belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés

Akkreditált 60 órás képzés

Akkreditációs ügyszám: 33602-5/2017/KOZGYUJT

 

Mikor valósul meg a képzés?

         1. hét: 2018. október 15-18.

         2. hét: 2019. tavaszán

Jelentkezési határidő:

         2018. október 3.

A képzés helyszíne: 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (2000 Szentendre Sztaravodai út) és Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum (7477 Szenna Rákóczi u. 2.)

 

Mi a képzés célja?

A képzés célja olyan speciális ismeretek átadása, amely segít a mai változó múzeumi világban értéket közvetíteni, magas minőségű szakmai munkát végezni a jellemzően komplex feladatköröket ellátó szakmai munkatársaknak. A képzésben megszerzett modern, a mai trendeket ismertető tudásanyag hatással van a tervezett és megvalósítandó programokra, kiállításokra, a múzeumi szolgáltatásokra, indirekt módon a látogatók tanulási szokásaira, élményszerzésére, a múzeumi tartalomhoz való hozzáállásra.

Kiket várunk a képzésre?

A regionális és központi szabadtéri múzeumok szakalkalmazottait, múzeumok néprajzos muzeológusait, közérdekű gyűjtemények és kiállítóhelyek (tájházak) vezetőit.

Melyek a képzés fő témái?

A szakmai továbbképzés olyan speciális szabadtéri múzeumi és tájházi ismeretek átadását teszi lehetővé, amely segítséget nyújt a muzeális intézmények szakszerű működtetésében, szakmai színvonalának emelésében és a non-formális oktatásba való bekapcsolódásban. A képzés 60 órás, elméleti és gyakorlati ismereteket átadó, a szabadtéri néprajzi muzeológiai területet meghatározó témaköröket tartalmaz. A muzeális intézményi témakör a múzeumszervezés és működtetés, valamint a múzeumok szerepének változásait példákon bemutató oktatási egysége. A műtárgy- és épületvédelem, a gyűjteménykezelés és nyilvántartási prioritást élvező témaköre a képzésnek, melyben az elméleti oktatás mellett a gyakorlati feladatmegoldások is hangsúlyosan megjelennek. A kiállítások interpretációja a továbbképzés záró témaköre, melyben a kiállításrendezés elméleti és gyakorlati feladatait, az ismeretátadás modern trendjeit ismerhetik meg a képzés résztvevői. A képzés két helyszínen folyik: a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban és a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben. A képzésre való jelentkezés alapfeltétele a főiskolai vagy egyetemi diploma, valamint a résztvevő szakirányú muzeális intézményi alkalmazotti jogviszonya.

Hogyan teljesíthető a képzés?

- Minimum részvétel a továbbképzésen: 90% az összes óraszám százalékából.

- Egyéb formai követelmények (tematikai egységenkénti, valamint a záró értékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik - ellenőrző feladatok elvégzésée, munkaformákon való részvétel):

a) elfogadja a képzés rendjét, indokolatlan késések nélkül részt vesz az órarend szerinti órákon, elvárható szorgalommal tanul, eleget tesz a képzési követelményeknek,

b) teljesíti a képzés rendjébe illesztett záródolgozatot és prezentációt a képzés keretében,

c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartja,

d) a várható hiányzásáról a Képzőt az adott képzési napot megelőzően értesíti, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a tanfolyamról való hiányzás esetén a Képző javasolhatja a résztvevő tanfolyamról való kizárást,

e) gyakorlati feladatokban aktív és önálló részvétel.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga, illetve az, hogy a résztvevő előírt, elfogadható távollétének mértéke ne haladja meg a teljes óraszám 10%-át (vagy a hiányzását speciális esetekben külön kérvénnyel előre jelezze, és indoklását a képzés szakmai vezetője elfogadja).

A szakmai továbbképzési program teljesítésének tartalmi követelményei (elsajátított ismeret, kialakított jártasság, készség, képesség, kompetencia):

A résztvevő ismeri a szabadtéri néprajzi muzeológia és ezen belül a tájház, mint speciális muzeológiai forma működtetésének, fenntartásának alapjait, fejlesztésének lehetőségeit. Munkája során alkalmazni tudja a közösségfejlesztés és kapcsolatfenntartás módszereit a helyi közösségekkel a megismert jó gyakorlatokon keresztül. Képes átlátni a szabadtéri néprajzi gyűjtemények és tájházak szerepét a magyar muzeológiai rendszerben. Rendlekezik kompetenciákkal a kiállítás-rendezésben, a műtárgyvédelemben, és az ismeretátadásban.

A szakmai továbbképzési programon elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása:

A résztvevő a képzés időtartama során bemutatót készít 3-8 percben a Közösségek fókuszban témához kapcsolódóan, amelyet az adott óra keretében prezentál. Ez a gyakorlat beleszámít a végső értékelésbe.

Záródolgozat készítése a saját intézménye egy egységének fejlesztési tervét bemutatva a szakmai és formai követlemények betartása mellett. Az értékelés szempontjai: szakmai tartalom, formai megvalósítás minősége, szóbeli kommunikáció, válaszadás a kérdésekre. "Nem megfelelt" minősítés esetén lehetőség van a javításra pótalkalom keretében.

- Értékelés szintjei: kiválóan megfelelt - jól megfelelt - megfelelt - nem felelt meg.
- Az értékelésben a záródolgozat minősége 70%, a prezentáció minősége 30% arányban szerepel.
- A záródolgozatokat egy szakmai értékelő véleményezni. Amennyiben a záródolgozat "nem megfelelt" értékelést kap, a résztvevőnek lehetősége van a javításra.   

 

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezést az online űrlap kitöltésével kérjük elküldeni. Csak a hiánytalan, a kiírásnak mindenben megfelelő jelentkezéseket tudjuk elfogadni!

Mit tartalmaz az online jelentkezési lap?

  1. Jelentkezési lap 
  2. Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági tapasztalatok 

  3. A szakterületen/munkakörben végzett legjelentősebb feladatok 

  4. Motivációs levél 

  5. Előzetes tudásszint-felmérő 

  6. Szakmai önéletrajz 

  7. Publikációs jegyzék (max. 15 legfontosabb)

  8. Kommunikációs kérdőív 

Jelentkezési lap elérhető IDE kattintva!

 

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni Danyi Nikolett oktatásszervezőnél az alábbi elérhetőségeken lehet:

Email: danyi.nikolett@sznm.hu

Tel.: +36 30 322 3357

Levelezési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

 

A képzés a résztvevők számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően ingyenes!

Az oktatás helyszínéhez közeli szálláslehetőségekről a résztvevőket igény szerint tájékoztatjuk.

Ha szeretne a szakma legjobbjaitól egy izgalmas helyszínen, gyakorlatban használható tudást szerezni, akkor várjuk Önt is akkreditált szakmai továbbképzésünkön Szentendrén!