belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia (2018)

MÚZEUMI ÖRÖKSÉG-KÖZÖSSÉG.

MÚZEUMANDRAGÓGIAI TANULMÁNYOK, ESSZÉK MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI NÉZŐPONTBÓL MUSEUM HERITAGE – COMMUNITY. ESSAYS AND STUDIES ON MUSEUM ANDRAGOGY FROM A HUNGARIAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Szerkesztette/Editor: Kriston-Vízi József

A konferencián elhangzott előadások válogatott gyűjteménye az alábbi linken érhető el:

http://pulszky.hu/public/MuzandraVII_ebook18.pdf

 

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

Minden, magára valamit is adó szakma művelői régtől törekednek arra, hogy a felhalmozódott tapasztalatok, rendszerezett tanulságok, avagy a mindezek nyomán keletkezett újabb és újabb kérdések közreadásával is gyarapítsák a kollektív tudások
tárházát, - mai szóval élvén: tárhelyeit. Így van ez a magyar muzeológia esetében, akkor is, amikor nem az egymástól élesen vagy csak halványabban, de mégis elkülönülő szakterületek művelői találkoznak valós vagy virtuális térben, hanem azok gyűlnek össze - adják össze például egy kötetre való friss termésüket -, akiket a részletek közötti természetes átjárhatóság, a közös megosztás, a közzététel igyekezete hajt.

Természetesen nem vadonatúj ez a szellemiség a közgyűjteményi szcéna múzeumi, azaz az örökül kapott és szerzett, leginkább tárgyiasult kulturális javak felelős megőrzését, odaadó kezelését és sokoldalú közreadását célzó világában. Miként az a szándék is egyidős a hazai, az egykori s a mai Magyarország területén létrejött, tudatosan életre hívott – jobbára helyi, kis- és nagyvárosi – múzeumi gyűjtemények megalapozóival, hogy a maradék, rejtett értékeit megbecsülni tudó, akaró és szerető ifjúból gondoskodó polgár váljék s a maga és a köz javaiért felelős felnőtt eszményképe valóság lehessen.

Az új ezredforduló elején erre szövetkezett tehát a múzeumok, s az igen színes, érdektagolt felnőttek világának változó viszonyrendszerét, számos gyakorlatát és elméleti fogódzót is nyújtó tudásokat, kulturális filozófiákat művelők-kutatók hazai köre. A 2009 májusában először megtartott múzeumandragógiai konferencia és az annak nyomán született tanulmánykötet immár „széphalmi disputa” néven került be a múzeumi kultúraközvetítés fogalomtárába. Természetesen nem célunk e helyütt felvázolni az azóta eltelt – a gondoltnál is jóval mozgalmasabb és olykor sarokpontjaiban is megváltozott - évtized kulturális állapot-változásainak hatásait és következményeit e múzeumi hálózatosodásra.

Az e kötetben olvasható, egy híján félszáz írás ezekre a tendenciákra, kulturális és művelődési áramlatok változásaira, olykor múló érték-divatokra, de mindenkor a múzeum direkt vagy sokszor inkább finoman árnyalt felnőttoktatási, ismeret- és véleményformáló küldetésének kaleidoszkóp szerű voltára reflektál a Kecskeméten, s közelében 2018. május 7-8. között megrendezett VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia válogatott előadásai révén.

A kategorikus és minősítő állásfoglalások helyett már meglévő, a változásokat lehetőleg pozitívan (nem csak a túlélés reflexétől vezérelt) muzeális intézményeink minden számottevő típusában, különböző pozíciókban dolgozó szakemberek esettanulmányai,helyzet-képeik, önkritikus és tanulság kereső problémafelvetéseit és elemzéseit adhatjuk közre itt. Érdekes, sőt izgalmas kortársként megfigyelni a nagy múltú intézmények egyáltalán nem kalandor útkeresései mellett a még csak most formálódó, új vagy újszerű, igencsak aktuális muzeális gyűjtemények megálmodóinak tárgy- és ember központú szervezeti programjait. Nem kerültük, mert nem is kerülhetjük meg a történelmi emlékezet korunkhoz közelebb eső, azok tárgyi és egyéb dokumentációs gyűjteményi kezelésének, bemutatásának problematikáját, nemzedékek-sorsok megjelölt épületeit, kifosztott házait s az ezzel kapcsolatos szakmai felelősség dilemmáit itthon és külföldön egyaránt. A nemzeti és a soknemzetiségű közegben létrejött, megőrzött tárgyegyüttesek, tudományos igénnyel feltárt, sokszor eddig a szakmai és közfigyelem perifériáján lévő életutak javai most itt bemutatva először, elsőként kaphatnak publicitást.

