belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tekintse meg videónkat, mely arról szól, hogy milyen változatos és hatékony képzési módszertanokat alkalmazunk képzéseink során.

Jelentkezzen áprilisban induló képzéseinkre!

Kis múzeumban dolgozik, intézményi startégiát kell készítsen, fontosnak tarja a múzeum minőségközpontú működését, szeretné fejleszteni kommunikációs képességeit?

Ha a válasz bármelyik kérdésünkre igen, akkor ott a helye 2020. áprilisában hetente induló továbbképzéseinken, melyeket Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum inspiráló környezetében szervezünk meg.

Jelentkezzen áprilisban induló képzéseinkre!

Az alább bemutatott áprilisi képzéseink mindegyike a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt keretében, a projekt kutatásait és módszertani fejlesztéseit felhasználva került kidolgozásra, és a Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában képzésünk szabadon választható modulja, de önállóan is elvégezhető.

 

A kicsikre is gondolunk

Jelentkezzen áprilisban induló képzéseinkre!

Április 6. és 9. között tartjuk a Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése című 30 órás tantermi továbbképzésünket.

A képzés résztvevői a mindennapi gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket szereznek a kislétszámú munkahelyi csoportok hatékony irányításától kezdve a településszintű kapcsolatok, turisztikai és civil együttműködések építésén keresztül a társadalmi párbeszéd erősítésére irányuló múzeumi tevékenységekig.

Jelentkezési határidő: 2020.03.06.

További információ és jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:

http://mokk.skanzen.hu/teruleti-muzeumok-es-kisebb-muzeumok,-muzealis-intezmenyek-vezetese-tm30t.html

 

Startégiát alkotunk

Jelentkezzen áprilisban induló képzéseinkre!

Április 14. és 17. között azokat a múzeumi szakembereket várjuk Stratégiaalkotás című képzésünkre, akik a stratégiai tervezés elsajátításával, a nemzetközi múzeumi stratégiai trendek és hazai jó példák megismerésével szeretnének képessé válni intézményük küldetésének és részstratégiáinak korszerű módon történő megfogalmazására, kommunikálására és elfogadtatására. A képzésen megszerezhető ismeretek a mindennapi gyakorlatban jól használható segítséget nyújtanak a hazai és nemzetközi szintű hálózatosodáshoz, partnerségek megalapozásához és fenntartásához, hatékony forrásteremtő és lobbitevékenység kifejtéséhez, az intézmény sikeres társadalmi szerepvállalásának megvalósításához, a helyi közösség- és a településfejlesztés támogatásához, a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetekkel történő együttműködéshez.

Jelentkezési határidő: 2020.03.30.

Tudjon meg többet a képzésről és jelentkezzen az alábbi linken keresztül:

http://mokk.skanzen.hu/strategiaalkotas-s30t.html

 

Adunk a minőségre

Jelentkezzen áprilisban induló képzéseinkre!

Április 20. és 23. között rendezzük meg Minőségmenedzsment című képzésünket, melyen átfogó képet adunk a minőségmenedzsment elméleti alapjairól, kezdve a minőségmenedzsment problémafeltárási és megoldási technikáinak múzeumi szektorra történő adaptálásáig gyakorlati példák megismerése és múzeumi keretrendszer kidolgozása által.

Jelentkezési határidő: 2020.03.30.

További információ és jelentkezési lap:

http://mokk.skanzen.hu/minosegmenedzsment-m30t.html

A minőségmenedzsment témájához kapcsolódó Múzeumi iránytű köteteinkről szóló írásunk itt érhető el:

http://mokk.skanzen.hu/20200210tukor,-iranytu-es-keretrendszer-a-minosegkozpontu-muzeumokert.html

 

Kameraképessé teszünk, segítünk magabiztosan és önazonosan kommunikálni

 Jelentkezzen áprilisban induló képzéseinkre!

Április 27. és 30. között az imázsépítéstől a válságkommunikációig bezárólag gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket adunk át PR, Marketing, Kommunikáció című továbbképzésünkön.

A képzés résztvevői a non-profit marketing stratégiáját és eszközeit megismerve, kommunikációs gyakorlatok (pl. televíziós próbainterjúk) révén képessé válnak a múzeum célcsoportjaira és közösségeire szabott kommunikációs stratégia kialakítására és alkalmazására, az online és offline kommunikációs csatornák hatékony használatára, eredményes társadalmi marketingre és márkaépítésre, külső partnerek, forprofit cégek megszólítására.

Jelentkezési határidő: 2020.03.30.

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi linken lehet:

http://mokk.skanzen.hu/pr,-marketing,-kommunikacio-pm30t.html

 

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ teljes aktuális képzési kínálatát kérjük, tekintse meg a 2020. évi képzési naptárunkban itt:

http://mokk.skanzen.hu/20191111kepzeseink-2020.html