belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Nemzetközi porondon A mi múzeumunk és a KultúrBónusz

Idén ősszel több nemzetközi szakmai konferencián is a figyelem középpontjába kerülnek a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt „A mi múzeumunk” című múzeumi komponensének fejlesztései. Dijontól, Brightonon és Frankfurton keresztül Tartiug rangos külföldi szakmai konferenciák előadóiként és résztvevőiként lesznek jelen a projekt szakmai megvalósítói.

A kiemelt projektet konzorciumvezetőként megvalósító Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) már eddig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél több nemzetközi fórumon megismerjék a projekt keretében kidolgozott módszertani fejlesztéseket. Idén nagy sikerrel mutatta be az „Esélyt a múzeummal – Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel” című módszertani kézikönyvet és a KultúrBónusz kísérleti programot Spanyolországban, a Madridban megrendezett „The Museum For All People – Art, Accessibility and Social Inclusion”  című konferencián Dabi- Farkas Rita múzeumi koordinátor és Fülöp Andrea koordinátorhálózati munkatárs.

 

A MOKK számára az is kiemelten fontos, hogy az által működtetett múzeumi koordinátori hálózat tagjai minél nagyobb számban szerezhessenek külföldi szakmai tapasztalatokat, ismerkedhessenek meg nemzetközi múzeumi jó gyakorlatokkal, és építhessenek szakmai kapcsolatokat, hogy azután a hazai múzeumi szakemberek körében is továbbadják az így szerzett tudásukat. Eddig a projekt keretében 2018-ban összesen tizenkét koordinátor vehetett részt Granadában az „Inclusion as Shared Vision: Museums and Sharing Heritage” című és Tartuban az ICOM által rendezett “Re-imagining the Museum in the Global Contemporary” című nemzetközi múzeumi konferenciákon, idén pedig öt további koordinátor lehet részese hasonló eseménynek Dijonban, Brightonban, Londonban, Tartuban. Koordinátoraink a projektnek köszönhetően minden évben külföldi szakmai tanulmányutakra is eljuthattak, 2017-ben Bécs, 2018-ban Kolozsvár és Marosvásárhely, 2019-ben pedig Amszterdam múzeumi életét ismerhették meg szakmai szemmel.

Az utóbbi években a kultúra, így a múzeumi szcéna területén is egyre inkább megfigyelhető a fenntarthatóság, mint intézményi gyakorlat növekvő hatása, elterjedése. Erre a témára fókuszálva szervezi meg Franciaországban, Dijonban október 2. és 5. között ezévi kongresszusát az ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) Diverzitás és fenntarthatóság. Elvek és gyakorlatok a kultúra és az oktatás területéről (Diversity and sustainability at work. Policies and practices from culture and education) címmel. A nemzetközi szervezet több mint 40 ország 150-nél is több kulturális menedzsmentet és irányelveket oktató tréningközpontját tömöríti.

fotó: unsplash.com

A konferencia szervezői azt járják körül, hogy a kulturális és a kreatív szektorban mit jelent a fenntarthatóság, és hogyan válhat elérhetővé ez a mára egyre nagyobb hangsúlyt kapó tényező, a kultúra hogyan képes hozzájárulni a maga eszközeivel a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióihoz, illetve a jelenlegi, változékony, bizonytalan, komplex és többértelmű világban, miként lehet újragondolni a fenntarthatóságot. Továbbá szó lesz arról is, hogy az oktatási és képzési programokat hogyan lehet megújítani esettanulmányokra alapozva a kulturális diverzitás eltérő módozatait, illetve a fenntarthatóságra gyakorolt hatásukat szem előtt tartva.

Utóbbi résztémához szervesen kapcsolódva a KultúrBónusz kísérleti programról tart majd prezentációt a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt múzeumi komponensének egyik munkatársa, Farkas Noémi Barbara. A projekt által finanszírozott kísérleti program keretében 2019. végéig Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban a helyi közoktatási és muzeális intézmények együttműködésének köszönhetően összesen 6000, többnyire hátrányos helyzetű tanuló vehet részt ingyenesen múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

 
 

A dijoni konferenciához hasonló témában és szintén október 2-5. között, de az angliai Brightonban tartja a Museum Association a múzeumi szféra egyik legnagyobb és legfontosabb konferenciáját is Fenntartható és etikus múzeum a globalizált világban (Sustainable and Ethical Museums in a Globalised World) címmel.

