az aktív közösségi részvétel új lehetőségei az utrechti kulturális intézményekben
• 12:10-12:20 Kérdések

12:25–13:00 Szünet

13:00–14:15 Kerekasztal beszélgetés: Kulturális intézmények együttműködése

Varga Benedek, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Ellen Roters, főigazgató, Jugend Museum, Berlin, Németország
Pjotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program – Paul Hamlyn Foundation, London, Anglia
Bognárné dr. Lovász Katalin, adjunktus, ELTE SEK, Szombathely
Maarten van Ditmarsch, Szent Márton Kulturális Központ, Utrecht, Hollandia

14:20-14:35 A Cselekvő közösségek projekt Community Develpment Methodological Guide (Közösségfejlesztés módszertani útmutató, szerk.: Dr. Arapovics Mária és Vercseg Ilona) című angol nyelvű kiadványának bemutatása

14:40-14:50 Zárszó
Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes, SZNM

15:00–16:00 Ebéd

17:00–18:00 Fakultatív program: Dobó István Múzeum megtekintése angol nyelvű tárlatvezetéssel

Kapcsolódó cikkek
MÉG TART A JELENTKEZÉS! A
Nemzetközi konferencia a

Nyitólap

eseménynaptár


  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
  SZEP 18
  szerda
 
EGY ÚJ ÉVTIZED KÜSZÖBÉN C. Múzeumi információs nap
  SZEP 23
  hétfő
 
XVII. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
  SZEP 27
  péntek
 
Csongrádra megy a Múzeumi Játékmustra
  OKT 02
  szerda
 
Jelen leszünk Dijonban az ENCATC konferenciáján
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

AUGUSZTUS

24

SZOMBAT

legfrissebb híreink


2019. 08. 13.
Megváltozik az élet a Múzeumi Nívódíjtól?
2019. 07. 24.
Képzés a legmodernebb formában, a hatékony múzeumhasználatért
2019. 07. 19.
Tanulmányút Észtországba a Cselekvő Közösség projekttel augusztus végén
2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
Magyar Múzeumok


2019. 08. 24.
Hogy állunk önkéntesekkel? - Körkép a hazai múzeumi önkéntességről
2019. 08. 24.
Hogy állunk önkéntesekkel? - Körkép a hazai múzeumi önkéntességről
2019. 08. 24.
Több mint ezer település, közel félezer újjáéledő közösség
2019. 08. 23.
Savaria Underground
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben