belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Városfelfedező program a Budapesti Történeti Múzeumban

A Budapesti Történeti Múzeum Városfelfedező program a Budapest – Fény és árnyék – A főváros 1000 éves története című kiállítás játékos megismeréséhez elnevezésű projektje 2013-ban Múzeumpedagógiai Nívódíjat nyert. A program kidolgozói: Molnárné Aczél Eszter, Berhidai Magdolna és Dr. Perényi Roland.

Városfelfedező program a Budapesti Történeti MúzeumbanA fénykép a Nívódíj átadásakor, a 11. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón készült. Molnárné Aczél Eszter és Berhidai Magdolna veszi át az oklevelet Halász János kultúráért felelős államtitkártól.

Kesik Gabriella, a szakmai bírálóbizottság tagja a következő szavakkal méltatta a Budapesti Történeti Múzeum Városfelfedező programját:

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának Városfelfedező programrendszere a Budapest – Fény és árnyék – a főváros ezer éve című új állandó kiállítással együtt értékelhető, hiszen a múzeumpedagógiai szemlélet már a kiállítás megvalósítása során érvényesülni tudott.

Ennek köszönhető, hogy a kiállítás „látogatóbarátsága” a jelentős számú cselekvésre, kutatásra, megfejtésre ösztönző interaktív elem révén is kiteljesedhet, hogy a látogatók számára lépten-nyomon tartogat megállásra, elmélyülésre vagy játékra, lazításra késztető alkalmakat: ötletesen, sokszínűen, a történet egy-egy lényeges vagy érdekes elemét párosítja a kiállításnéző jó érzékkel megragadott kíváncsiságával.

Észrevehetően a fenti szemlélet és törekvés érvényesült a nyomtatott, színes Várásfelfedező mappa elkészítésekor is, amely nem pusztán a kiállítás anyagának feldolgozásában segíti az érdeklődőt, hanem alkalmanként a kiállítást kiegészítő aspektusból közelít a kiválasztott témához; máshol hozzáadott új információval (ami lehet kép, rajz, fotó, szöveg, de akár a szerkesztés, a megjelenítés módja is) tágítja vagy mélyíti a tematikai egység „üzenetét”; és szívesen él a személyesség érzését biztosító elemek alkalmazásával is.

A pályázatra beadott Városfelfedező program – az ismertetésnek megfelelően – valóban mozaikszerűen és spirálisan tovább építhető-bővíthető múzeumpedagógiai rendszert mutat, amelynek több lényeges elemét már megteremtették: magában a kiállításban, a kapcsolódó, rugalmasan alkalmazható kiadvánnyal, a gazdag témaválasztékot kínáló, imponáló variációs lehetőségeket rejtő, akár városi sétát is tartalmazó múzeumi órákkal és foglalkozásokkal.

Erénye a bemutatott múzeumpedagógiai munkának, hogy az egymásra épülő elemek kidolgozását a múzeumpedagógus és iskolai pedagógusok folyamatos konzultációi és tesztelések is kísérték.

Erősíti a pályamunkát, hogy már láthatóak a többlépcsős rendszer következő elemei:

  • nyomdába adás előtt áll a Városfelfedező mappa angol nyelvű, a célcsoportra átdolgozott változata,
  • több új múzeumi óra és foglalkozás a kidolgozás végén tart,
  • küszöbön áll a program facebook profiljának elkészítésével az interaktív kommunikációs csatorna megindítása
  • és az iskolai pedagógusokat segítő, a város- és lakóhelytörténet sajátos formájú megismertetését kínáló, a kerületi helytörténeti gyűjteményeket is a rendszerbe avató (csábító), tanácsadó és konzultációs alkalmakat szervező tevékenység megkezdése.

Távolabbi cél a kiállítás és a programrendszer saját honlapjának elkészítése.

Interjú Molnárné Aczél Eszterrel és Berhidai Magdolnával a Budapesti Történeti Múzeum Városfelefedező programjáról:

Milyen visszajelzések érkeztek a programmal kapcsolatban az általános iskolások, közép-iskolások és felnőttek részéről?

A Városfelfedező program célja az, hogy minél élményszerűbbé tegye a BTM új állandó kiállításának megismertetését. Ez persze nem újdonság, hiszen minden múzeumpedagógus ezt akarja megvalósítani a saját munkájában. Mi talán abban tértünk el a szokásos gyakorlattól, hogy különböző életkorú és tudású látogatókhoz szóló, spirálisan bővíthető program-rendszert állítottunk össze. A tervezés első fázisában, a célcsoportok meghatározásakor jöttünk rá, hogy nem is csak két-, sokkal inkább „négyfedelű programot” kell kialakítanunk. Külön kell szólnunk a kisiskolásokhoz, a kamaszokhoz, az átlagos ismeretekkel rendelkező felnőttekhez és az egy-egy területen már komolyabb jártasságot szerzettekhez. A kiállításon kialakított 17 interaktív állomás, a különböző generációkhoz szóló magyar és angol nyelvű játékos családi felfedező mappa, az erre épülő múzeumpedagógiai program kínálat, az iskoláknak kialakított foglalkozások, városfelfedező séták rendszere még csak a kezdetét jelenti a sok évre tervezett programunknak.

