belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi mintaprojekt nemzetközi relációban, múzeumpedagógusok kurátor szerepben

Hogyan tudnánk elmagyarázni egy földönkívülinek, hogy mi a művészet? Különösebb szaktudás nélkül is merjünk barangolni kortárs képzőművészeti tárlatokon?

Többek között ezekre a kérdésekre illetve problémákra keresett választ és megoldást a Ferenczy Múzeumi Centrum Kortársítás című múzeumi mintaprojektjének egyik gyümölcse, a Láthatatlan jelenlétBevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállítás. A 2018-ban a szentendrei Barcsay Múzeumban György Gabriella és Kassai Hajnal által rendezett kiállítás nem maradt folytatást nélkül, az idei évben útra kelt, és a továbbgondolt változata szeptember 18-tól október 4-ig Sepsiszentgyörgyön látható Láthatatlan jelenlét 2.0 címmel.

Az újszerű művészetközvetítési módszertant kidolgozó, kortárs képzőművészeti interpretációt segítő és népszerűsítő mintaprojekthez kapcsolódó tárlaton a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) gyűjteményének darabjai elegyednek párbeszédbe a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér gyűjteményével és a művészek alkotásaival.

Múzeumi mintaprojekt nemzetközi relációban, múzeumpedagógusok kurátor szerepben

kép forrása: Ferenczy Múzeumi Centrum

A múzeumpedagógiai szempontok szerint rendezett interaktív kiállításon asszociációs játékok és egy társasjáték segítik a műalkotások által közvetített kérdések megválaszolását, illetve a kortárs művészet könnyebb befogadását.  A beleérző képességet és fantáziát is fejlesztő sepsiszentgyörgyi tárlat kurátorai: Fám Erika múzeumpedagógus (MAGMA) és György Gabriella múzeumpedagógus (FMC) voltak.

A kiállításról bővebb információ az alábbi linken olvasható:

http://www.muzeumicentrum.hu/lathatatlan-jelenlet-2-0/

https://magma.maybe.ro/

A mintaprojekt, melynek keretében a kiállítás megvalósult, módszertani újdonságnak számít, ugyanis nem lineárisan kezeli a művészetoktatásban megjelenő tartalmakat, hanem tágabb kontextusban, a képelmélet és a vizuális kultúra nézőpontjából közelít a művekhez. Az önreflexió és médiatudatosságot fejlesztő mintaprojekt lezárásaként a gyűjtemény anyagára épülő, nagy sikerrel bemutatott „Kortársítás” című kiállítás egyedülálló ritkaságnak számít a hazai múzeumi palettán, hiszen hasonló, didaktikai célú, kortárs művészethez kapcsolódó tárlatra országosan sem volt eddig példa. A mintaprojekt részeként létrejött egy folyamatos fejlesztés alatt álló mikrosite is, melyen az aktuális kiállításokhoz segédletek is elérhetők a pedagógusok számára.

A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Tanszékével való együttműködés, valamint 80 diák bevonásával megvalósított mintaprojektről további információk az alábbi linkeken érhetők el:

http://mokk.skanzen.hu/ferenczy-muzeumi-centrum-kortarsitas.html

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ gondozásában pedig hamarosan megjelenik az az online mintaprojekt útmutató is, melynek alapján más kortárs gyűjteménnyel rendelkező muzeális intézmények is könnyedén adaptálhatják a Ferenczy Múzeumi Centrum által megvalósított mintaprojektben kidolgozott módszertant. Mindez pedig elősegítheti a kortárs művészet közérthetővé válását, a mindennapi kultúrába való beágyazódását, továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy a kortárs művészet tanítása minél szélesebb rétegek számára elérhetővé váljon.

*

A Ferenczy Múzeumi Centrum mintaprojektje illetve a hozzá kapcsolódó Láthatatlan jelenlét. Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállítás a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú európai uniós projekt keretében valósult meg.  A projekt kétmilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ konzorciumi vezetésével és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár partnerségével. A projekt megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

Szerző: Kajári Gabi, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