belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szakmai folyóiratok tematikus különszámai

Ezen az oldalon a Cselekvő közösségek projekt keretében kiadott szakmai folyóiratok tematikus számai érhetők el.

Összesen 4 folyóirat különszámait tesszük elérhetővé; ezek a következők:

  • Könyvtári Figyelő
  • Könyv, könyvtár, könyvtáros
  • Múzeumi Iránytű
  • Szín Közösségi Művelődés

Az egyes folyóiratok tematikus különszámai között az alább látható fülek segítségével lehet böngészni:

Könyvtári Figyelő

2018:

A Könyvtári Figyelő ez évi, a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében megjelent különszámban a könyvtáros, múzeumpedagógus, építész szerzők a közösségi terek megújuló funkcióival, a közösségek által rokonszenvvel kísért térszervezéssel, a közgyűjtemények használócentrikus, szolgáltatás-központú, közösség-vezérelt működését bemutató írásaikkal kapcsolódnak a projekt szakmai céljaihoz. A kötet bevezetőjében a projekt II. nemzetközi tudományos konferenciájáról is olvasható rövid híradás.

Letöltés: Könyvtári Figyelő 28. (64.) évfolyam, 2018. – különszám

2017:

Megjelent a Cselekvő közösségek projekt harmadik tematikus szakmai folyóirat különszáma. A Könyvtári Figyelő tematikus különszáma a projekt elméleti és módszertani kereteinek összefoglalása után a gyakorlati megvalósításra, a bevált módszerekre, a sikeres hazai és külföldi kezdeményezések bemutatására fókuszál és kitekint a hazai szakmai fórumok és a nemzetközi projektek munkájára is. Az írások többsége a fiatalok és a könyvtár kapcsolatát vizsgálja. A gazdag anyagot a Cselekvő közösségek projekt keretében beszerzett szakkönyvek közül néhány izgalmas kötetnek az ismertetése egészíti ki. A Könyvtári Figyelő az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult negyedéves megjelenésű, országos hatókörű, lektorált, tudományos szakfolyóirata. A hazai könyvtárügy és könyvtárpolitika elméleti kérdéseiről tájékoztat hosszabb tanulmányok formájában, bemutatja a szakmai műhelymunkákat, fejlesztési programokat, átvehető jó gyakorlatokat, tájékoztatást ad – referátumgyűjtemény formájában – a külföldi könyvtár-és információtudomány kurrens állapotáról, szakmai trendjeiről. A könyvtárosképzés és tudományos könyvtári munka nélkülözhetetlen segédlete. Valamennyi hazai és külföldi könyvtártudományi adatbázis regisztrálja és dokumentálja a közreadott tartalmakat.

Letöltés: Könyvtári Figyelő 27. (63.) évfolyam, 2017. – különszám

 
Könyv, könyvtár, könyvtáros

2018. április:

A 2018. évi különszámot a projekt által tavaly indított hagyományteremtő országos programsorozat, a Közösségek Hete inspirálta. A tematikus összeállítás a könyvtár közösségi szerepéről, partnerségi együttműködéséről és a már megvalósult programokról szól. Az írások útmutatásul szolgálnak a hosszútávú könyvtári közösségépítéshez is, illetve a bemutatásra kerülő példák közül több már sikeresen szerepelt a 2017-es Közösségek Hete programsorozaton is. Számos példaértékű kezdeményezés, ötlet, lehetőség bontakozik ki az írásokban, amelyek ihletforrásul szolgálhatnak azoknak a kollégáknak, könyvtáraknak számára is, akik már csatlakoztak a Közösségek Hetéhez, és bízunk abban, hogy felkeltik azoknak az érdeklődését is, akik eddig csak fontolgatták a részvételt.

Letöltés: Könyv, könyvtár, könyvtáros (27. évf.) – különszám

2017. április:

Megjelent a Cselekvő közösségek projekt első tematikus szakmai folyóirat különszáma. A Könyv, könyvtár, könyvtáros a könyvtári szakterület közéleti folyóirata, amely az aktualitásokra gyorsan reagálva a hazai és nemzetközi újdonságokat, jó kezdeményezéseket, gyakorlatokat, szereplőket mutatja be.A 2017. évi 4. számban összegyűjtött írásokat úgy válogattuk, hogy a projekt ismertetése, és a 2016 szeptemberi indulás óta elért eredmények bemutatása által közösségvezérelt, átgondolt változásra ösztönözzük az intézményeket, és aktív, cselekvő hozzáállásra, részvételre az olvasókat.