Tapasztalataink szerint a kicsiknél legjobban azok a feladatok „jönnek be”, amihez kézbe fogható játékot, eredeti tárgyat, makettet tudunk biztosítani. Mi is azt láttuk, hogy a kamaszok érdeklődését meglepően könnyű felkelteni számítógépeken közölt információkkal - egy-egy pillanatra. Azonban hosszabb ideig is foglalkoztatja őket minden, ami groteszk, „titokzatos” vagy új összefüggésekbe helyezi azt, amit már addig is tudtak. Például a diktatúra természetét egy kiállított kerékpár sorsán keresztül mutatjuk be nekik. A kiállítás tervezésekor kevesen hitték, hogy a tinik egyik „legcoolabb” feladatként a keresztény és iszlám vallás sajátosságait fogják összehasonlítani. Azonban a „szigorúan technicista”, high tech megjelenítés, a nyomkodható gombok, zöld és piros, villogó lámpák sora is hozzájárult, hogy ez lett az egyik legnépszerűbb interaktív pont. És persze az, hogy így rendezni tudják a fejükben már meglévő, innen-onnan származó információkat. A felnőtteknél pedig azt láttuk, hogy a saját életükhöz, lakó- illetve munkahelyükhöz kapcsolódó részeket kedvelik legjobban.

Mi indokolja Önök szerint, az egyébként is hosszabb látogatási időt lekötő új állandó kiállításukba a látogatótól plusz időt igénylő "aktivitási pont" elhelyezését?

A lakóhelyünk és/vagy fővárosunk ezer éves történetét bemutató állandó kiállítást nem biztos, hogy csupán egyszer érdemes megnézni. Hogy ez nem csak a múzeumpedagógus jámbor óhaja, azt szerencsére nap mint nap látjuk: van, amikor eljön a család együtt, máskor az osztállyal hozzák a gyerekeket mondjuk egy évforduló kapcsán stb. Némi leegyszerűsítéssel pedig azt is mondhatjuk, hogy minél hosszabb egy kiállítás, annál inkább szükség van arra, hogy a látogatók „aktivitási pontokat” találjanak. Ezek nem csupán kikapcsolódásra adnak lehetőséget (ami valljuk be elég fontos egy esetleg több órás múzeumlátogatás során még a felnőtteknek is), hanem az ismereteket új megvilágításba helyezik, segítenek feldolgozni a frissen látott, hallott, olvasott információkat. De természetesen nem csak „nagy” kiállítások esetében érdemes ilyeneket kialakítani, ma már kevés, ha csak szakmailag pontos feliratok tájékoztatják a látogatókat. Tudomásul kell vennünk: a múzeumi kiállítások a profi módon elkészített TV műsorokkal, a rendkívül szuggesztív számítógépes programokkal versengenek a reménybeli látogatók idejéért. Nem tehetünk úgy, mintha még mindig a XX. században élnénk, pláne a XIX.-ben... Ami nem azt jelenti, hogy lemondunk a „komoly” ismeretek közvetítéséről a szórakoztatás miatt – épp ellenkezőleg! Azt bizonyítjuk a látogatóinknak, hogy értékes információhoz is hozzá lehet jutni élményszerű módon.

Mi a tapasztalatuk, hogyan használják ezeket a (különböző korú, érdeklődésű) látogatók?

Az „aktivitási pontok” mindig szorosan kapcsolódnak a kiállítás anyagához. Mondok egy példát: ahol bemutatjuk, hogy mikor, hol, milyen hidak épültek a középkor során Pest és Buda között a Dunán, mi lett ezek sorsa, oda tettünk egy hajóhíd makettet, aminek nyitását, csukását a látogatók irányíthatják. Játékot is ajánlunk mellé: találják ki, hogy hogyan lehet támadni vagy épp védeni a hajóhidat? Az ablakból megnézheti, hogy pontosan hol is álltak (pontosabban: úsztak) ezek a hidak, mi van ma a helyükön.

Vannak vicces tapasztalataink is: például a legkisebbek imádják, ha az aktivitási pontokhoz kapcsolódó tárgyak egy-egy fiókban vannak „eldugva” és azokban kutathatnak. A felnőttek meglepően sok időt töltenek a „városi legendák” hátterének megismerésével (pl.: tényleg „egyszer volt Budán kutyavásár”, valóban a Duna jegén választották meg Mátyást királlyá, stb.)

Kinek készült (és milyen koncepció alapján) a kiállítás "megfejtését" segítő Városfelfedező mappa? Mi a tapasztalatuk, kik és hogyan használják ezt a színes nyomtatott kiadványt?