Az angliai eseményen olyan érdekfeszítő témákról lehet majd előadásokat hallgathatni, mint például a múzeumok és a megújuló energia használata, a poszt-koloniális múzeumok jövője, a múzeumok felelősségvállalása a MeToo korában. A konferencia résztvevői betekintést nyerhetnek abba is, hogy miként segíthetnek kezelni a múzeumok a gyerekeknek a saját kortársaiktól elszenvedett zaklatást, illetve a múzeumok hogyan pozícionálhatják magukat közösségi terekként, hogyan válhatnak nyilvános vitahelyszínné a problémák felismerése és a világ jobb megértése érdekében. Az esemény gyakorlat-orientált szemináriumokat is kínál a résztvevőknek, köztük a projekt jelen lévő munkatársainak és  múzeumi koordinátorainak, remek lehetőséget teremtve ezzel a szakmai kapcsolatok építésére, a hálózatosodásra és a nemzetközi jó gyakorlatok első kézből történő megismerésére.

Fotó: pexels.com

Október 22. és 26. között Frankfurtban, a Junges Museumban lesz a 12. Hands On! nemzetközi múzeumi konferencia All inclusive! Múzeumok, mint helyek minden gyermeknek (All inclusive! Museums as spaces for ALL children) címmel. Az eseményen, melyen 30 ország múzeumi szakembereivel lehet majd szakmai eszmecserébe bonyolódni, a gyermekeknek szóló múzeumok és tudományos látogatóközpontok legfrissebb fejlesztéseiről, a múzeumi szcéne ezen szegmensét érintő új trendekről lesz szó a plenáris előadásokon, az interaktív bemutatókon és az exkluzív múzeumlátogatások során.

Az All inclusive! mottó jegyében  a társadalmi inklúzió kérdésével és a különböző közönségcsoportok speciális szükségleteivel is kiemelten fog foglalkozni a konferencia. Körbejárjuk, hogy a gyermekmúzeumok miként hasznosíthatják gyűjteményeiket a kulturális örökséggel kapcsolatos tudás közvetítésére. Szó lesz arról is, hogy hogyan tervezhetünk és üzemeltethetünk minél szélesebb igényeket kielégítő, valóban mindenkinek szóló, all-inclusive kiállításokat és muzeális intézményeket. A konferencia további célja az innovatív oktatási formák, különösen a digitális tanuláshoz köthető megoldások megvitatása. A jó gyakorlatok szekcióban a kultúrához való egyenlő hozzáférés témájához kapcsolódva a KultúrBónusz kísérleti programról tart előadást a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt múzeumi komponensének kommunikációs munkatársa, Kajári Gabriella „KultúrBónusz – Hogyan tegyük a múzeumokat még elérhetőbbé a hátrányos helyzetű tanulók számára” címmel.

fotó: unsplash.com

Tartuban, az Észt Nemzeti Múzeumban a NEMO, azaz az Európai Múzeumi Szervezetek Hálózata (Networks of European Museum Organisations) 27. éves konferenciáján november 7-10. között a fenntartható fejlesztési célok (SDG) – mint például a minőségi oktatás, a szegénység felszámolása, az egyenlőtlenségek csökkentése vagy a partnerség állnak a középpontban. Ebben az évben az esemény mottója: „Múzeumok 2030  Módszerek cseréje a jobb jövőért” („Museums 2030 – Sharing recipes for a better future”)

 

Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) mb. igazgatója, egyben a “Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című kiemelt projekt projektmenedzsere „Hogyan tegyük a múzeumokat elérhetővé a láthatatlan közösségeknek” címmel fog előadást tartani november 9-én az Európai Projekt Slam: Bátor múzeumok című témablokkon belül. Előadásában a MOKK illetve a projekt hátrányos helyzetűeket érintő tevékenységét fogja bemutatni. A Museum Slam ezévi kiadásában összesen öt inspiráló múzeumi projekttel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A témablokk további előadói a Maribori Nemzeti Felszabadítási Múzeum, a svéd Skane Regionális Múzeum, a pilseni Nyugat Bohémia Múzeum és Európa legnagyobb tudományos múzeuma, a párizsi Cité des sciences et de l’industrie munkatársai lesznek.

*

A nemzetközi konferenciákon a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú európai uniós projekt keretében vesznek részt a projekt múzeumi komponensének megvalósítói.  A projekt kétmilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében. A projekt megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

Írta: Kajári Gabi, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