belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pénzügyi vezető álláspályázat

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című,  EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt keretében Pénzügyi vezető munkatársat keres 2000 Szentendre,  Sztaravodai úti telephelyén történő, heti 40 órás munkavégzésre. 

A projektről:  a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciuma a múzeumok és könyvtárak szolgáltatásainak és központi módszertani fejlesztéseinek révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanulásban és ismeretszerzésben való részvételhez szükséges alapkompetenciák fejlesztése érdekében indítja el a EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projektet.

A projekt pénzügyi vezetője szervezi, irányítja és ellenőrzi a pénzügyi, számviteli területek munkáját a konzorciumi partnerek esetében, ellenőrzi a projekt pénzügyi terve, elfogadott költségvetése szerinti projektvégrehajtást.

Részletes feladatai:

 • A Támogatási Szerződésnek megfelelő tevékenységek végrehajtása során a konzorciumi tagok, külső szakértők, szolgáltatók szerződés szerinti teljesítését összehasonlítja a tervekben szereplőkkel, biztosítja, hogy a kapott támogatás felhasználása kizárólag a Támogatási Szerződéssel és annak mellékleteivel összhangban történjen.
 • A projekt összes költségére és folyósított támogatására vonatkozóan tételes, és az ellenőrzés céljára megfelelő, pontos, rendszeres és teljes körű könyvviteli nyilvántartást vezettet a projekt könyvelővel.
 • Elkülönített könyvviteli rendszerű könyvelés adatait használva pénzügyileg vezeti a projektet.
 • Segíti a könyvvizsgáló munkáját.
 • Biztosítja, hogy a projekt gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb pénzügyi tranzakcióktól elkülöníthető legyen.
 • Gondoskodik az alátámasztó dokumentáció megőrzéséről a projekt megvalósítás befejezésének dátumától számított 10 évig.
 • Felállítja a projekt könyvelési, pénzügyi, időközi beszámolási jelentéshez szükséges pénzügyi kimutatások rendszerét.
 • Naprakész információkat biztosít a projekt költségvetési és likviditási helyzetéről.
 • Heti rendszerességgel beszámol a projekt pénzügyi előrehaladásáról a konzorciumvezető gazdasági és értékesítési igazgatója és az ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes felé.
 • A szakmai vezetőkkel, szükség esetén a tématerületek szakmai koordinátoraival és a projektmenedzsment tagokkal hetente egyeztet az időbeli, megfelelő pénzügyi teljesítés érdekében.
 • Gondoskodik a projekt összes támogatható költségének kimutatásáról.
 • Elkészíti a projekt bevételeinek, kiadásainak és cash flowjának összesítését, és rögzíti a kifizetéseket.
 • Áttekinti, és pénzügyi szempontból ellenőrzi a projekt során kötött szerződéseket (beleértve a konzorciumi tag szerződéseit is), és a Támogatási Szerződés és mellékletei szerinti megfelelőségüket vizsgálja.
 • A konzorcium kifizetési igényléseit ellenőrzi, benyújtja a kifizetési kérelmeket és az előírt hiánypótlásokat koordinálja.
 • Változás esetén elkészíti a Támogatási Szerződés módosított pénzügyi mellékleteit és változás bejelentést vagy szerződésmódosítási kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz.
 • Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzése esetén segíti az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást megad, kérésükre a projekttel összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, iratokba betekintést enged, ellenőrzési tevékenységüket támogatja.
 • a projekthez kapcsolódó PVÜ egyeztetéseken való részvétel

 

Elvárások:

Végzettség:

 • pénzügyi és területen szerzett felsőfokú végzettség

Szakmai tapasztalat, egyéb elvárások:

 • Minimum 5 év pénzügyi területen szerzett szakmai, 1-3 év vezetői tapasztalat
 • Magas szintű felhasználói számítástechnikai ismeretek (MS Office)
 • Pénzügyi és számviteli programok ismerete

Előnyt jelent:

 • Kulturális intézménynél szerzett több éves szakmai tapasztalat

Készségek:

 • Stratégiai látásmód, lényeglátás
 • Jó vezetői készségek
 • Nagy munkabírás, terhelhetőség, jó konfliktuskezelő készség
 • Megbízhatóság, pontosság, kitartás
 • Kiváló szervezőkészség, problémamegoldó képesség
 • Proaktív munkaszemlélet, nagyfokú önállóság 

Amit kínálunk:

 • Teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a meghosszabbítás lehetőségével
 • Versenyképes jövedelem
 • Szakmai továbbképzési lehetőség

A munkavégzés helyszíne: 2000 Szentendre, Sztaravodai út

A munkavégzés várható kezdete: 2018. február 01.

A projekt kezdete: 2017. február 01., a projekt időtartama 36 hónap

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • aláírt, magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok
 •  Azon európai uniós támogatású pályázatok azonosítója, megnevezése, amelyek megvalósításában részt vett, az időtartam és az ellátott tevékenység megadásával együtt. 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. január 10.

A pályázatot és a hozzá tartozó dokumentumokat kérjük, az alábbi címre elektronikus formában küldje el:  mokk.skanzen@sznm.hu