Szisztematikus műhelymunkák kidolgozói és megvalósítói, a főleg fiatal és középkorú felnőtt generációk múzeum-használóvá válásában elkötelezett szakemberek mutatnak be máskor és máshol is megvalósításra érdemes módszereket és gyakorlati praktikákat, - igen sok, meggyőző és hiteles illusztrációk felvonultatásával. A múzeumok és a sokszor versenytársként kikiáltott közművelődési/kulturális intézmények ésszerű együttműködését, sok helyen hasznos egymásra utaltságát több szerző igen meggyőző példákkal bizonyítja, - a mindennapok mellett kötetünkben is. Nem véletlen azonban, hogy a legnagyobb hangsúlyt a kötet profilja, ám egyúttal napjaink múzeumi kultúra közvetítésében, annak lehetséges jövője alakításában legjelentősebb szerepet játszó felnőtt tanulás, közösségi művelődés múzeumi szempontú viszonyrendszere kapott - szám szerint tizennégy tanulmány segítségével.

Fontosnak tartottuk, hogy a múzeumok által immár sokoldalúan kínált kulturális javak közvetítésében – a személyes jelenlét és hitelesség mellett - mindenkor fontos szerepet játszó, a tudás átadást kiterjesztő „okos” eszköz-technika-installáció használat gazdag köre is megjelenjen a jó példák, színes gyakorlatok révén. Erényük a korszerűség mellett abban rejlik, hogy a világméretű technikai kínálat mellett az ezekben rejlő kreativitás és alkotó szellem eredménye, a tartalom csaknem mindegyike hazai produktum!

Tanulmánygyűjteményünk az Európai Kulturális Örökség Éve szellemében állt össze, annak hívó szavait, kulcs mondatait irányadónak tekintve. Ezt erősítette meg felvetéseivel és programadásával közösen a három bevezető tanulmány, s amelyek a szakma egyik legjelentősebb kortárs kutatója és missziósa: Margherita SANI két tanulmányával keretezve külön is nemzetközi aspektusba helyezték az itt olvasható írások körét.

Bízunk abban, hogy nem hiú remény: a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület tudományos közlemény-sorozatának újabb darabja önálló életre kelvén vitára, haszonnal járó beszélgetésekre serkent, és a múzeumi ismeretközlés, tudásátadás útjain velünk együtt tartó polgár számára hiteles fogódzót is nyújt.

Kecskemét-Budapest, 2018. november

Kriston Vízi József szerkesztő, programvezető

 

Nyitólap

eseménynaptár


  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
  SZEP 23
  hétfő
 
XVII. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
  OKT 02
  szerda
 
Jelen leszünk Dijonban az ENCATC konferenciáján
  OKT 22
  kedd
 
Hands On! konferencia Frankfurtban
  NOV 04
  hétfő
 
XI. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI KONFERENCIA
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

JÚLIUS

17

SZERDA

legfrissebb híreink


2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
2019. 06. 07.
Tanúsítványátadó egy egyedülálló, személyre szabott múzeumvezetői képzés végén
2019. 06. 03.
Pont Itt - Ünnepélyes kurzuszáró kiállítás megnyitó a Skanzenben
2019. 05. 29.
Újraindul az ingyenes akkreditált e-learning képzés a pedagógusok tudatos múzeumhasználatáért
Magyar Múzeumok


2019. 07. 16.
Átadták a berlini Múzeumsziget új kapujának számító James Simon Galériát
2019. 07. 16.
Átadták a berlini Múzeumsziget új kapujának számító James Simon Galériát
2019. 07. 16.
Kresz Mária születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt életmű kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban
2019. 07. 15.
Fantasztikus kincseket találtak a Baradla-barlang mélyén
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben