belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi és könyvtári szakemberek közös célokért

Végéhez közeledik az a három éven át tartó kiemelt uniós projekt, amelynek keretében a könyvtáros és múzeumi szakma fogott össze azzal a céllal, hogy a két szakterületen dolgozókat komplex módszertani fejlesztések, továbbképzések és kiadványok révén segítsék a szakmai fejlődésben. A projekt keretében működő két országos hálózat, azaz a múzeumi koordinátorok és a könyvtári szaktanácsadók 2019. december 9-én Budapesten, a Főváros Szabó Ervin Könyvtárban megtartott III. országos szakmai napon összegezték a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt eredményeit.

A kulturális intézményhálózat két legfontosabb szegmensében, a könyvtárakban és a múzeumokban dolgozó szakembereknek is tenni kell azért, hogy csökkenjen a korai – végzettség nélküli – iskolaelhagyók száma, javuljon a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete, erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja, csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők száma, és mindehhez a kulturális szektor is érdemi támogatást tudjon nyújtani, növelni tudja a kultúrához való egyenlő hozzáférést.

Eme nemes célok elérése érdekében indított el a Széchenyi 2020 program égisze alatt 2017 februárjában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a Főváros Szabó Ervin Könyvtárral együtt a kétmilliárd forint európai uniós támogatásból megvalósuló projektet „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” címmel. A projekt során az érintett területen dolgozó szakembereket a szolgálató szemlélet elsajátítása mellett arra készítették fel, hogy az óvodás és iskolás korosztályok, továbbá a hátrányos helyzetűek specifikus igényeit szem előtt tartva, az iskolai oktatást kiegészítő, élményközpontú múzeumi és könyvtári programok kidolgozásával legyenek képesek választ adni az új társadalmi-gazdasági kihívásokra.

 

„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt révén sikerült elérni, hogy a kulturális intézményrendszer hatékonyabban tudjon hozzájárulni a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításához, az oktatásba való visszatérés ösztönzéséhez. A projekt megvalósításába több mint 1400 szakember kapcsolódott be.

 

A projekt részeként jött létre a már évek óta létező múzeumi koordinátori hálózat mintájára a könyvtári szaktanácsadói hálózat, amely már a projekt megvalósításában is jelentős szerepet játszott, és az ennek keretében kidolgozott módszerek minél szélesebb körben történő elterjesztése is az ő feladatuk volt. A két hálózat december 9-én megtartott III. országos szakmai napján mindkét terület projektben elért eredményeiről kaphattak átfogó képet az résztvevők.

Múzeumi és könyvtári szakemberek közös célokért

A projekt részeként jött létre a már évek óta létező múzeumi koordinátori hálózat mintájára a könyvtári szaktanácsadói hálózat, amely már a projekt megvalósításában is jelentős szerepet játszott, és az ennek keretében kidolgozott módszerek minél szélesebb körben történő elterjesztése is az ő feladatuk volt. A két hálózat december 9-én megtartott III. országos szakmai napján mindkét terület projektben elért eredményeiről kaphattak átfogó képet az résztvevők.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett ez évi találkozón Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, majd dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese köszöntötte az egybegyűlteket. A múzeumi komponens eredményeit a projekt szakmai vezetője, dr. Bereczki Ibolya összegezte. A könyvtári program mérlegét pedig Tóth Judit, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda szaktanácsadó-koordinátori csoportvezetője ismertette. A két terület módszertani fejlesztéseiről Boros Tünde múzeumi mintaprojektekért felelős munkatárstól, majd Koglerné Hernádi Ágnes könyvtári fejlesztési csoportvezetőtől hallhattak az érdeklődők.

Múzeumi és könyvtári szakemberek közös célokért

dr. Bereczki Ibolya

Elhangzott, hogy a projekt során számos kutatás, módszertani fejlesztés, regionális rendezvény és országos konferencia valósult meg, valamint folyamatosan jelennek meg a múzeumi és a könyvtári szakma szemléletét nagyban befolyásoló hiánypótló módszertani kiadványok. A múzeumi szakembereknek szóló, ingyenesen elvégezhető szakmai továbbképzések az ősz folyamán már lezárultak, a könyvtári konzorciumi partner által szervezett képzések még jelenleg és január folyamán is zajlanak. A képzéseken már több száz kulturális szakember és pedagógus vett részt eddig. A projekt egyik legnagyobb eredménye a 80 muzeális intézmény által adaptált 19 múzeumi mintaprojekt valamint az a több mint 90 könyvtári mintaprogram, amelyekben 135 település 342 jó gyakorlatát tették mások számára is alkalmazhatóvá, és amelyekbe diákok ezreit sikerült bevonni. Az év végig mintegy hatezer, jellemzően hátrányos helyzetű, az ország északi és keleti részében tanuló diákot vonnak be a múzeumi fél által indított KultúrBónusz kísérleti programba, melynek köszönhetően ingyenesen vehetek részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

Múzeumi és könyvtári szakemberek közös célokért

dr. Fodor Péter

Hozzátartozik a három év méregéhez az is, hogy a projekteket népszerűsítő kampányok több mint 300 megjelenést értek el a sajtóban, de intenzív figyelem követte őket a közösségi médiában is. A témában csaknem 900 posztot osztottak meg a Facebookon, a Youtube-on a videóösszefoglalók nézettsége meghaladta a 7,8 millió, a Videán pedig az 1,2 millió megtekintést.

A szakmai nap délutáni részében a projekt keretében frissen megjelent két kiadvány szerkesztője mutatta be a köteteket. A Múzeumi iránytű sorozat 20. köteteként megjelent „MIKSZ – Útmutató az iskolai közösségi szolgálat múzeumi szervezéséhez” című kiadványról Joó Emese, a téma szakértője és budapesti múzeumi koordinátor beszélt. Péterfi Rita, az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a igazgatója pedig az általa szerkesztett Együtt az olvasóvá nevelésért című, pedagógusoknak szóló kiadványt ismertette.

Sikeres múzeumi és könyvtári együttműködésnek köszönhetően valósulhatott meg jó gyakorlatként az a várossétával ötvözött iskolai vetélkedő is, melyről a Tragor Ignác Múzeumból Bálint Brigitta múzeumi koordinátor és Kis Bernadett múzeumpedagógus tartottak előadást. Tatainé Berta Zsuzsa, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár gyermekkönyvtárosa „Otthon a könyvtárban, könyvtár az otthonban” címmel egy olyan mintaprogramot mutatott be, mely többszörösen hátrányos helyzetű, nevelőotthonban élő gyermekek integrálását segíti.

Végezetül a további hálózatosodást generáló workshoppal,  szaktanácsadók és koordinátorok kooperatív ötletbörzéjével, közös projekttervek kidolgozásával és bemutatásával zárult a program.

A könyvtári és a múzeumi hálózat III. országos szakmai találkozójára a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú európai uniós projekt keretében került sor.  A projekt kétmilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ konzorciumi vezetésével és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár partneri együttműködésében. A projekt megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.