belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

I. turnus

Jelentkezési határidő: 2018.04.23.

Jelentkezéshez kattintson ide!

 

II. turnus

Jelentkezési határidő: 2018.11.05.

Jelentkezéshez kattintson ide!

Múzeumok a minőségi szakképzésért - A szakképzés támogatása múzeumi, kreatív iparági és az élethosszig tartó tanulás kompetenciáit fejlesztő foglalkozásokkal (SZKT30T)

Az 1/2000 NKÖM (I.4.) rendelet alapján elindított akkreditációs eljárás folyamatban van. 

A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. 

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzéseink ingyenesen végehetők el.

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 

Időpont:

I. turnus 2018. május 14-17.

II. turnus 2018. november 26-29.

Helyszín:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út

Óraszám:

30 óra (22 óra tantermi és 8 óra gyakorlati)

Csoportlétszám:

12-15 fő

A képzés célja:

A képzés célja múzeumi szakemberek és pedagógusok szemléletformálása, érzékenyítése és ismereteinek bővítése a szakképzésben résztvevő tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás és a pályaorientáció segítése érdekében. A gyakorlatorientált képzés a résztvevőket felkészíti a szakképzésben résztvevő tanulók részére szakmákhoz kapcsolódó, kompetenciafejlesztő, felzárkózást segítő oktatási formák kidolgozására múzeumi környezetben.

Kiknek szól a képzés:

Pedagógusoknak és ismeretátadási feladatokat ellátó múzeumi szakembereknek

 

A képzés témakörei:

1. A szakképzés. A szakképző iskolák története Magyarországon. A szakképző iskolák rendszere. A szakiskolai tanulók mint múzeumi célcsoport sajátosságai. A szakiskolai tanulók és a múzeumok kultúraközvetítési lehetőségei. Múzeumok és a szakiskolák kapcsolata. Szakmákhoz kapcsolódó szakmatörténeti, kompetenciafejlesztő, kreatív programok. Eddigi hazai jó gyakorlatok, sikeres együttműködések elemzése (sikeres programok megvalósítói az oktatók);

2. A kreatív iparágak. A kreatív iparágak ismertetése (vizuális művészet, előadó művészet, örökség, film-videó, videó játékok, zene, könyvek és újság, dizájn, építészet), Európai kreatív iparági stratégiák, a kreatív iparágak kapcsolódása a kulturális és a múzeumi területhez: nemzetközi megítélés. Nemzetközi és hazai példák a múzeumok és kreatív iparágak együttműködésére.

3. A múzeum, mint katalizátor. A tanulás iránti motivációs helyszín a korai iskolaelhagyás megakadályozásában szakiskolások számára. Múzeumi művelődési lehetőségek. A szakképzésben résztvevő tanulók részére szakmákhoz kapcsolódó, kompetenciafejlesztő, felzárkózást segítő oktatási formák múzeumi környezetben. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségei szakiskolások részére múzeumi környezetben. Interdiszciplináris programok kidolgozásához lehetséges együttműködő partnerek (kreatív ipar területén tevékenykedő vállalkozások, közép- és felsőfokú oktatási intézmények

4. Helyszíni gyakorlat. A múzeumok és szakképző intézmények együttműködésének gyakorlati bemutatása múzeumi keretben, vagy a szakképző intézményben. Kötetlen beszélgetés a látottakról.

 

A  jelentkezés feltétele:

Felsőfokú végzettség

A jelentkezés nem jelent egyben felvételt is a képzsére. A jelentkezők felvételi elbírálási eljárásban vesznek részt, amely során a MOKK szakmai vezetője és munkatrásai döntenek. Az eredményről a jelentekzőket az oktatásszervező értesíti a képzés megkezdése előtt legalább 1 héttel. 

A képzés teljesítésének feltételei:

a kötelező óraszám teljesítése

aktív részvétel a tantermi és gyakorlati alkalmakon

záródolgozat készítése

A képzés tartalmazza:

1. a nyomtatott oktatási segédanyagot, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

2. az étkezést (büfé, meleg ebéd és vacsora) a képzés időtartamára

3. szállás a résztvevők részére (kizárólag a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szolgáltatói partnerénél)

 

További információ a képzés felelős szervezőjénél: 

Németh Barbara

Oktatásszervező

Telefonszám: +36 30 272 0890

E-mail: nemeth.barbara@sznm.hu

 

I. turnus (2018. május 14-17.):

Jelentkezési határidő: 2018.04.23.

Jelentkezéshez kattintson ide!

 

II. turnus (2018. november 26-29.):

Jelentkezési határidő: 2018.11.05.

Jelentkezéshez kattintson ide!