Letöltés: Könyv, könyvtár, könyvtáros (26. évf. 4. szám)

 
zeumi Iránytű

2019: 

Múzeumi iránytű Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai címmel megjelent a Múzeumi iránytű 18. száma 

Az elmúlt évtizedek során a múzeumok feladatköre kibővült. Alig akad olyan intézmény már az egész világon, amelynek ne lennének közösségei, ne törekedne közösségfejlesztésre, társadalmi szerepvállalásra. A kötet olyan európai múzeumok jó gyakorlatait mutatja be, amelyeket a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett tanulmányutakon ismerhettek meg a résztvevők és az őket kísérő projektmunkatársak.

Letöltés: Múzeumi iránytű (18.)

Megjelent a Múzeumi iránytű 17. száma A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata a múzeumokban címmel.

A Múzeumi iránytű 17. kötetébe a Cselekvő közösségek projekt 60 órás Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című akkreditált képzés tananyagához készített tanulmányok múzeumi területhez kapcsolódó írásaiból válogattunk. A szerzők olyan gyakorlati szakemberek, akik már lépéseket tettek a közösségi  múezum megvalósítása érdekében. A tanulmányokból megismerhetők a múzeumi közösségfejlesztés sajátos lehetőségei, módszerei és eszközei, továbbá kisebb és nagyobb intézmények hazai és külföldi jó gyakorlatai.

Letöltés: Múzeumi iránytű (17)

2018:

Megjelent a Múzeumi iránytű 15. száma Kulturális örökség – múzeumi közösségek címmel.

A Múzeumi iránytű 15. száma a muzeális intézmények települési közösségfejlesztési folyamatokban betöltött szerepét mutatja be és a helyi szellemi kulturális örökség élő közösségi gyakorlatainak példáit foglalja kötetbe A kulturális örökség európai évében. A kiadvány a Múzeumi iránytű 13. számának szerves folytatásaként a múzeumok társadalmi szerepének elméleti és gyakorlati hátterét fűzi egybe. Kiemeli a múzeumok közösségi részvételen alapuló működését, bemutatja a társadalmiasítás lépéseit és csokorba gyűjti a civil közösségek élő szellemi kulturális gyakorlatait.

Letöltés: Múzeumi iránytű (15.)

2017:

Megjelent a Múzeumi iránytű 13. száma Múzeumi közösségek – közösségi múzeumokcímmel. A kötet középpontjában a múzeumok közösségi, közművelődési szerepvállalása áll. A múzeumok számos településen a közösségi színtér szerepét is betöltik, a kiállítások, a kulturális programok a lokális tárgyi és szellemi örökséget, a hagyományok megőrzését és továbbadását is erősítik. A kötet hiánypótló közösségelméleti tanulmánnyal kezdődik, majd áttekintést ad a magyar múzeumok közösségi tevékenységéről, a külföldi múzeumi jó gyakorlatokról, a 2017-ben induló Közösségek Hetéről, a tájházak helyi identitásmegőrző szerepéről. A kötet második felében a múzeumi közösségek kerülnek fókuszba: a baráti körök szerepéről, a Duna Múzeum, a Móra Ferenc Múzeum és a Néprajzi Múzeum jó gyakorlatairól olvashatnak az érdeklődők.

Letöltés: Múzeumi iránytű (13.)

 
Szín Közösségi Művelődés

2018. május:

Megjelent a Szín Közösségi Művelődés című folyóirat különszáma. A Szín Közösségi Művelődés 23. évfolyamának 2. lapszáma második alkalommal jelent meg a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt különszámaként. A lapszám cikkeiből az olvasó betekintést nyerhet a projekt éppen zajló folyamataiba, megismerheti az eddigi eredményeit és a szakmafejlesztés további célkitűzéseit, feladatait. A „Közösségi inspirációk” cikksorozatunkban jó és könnyen adaptálható példákat mutatunk be a közösségfejlesztésre, az esélyegyenlőség megteremtésére, az önkéntes tevékenység fejlesztésére. Olvasóink bepillantást nyerhetnek egy múzeum és egy könyvtár közösségfejlesztő tevékenységébe is.

Letöltés: Szín Közösségi Művelődés (23. évf. 2. szám) – különszám

2017. július:

A projekt előrehaladását és a közösségi művelődésben jelentkező eredményeit, javasolt gyakorlatait a Szín Közösségi Művelődés tematikus lapszámaiban kísérheti figyelemmel a szakma: a projekt zárásáig összesen három ilyen lapszámmal jelentkezik a közösségi művelődés egyedülálló szakmai folyóirata.Az első ilyen jellegű lapszámból az Olvasó megismerheti a projekt kereteit, célrendszerét, szakmafejlesztési jelentőségét és első kézzelfogható eredményeit – köztük az első alkalommal megrendezett országos szemléletformáló rendezvénysorozatot, a Közösségek Hetét –, s bepillantást nyerhet a közösségi szemléletű intézményi működtetés szellemiségét képviselő közművelődési gyakorlatokba.

Letöltés: Szín Közösségi Művelődés (22. évf. 2. szám) – különszám