belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tekintse meg itt a modulos rendszerű továbbképzéssel kapcsolatos videóhírlevelünket.

Ahogy tetszik – az első egyéni igényekre szabható múzeumi továbbképzés: Múzeumi menedzserképzés

A Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel most induló tanfolyam újdonságnak számít a hazai múzeumi szakmai továbbképzések palettáján. A modul rendszerű képzés keretében a résztvevők 8 különböző tanfolyam közül válogathatják össze a számukra leginkább érdekes tematikákat.

Amennyiben akkreditált tanúsítványt szeretnének a résztvevők a képzés végén kapni, 120 órányi képzést kell elvégezniük olyan kombinációban, hogy a 60 órás Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című modul mellé tetszésük és érdeklődésük szerint választhatnak további két 30 órás képzési modult a hét féle opció közül (Hálózatépítés; Stratégiaalkotás; Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése; PR, Marketing, Kommunikáció képzés; Frontvonal menedzsment; Gyűjteménymenedzsment, Minőségmenedzsment).

A Múzeumi menedzserképzés rugalmasságát jelzi, hogy minden egyes modul önálló képzésként is elvégezhető. Az egyes tanfolyamok végén tanúsítványt adunk, ez azonban nem akkreditált tanúsítvány lesz. Azoknak ajánljuk az önálló tanfolyamok végzését, akiknek egyes területeken a tudásgyarapítás a céljuk és nincs szükségük akkreditált tanúsítványra.

Hamarosan indul az első modul: Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

A 2020. március 9-én kezdődő 60 órás képzést a hazai és nemzetközi múzeumi szférában lezajlott változások hívták életre.  A múzeumok fenntartásának gondjai, a látogatószámok csökkenése világszerte észlelhetők. Szemléletváltást jelez a társadalmi vagy közösségi múzeum irány, mely szerint a múzeum szerves része a helyi közösségnek és aktív részt vállal társadalmi problémák kezelésében is. A múzeumok jövőjét meghatározza, hogy milyen  válaszokat tudnak találni ezekre a kihívásokra.

Tekintsük át röviden a Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek tematikáját!

A kulturális ágazatban 2013-ban indult változások hatására a muzeális intézmények rendszerében megjelentek a filiálék és az integrált intézmények, melyek irányítása újfajta szemléletet igényel. A muzeális intézmények ágazati irányítását bemutató előadás ebben az új struktúrában rejlő lehetőségeket taglalja.

A jelenleg már minden múzeum számára kötelező küldetésnyilatkozattal néhány éve még alig egy-két múzeum rendelkezett. A stratégiai gondolkodás, a tervezés képessége, a projektszemlélet, a múzeumi menedzser személyes és szakmai kompetenciái mind nagyobb fontossággal bírnak, a korábbiaktól eltérő problémákat vetnek fel, melyet az új múzeumi menedzserképzés is tükröz.

Nagy súllyal szerepel a humán erőforrás menedzsment témakör a képzésben. Ennek oka, hogy a munkaerőpiac folyamatos szűkülésével ma már nélkülözhetetlen a múzeumvezetők számára mindaz a tudás, melynek segítségével a jól képzett munkaerő megszerezhető, motiválható és megtartható. Az emberi erőforrás gazdálkodáshoz kapcsolódóan az önkéntesség témáját a társadalmi felelősséget vállaló múzeum szemszögéből is vizsgáljuk, ami a 21-ik század múzeumában létkérdés is lehet.

A képzés érint olyan, az intézmény működéséhez nélkülözhetetlen területeket is, mint az informatika, vagy a marketing – szigorúan a vezető számára szükséges stratégiai kérdésekre fókuszálva a technikai részletkérdések helyett.

A vezetői személyiségfejlesztő tréning fontos része a továbbképzésnek. A vezetési stratégiák mellett gyakorlati segítséget kaphatnak a résztvevők a médiában történő szereplésükhöz is. Az egyéni vezetői kompetenciák fejlesztésén túl a csapatmunkában, az együttműködésben rejlő lehetőségek bemutatása is helyet kap a tréning során a mai kor elvárásainak megfelelően.

 

Hangsúly a gyakorlaton

A korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása fontos szempont volt a képzés megtervezésénél. Ennek jegyében a gyakorlati órákat helyeztük képzésünk fókuszába: számos esettanulmány elemzésével, a saját múzeum példáinak megbeszélésével, vagy az előzetesen kézhez kapott tanagyag tárgyalásával a hallgatók a képzésnek nem „csak” résztvevőivé, de valódi részeseivé válnak.  Ilyen módon kerül feldolgozásra például a jogi témakör, amikor a résztvevők a kapott tananyag alapján saját múzeumuk jogi kérdéseit elemzik a gyakorlati műhelymunka során. A gyakorlati műhelymunka óraszámának növekedése nem csak a korábbi résztvevői visszajelzésekben megfogalmazott igényeknek felel meg, hanem a modern oktatási trendekkel is egybeesik.

A jövő múzeuma, a múzeum jövője

A változásmenedzsment előadást is gyakorlat egészíti ki jelezve a téma fontosságát, hiszen mára a múzeumi szférára is igaz, hogy semmi sem állandó, csak a változás, amit megfelelő irányultsággal és eszközökkel akár a múzeum javára is lehet fordítani.                                                                                                   

A „Jövő múzeuma, a múzeum jövője” témakör azt járja körül, hogyan élheti túl a múzeum fenntartásának válságait, miképp maradhat a társadalom számára nélkülözhetetlen, milyen kompetenciákra lesz szüksége a jövő múzeumában dolgozó múzeumi szakembereknek.

A 30 órás választható modulok témakörei

Vannak olyan fontos múzeumi szakterületek, melyek részletesebb bemutatást igényelnek, vagy olyan speciális kérdéseket tárgyalnak, melyek nem tarthatnak számot minden múzeum típus vezetőinek érdeklődésére. E témakörök időszerű kérdéseit külön, választható 30 órás modulokban tárgyaljuk: Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése, Minőségmenedzsment, Frontvonal menedzsment, Stratégiaalkotás, Hálózatépítés, PR, Marketing, Kommunikáció, Gyűjteménymenedzsment.

Ezekről a modulokról bővebb információ itt olvasható: http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t.html

Még van néhány hely a március 9-én induló Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című 60 órás modulra! Ne feledje, hogy amennyiben akkreditált tanúsítványt szeretne kapni a 120 órás továbbképzésről, ennek a modulnak az elvégzése kötelező.

Jelentkezés február 28ig a következő linken keresztül: http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t.html