belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi terek, a tanulás terei

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) és a Szent István Király Múzeum szervezésében tartották meg a Múzeumi terek, a tanulás terei című megyei szakmai napot. A rendezvény kapcsolódási pontokat keresett a múzeum és a szakképzéssel foglalkozó  intézmények között, illetve választ arra, hogy a gyakorlatban hogyan tudja a múzeum a szakképzésben, felnőttképzésben résztvevők munkáját, tanulását támogatni.

Fülöp Andrea a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ koordinátor hálózati munkatársa a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt keretében 2017. június és 2018. szeptember között lezajlott mintaprojektekről számolt be. A mintaprojektek célja a múzeumok társadalmi szerepvállalásának, oktatási szerepének erősítése volt, 35 muzeális-, 50 köznevelési- 17 felsőoktatási intézmény és 5000 tanuló bevonásával. A mintául szolgáló, modell értékű programok a Nemzeti Alaptantervvel összehangolva a közoktatás hatékony kiegészítői lehetnek innovatív, gondolatébresztő programjaik által.

 

A mintaprojektek kidolgozása során elsődleges szempont volt olyan korszerű pedagógiai és andragógiai módszerek kialakítása, melyek támogatják a minőségi tanulást, segítik a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás arányának csökkentését, erősítik a muzeális és a köznevelési intézmények együttműködését, az adott témában újdonságot alkotnak, katalizátorként működnek. Segítséget nyújtanak továbbá ahhoz, hogy a muzeális intézmények a földrajzi elhelyezkedéséhez, besorolásához és méretéhez megfelelő, számára követhető jó gyakorlatot találjon, melyet egyszerűen tudjon saját intézményére formálni.

A szakember prezentációjában ezután a kifejezetten a szakképzést segítő mintaprojektek bemutatására tért rá. A 20 mintaprojekt közül 5 is szakképzések támogatására irányult, így könnyen belátható, hogy erre a témára milyen nagy igény mutatkozik. A múzeumok, mentorált intézmények, közoktatási és felsőoktatási intézmények bevonásával  projektmunkában különböző tematikák mentén kidolgozott  programok lehetőséget adtak arra, hogy az adott szakmát tanuló fiatalok választott szakmájukat jobban megszeressék, megismerjék, annak története, hagyományai felidézése által. A projekt alapon végzett munka önmagában hozzájárult a kompetencia alapú működés elsajátításához, az elköteleződés megsegítéséhez, a minőségi szakember képzés megalapozására, az együttműködési készség fejlesztése. A projektek a kertész, varrónő, ruhatervező, kőműves, fodrász szakképzéseket járták körül, mint a prezentációból megtudhatták a jelenlévő pedagógusok.

A hamarosan kiadvány formájában megjelenő és ingyenesen letölthető mintaprojektekről további információkat itt a projekt honlapján http://amimuzeumunk.hu/mintaprojektek/ vagy a MOKK honlapján http://mokk.skanzen.hu/amimuzeumunk.html találhatnak az érdeklődők.

 

A szakmai nap további részében Kovács Anett Jolán felnőttképzési szakember, doktorandusz (Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola) tartotta meg előadását A tudás megszerzésének lehetséges színterei, a megszerzett tudás elismerése témában. A szakember a nem formális úton megszerzett kompetenciák elismeréséről és a validációról beszélt.

A házigazda, Paréj Gabriella a Szent István Király Múzeum muzeológusa Hogyan szolgálja a múzeum a különböző korosztályok iskolán kívüli tanulását? Tanulás és/vagy élmény a múzeumlátogatás? című előadásában ismertette a résztvevőkkel az intézményében a témához kapcsolódó programokat.

 
 

A nap zárásaként bemutatkozott a Székesfehérvári Szakképzési Centrum – Bozzai Tímea, szakmai vezető beszámolt a szakképzésben, felnőttképzésben történt változásokról. Előadásában kitért arra is, hogy a folyamatos technológiai fejlődés hatására a munkáltatói elvárások is megváltoznak. Más kompetenciákra lesz szüksége a jövő munkavállalóinak, az új kompetenciák nem bízhatók gépekre. Az iskoláknak pedig a jövőre kell felkészíteniük a gyerekeket a jelenben a múlt tananyagából, és ebben nagy szerepe lesz a szakképzést segítő mintaprojekteknek is.

A múzeumi koordinátori hálózat további rendezvényeiért kérjük, látogasson el a projekt honlapjára: http://amimuzeumunk.hu/esemenyek/list/

A koordinátori rendezvényre a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú európai uniós projekt keretében került sor.  A projekt kétmilliárd forint európai uniós forrásból valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ konzorciumi vezetésével és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár partneri együttműködésében. A projekt megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

Szerző, fotók: Farkas Noémi Barbara, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