A Városfelfedező mappa elsősorban a családoknak készült. Olyan játékos lapokat készítettünk, amelyek nemcsak egy korosztályhoz, hanem a család különböző korú tagjaihoz szólnak: a kisebb gyerekeknek épp úgy, mint a kamaszoknak vagy a felnőtteknek. Minden korosztályt a neki szóló játékokkal, ötletekkel, kiegészítő információkkal szeretnénk segíteni a kiállítás megismerésében. Azonban a legkevésbé sem azt szeretnénk, ha a családtagok külön-külön járnák be a kiállítást. Épp ellenkezőleg: az a célunk, hogy gyerek és felnőtt a frissen megszerzett, a többiekéhez kapcsolódó információt „dobja be” a közösbe, játsszanak együtt, beszéljék meg. A mappában Útravalót is adunk: próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy azok a dolgok, amikről a múzeumban hallottak valamiképp otthon, az utcában, az iskolában, a munkahelyen, a családtagok életében is jelen lehetnek, csak oda kell figyelni rájuk.

Ugyanakkor a lapokat iskolai csoportok, osztályok is fel tudják használni egy-egy téma körüljáráshoz, mivel iskoláknak ajánlott múzeumpedagógiai foglalkozások sorát is kidolgoztuk.

A Várba sok külföldi látogató jön, ezért elkészítettük a Városfelfedező angol változatát is. Ez azonban nem egyszerű fordítás, hiszen a külföldi látogató legtöbbször nem ismeri a magyar történelmet, szinte minden szót külön meg kellene magyarázni, ezért gyakorlatilag újra írtuk a lapok nagy részét, megpróbálván „külföldi fejjel” gondolkodni.
Igyekeztünk nyelvében, gondolkodásmódjában, példatárában a mai fiatalok világához illeszkedő játékmappát készíteni, úgy látjuk, hogy akiknek szánjuk - valóságosan és átvitt értelemben is - vevők a kiadványra.

Az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja kiemelt figyelmet fordít a középiskolásokra, a 16 éven felüli diákokra: A BTM Városfelfedező programrendszeréből mit és hogyan ajánlana számukra?

A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából hirdettük meg mindkét nagy állandó kiállításunkhoz kapcsolódva a Mátyás király szerelmei című programot, melynek során Hunyadi Mátyást magánemberként mutatjuk be. Megismerjük ifjúkorának kiszemelt jegyeseit, a választás szempontjait. Kiderítjük, ki volt nagy szerelme, egyben egyetlen gyermekének édesanyja, és miért nem lett házasság a kapcsolatból. Majd a Beatrixszal kötött házasság körülményeibe, kettőjük viszonyába is bepillantunk.

Az Őszi Fesztivál ideje alatt nyitunk meg egy csodálatos kiállítást a BTM Vármúzeumában. Miyasako Masaaki japán képzőművész legtöbbször selyemre festett hatalmas, figurális, hagyományos, japán technikával megalkotott műveit tekinthetik meg majd a látogatók a Forgószél című kiállításon. A hagyományban gyökerező mai japán festészet képe izgalmas lehet számukra. 2013. október 12-től lesz látogatható a tárlat.
Továbbá kiemelném a Várkert Bazár fejlesztési programja kapcsán folytatott ásatások anyagából összeállított régészeti bemutatót, amit 2013. október 17-től láthatnak az érdeklődők. A bemutatón a legizgalmasabb leletekből válogattak a régészek és a legmodernebb technikákkal igyekszünk megmutatni e leletek vonatkozásait, a ma élők számára érdekes vonatkozásait.

Az Őszi Fesztivál ideje alatt is jelentkeznek középiskolás csoportok a honlapunkon meghirdetett foglalkozásokra, például a nagyon népszerű a „Ma lesz a holnap tegnapja” című programra. Szervezünk városfelfedező sétákat is azoknak a csoportoknak, akik nem sietnek vissza az iskolába, hanem az egész napot a Budapesttel való ismerkedésre szánják. És útravalóul akár azt is megmutatjuk, hogy hazafelé tartva hol tankolhatnak fel a város legfinomabb réteseiből...:-)

Nyitólap

eseménynaptár


  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
  SZEP 18
  szerda
 
EGY ÚJ ÉVTIZED KÜSZÖBÉN C. Múzeumi információs nap
  SZEP 23
  hétfő
 
XVII. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
  SZEP 27
  péntek
 
Csongrádra megy a Múzeumi Játékmustra
  OKT 02
  szerda
 
Jelen leszünk Dijonban az ENCATC konferenciáján
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

AUGUSZTUS

22

CSÜTÖRÖTÖK

legfrissebb híreink


2019. 08. 13.
Megváltozik az élet a Múzeumi Nívódíjtól?
2019. 07. 24.
Képzés a legmodernebb formában, a hatékony múzeumhasználatért
2019. 07. 19.
Tanulmányút Észtországba a Cselekvő Közösség projekttel augusztus végén
2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
Magyar Múzeumok


2019. 08. 22.
Újabb öt évre Baán László lesz a Szépművészeti Múzeum főigazgatója
2019. 08. 21.
Különleges domborművekre bukkantak perui régészek
2019. 08. 21.
Interjú Népessy Noémivel, a BTM új főigazgatójával
2019. 08. 21.
Interjú Népessy Noémivel, a BTM új főigazgatójával
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben