belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés

Akkreditált 60 órás képzés

Akkreditációs ügyszám: 33602-5/2017/KOZGYUJT

Mi a képzés célja?

Összefoglaló, bevezető, a képzés indokoltsága

A képzés célja olyan speciális ismeretek átadása, amely segít a mai változó múzeumi világban értéket közvetíteni, magas minőségű szakmai munkát végezni a jellemzően komplex feladatköröket ellátó szakmai munkatársaknak. A képzésben megszerzett modern, a mai trendeket ismertető tudásanyag hatással vannak a tervezett és megvalósítandó programokra, kiállításokra, a múzeumi szolgáltatásokra, indirekt módon a látogatók tanulási szokásaira, élményszerzésére, a múzeumi tartalomhoz való hozzáállására. 

 Kiket várunk a képzésre?

A regionális és központi szabadtéri múzeumok szakalkalmazottait, múzeumok néprajzos muzeológusait, közérdekű gyűjtemények és kiállítóhelyek (tájházak) vezetőit.

Mikor valósul meg a képzés?

1. hét: 2018. október 15-18.

2. hét: 2019. tavaszán

Jelentkezési határidő:

2018. október 3.

A képzés helyszíne: 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út  és Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 7477 Szenna, Rákóczi u. 2.

Hogyan teljesíthető a 60 órás képzés?

Minimum részvétel a továbbképzésen:  90 % az összes óraszám százaléka

Egyéb formai követelmények

(Tematikai egységenkénti, valamint a záró értékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel)

a) elfogadja a képzés rendjét, indokolatlan késések nélkül részt vesz az órarend szerinti órákon, elvárható szorgalommal tanul, eleget tesz a képzési követelményeknek,

b) teljesíti az képzés rendjébe illesztett záródolgozatot és prezentációt a képzés keretében

c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,

d) a várható hiányzásáról a Képzőt az adott képzési napot megelőzően értesíti, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a tanfolyamról való hiányzás esetén a Képző javasolhatja a résztvevő tanfolyamról való kizárását.

e) Gyakorlati feladatokban aktív és önálló részvétel.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga által, illetve az, hogy a résztvevő előírt, elfogadható távollétének mértéke ne haladja meg a teljes óraszám 10%-át (vagy a hiányzását speciális esetekben külön kérvénnyel előre jelezze, és indoklását a képzés szakmai vezetője elfogadja).

A szakmai továbbképzési program teljesítésének tartalmi követelményei 

(elsajátított ismeret, kialakított jártasság, készség, képesség, kompetencia)

A résztvevő  ismeri a szabadtéri néprajzi muzeológia és ezen belül a tájház, mint speciális muzeológiai forma működtetésének, fenntartásának alapjait, fejlesztésének lehetőségeit. Munkája során alkalmazni tudja a közösségfejlesztés és kapcsolatfenntartás módszereit a helyi közösségekkel a megismert jó gyakorlatokon keresztül. Képes átlátni a szabadtéri néprajzi gyűjtemények és tájházak szerepét a magyar muzeológiai rendszerben. Rendelkezik kompetenciákkal a kiállítás-rendezésben, a műtárgyvédelemben és a ismeretátadásban.

A szakmai továbbképzési programon elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása

A résztvevő a képzés időtartama során bemutatót készít 3-8 percben a Közösségek fókuszban témához kapcsolódóan, amelyet az adott óra keretében prezentál. Ez a gyakorlat beleszámít a végső értékelésbe.

Záródolgozat készítése a saját intézménye egy egységének fejlesztési tervét bemutatva a szakmai és formai követelmények betartása mellett. .Az értékelés szempontjai: szakmai tartalom, formai megvalósítás minősége, szóbeli kommunikáció, válaszadás a kérdésekre. „Nem megfelelt” minősítés esetén lehetőség van a javításra pótalkalom keretében.

 •  Értékelés szintjei: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.

  Az értékelésben a záródolgozat minősége 70%, a prezentáció minősége 30% arányban szerepel.

   A záródolgozatokat egy szakmai értékelő véleményezi, amennyiben a záródolgozat „nem megfelelt” értékelést kap, a résztvevőnek lehetőség van a javításra

Melyek a képzés fő témái?

 A szakmai továbbképzés olyan speciális szabadtéri múzeumi és tájházi ismeretek átadását teszi lehetővé, amely segítséget nyújt a muzeális intézmények szakszerű működtetésében, szakmai színvonalának emelésében és a non-formális oktatásba való bekapcsolódásban. A képzés 60 órás, elméleti és gyakorlati ismeretek átadó, a szabadtéri néprajzi muzeológiai területet meghatározó témaköröket tartalmaz. A muzeális intézményi témakör a múzeumszervezés és működtetés, valamint a múzeumok szerepének változásait példákon bemutató oktatási egysége. A műtárgy- és épületvédelem, a gyűjteménykezelés és nyilvántartás prioritást élvező témaköre a képzésnek, melyben az elméleti oktatás mellett a gyakorlati feladatmegoldások is hangsúlyosan megjelennek. A kiállítások interpretációja a továbbképzés zárótémaköre, melyben a kiállítás rendezés elméleti és gyakorlati feladatait, az ismeretátadás modern trendjeit ismerhetik meg a képzés résztvevői. A képzés két helyszínen folyik: a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban és a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben. A képzésre való jelentkezés alapfeltétele a főiskolai vagy egyetemi diploma, valamint a résztvevő szakirányú muzeális intézményi alkalmazotti jogviszonya.               

 

Mit kell elküldeni a jelentkezéshez?

 1. Jelentkezési lap (1. sz. melléklet)
 2. Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági tapasztalatok (2. sz. melléklet)

 3. A szakterületen/munkakörben végzett legjelentősebb feladatok (3. sz. melléklet)

 4. Motivációs levél (4. sz. melléklet)

 5. Előzetes tudásszint-felmérő (5. sz. melléklet)

 6. Szakmai önéletrajz (6. sz. melléklet)

 7. Publikációs jegyzék (max. 15 legfontosabb) (7. sz. melléklet)

 8. Kommunikációs kérdőív (8. sz. melléklet)

 

Jelentkezési határidő: 

Jelentkezési lap letölthető innen hamarosan! >>>

A jelentkezést az online űrlap kitöltésével kérjük elküldeni. Csak a hiánytalan, a kiírásnak mindenben megfelelő jelentkezéseket tudjuk elfogadni.

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni Danyi Nikolett oktatásszervezőnél az alábbi elérhetőségeken lehet:

Email: danyi.nikolett@sznm.hu

Levelezési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2001 Szentendre Pf. 63.

A képzés a résztvevők számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhtően ingyenes!

Az oktatás helyszínéhez közeli szálláslehetőségekről a résztvevőket igény szerint tájékoztatjuk.

Ha szeretne a szakma legjobbjaitól egy izgalmas helyszínen, gyakorlatban használható tudást szerezni, akkor várjuk Önt is akkreditált szakmai továbbképzésünkön Szentendrén!