belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Mintaprojektek az ismeretátadásért

Staféta füzetek 1. Dióhéjban a mintaprojektekről. Múzeumi mintaprojekt útmutató

Témakör: múzeumi ismeretátadás óvodás és iskolás csoportok részére

A kiadványban 19 múzeumi mintaprogram rövid és átfogó bemutatása olvasható. A mintaprojektek között található óvodások, általános iskolás tanulók és középiskolás diákok számára kidolgozott újszerű múzeumpedagógiai foglalkozás és foglalkozássorozat. Az egyes mintaprojektek részletes bemutatása a Stafétafüzetek sorozatunk 2-20. számaiban olvasható. A mintaprojektek a "Múzeum és könyvtári fejlesztések mindnekinek" projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretében valósultak meg 2017 és 2018 során.

tovább
 → 


Staféta füzetek 2. A mi városunk másképp! Kulturális termékfejlesztés – A Balatoni Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: középiskolások (gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák tanulói), kiemelten a vendéglátás, turizmus szakirányon tanuló diákok, valamint a vendéglátás, turizmus szakirányt végző felsőoktatási hallgatók

Témakör: a modern múzeumi interpretáció módszertana, projektmódszer, kooperatív tanulás, tevékenység központú tanulás, önálló kutatás, csoportmunka, önálló tanulás kompetenciafejlesztés, feladatorientált tanulói tevékenység, kommunikációs készségek, technikák elsajátítását segítő módszerek, „storytelling” sétavezetési (idegenvezetési gyakorlat) gyakorlati módszer

Bármely múzeum számára ajánlott a program, amely köznevelési intézménynyel együttműködve, középiskolás diákok számára kínál helytörténeti, lokálpatriotizmust fejlesztő, identitáserősítő múzeumpedagógiai foglalkozás-sorozatot, a tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységeket és a projektpedagógia módszerét alkalmazva.

tovább
 → 


Staféta füzetek 3. Játszd el magad! Drámapedagógia a múzeumban – A Janus Pannonius Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: hátrányos helyzetű, SNI-s, fejlesztésre szoruló tanulók fejlesztése múzeumi módszerekkel

Témakör: drámapedagógia, színházi nevelés, konstruktív pedagógia, reflektív pedagógia, élménypedagógia, történeti minták, Playback színház, konfliktuskezelés, kommunikációs technikák

Bármely muzeális intézmény számára ajánljuk a módszer alkalmazását, amely hátrányos helyzetű tanulók élethelyzetét kívánja javítani, ahol cél a múzeumi kiállítások tematikáihoz kapcsolódva, múzeum- és drámapedagógiai módszereket alkalmazva a célcsoportok társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése, továbbá a tanulók érzékenyítése az önismeret, a csoporthoz tartozás, a szolidaritás tudatosítása érdekében.

tovább
 → 


Staféta füzetek 4. My Story. Közösségi videózás a múzeumban – A Soproni Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: vegyes korosztályú alsó és felső tagozatos tanulók, középiskolás (SNI-s) tanulók

Témakör: közösségi videózás, társas kooperációt fejlesztő módszerek, élménypedagógia, szerepjáték, drámapedagógia, kooperatív módszer

A módszer jól használható bármely iskolai típusban az osztályok, közösségek csapatépítésére, pedagógusok érzékenyítésére, de alkalmas minden múzeumtípus esetében a múzeumi munkatársak érzékenyítésére, a munkahelyi közösség fejlesztésére. A foglalkozások szervezéséhez nem szükséges, hogy a múzeum munkatársa jártas legyen a filmezésben.

tovább
 → 


Staféta füzetek 5. Kulturális játszóterek – Szent István Király Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: Óvodás korosztály

Témakör: a modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága, digitalizált gyűjtemények oktatási haszna, érzékszervi élmények, mese, játék

Azon játékgyűjteménnyel rendelkező muzeális intézmény számára ajánljuk a mintaprojekt adaptálását, amelyek olyan múzeumpedagógiai programot és terméket szeretnének kidolgozni, amely a játék mint kiállítási téma felhasználásával  az óvodás korosztály sajátos igényeinek kielégítésére, és a múzeumlátogatói attitűd megalapozására alkalmas, továbbá szeretnének hangsúlyt fektetni az óvodapedagógus hallgatók közvetlen múzeumi érzékenyítésére.

 

 

tovább
 → 


Staféta füzetek 6. Páratlan. Lépésről lépésre egy ismeretlen ismerőssel – A Nádasdy Ferenc Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói, középiskolások, szakiskolások.

Témakör: magyarázat, bemutatás, szemléltetés. Felfedező módszer. Tanítás tárgyakkal. Élmény-, játék-, mese- és drámapedagógia. Történetmesélés. Önálló kutatómunka és kooperatív csoportmunka.

Bármely múzeum számára hasznosítható a program, amely tantervhez illeszkedő, komplex ismereteket adó múzeumpedagógiai tevékenységekkel, szorosan együttműködve a helyi, vagy közeli köznevelési intézményekkel, rendszeresen és hosszútávon kívánja támogatni az oktatást az élménypedagógia módszerével.

tovább
 → 


Staféta füzetek 7. DigiMúzeum – A Zempléni Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozat

Témakör: digitális gyűjtemények oktatási hasznosítása, digitális kompetencia fejlesztése, digitalizálás, adatbázisépítés, PPT-vel támogatott elődás, önálló tanulás, otthoni feladatmegoldás, csoportmunka, kutatás, kreatív feladatok, élménypedagógia, kézműves foglalkozás

A mintaprojekt azon muzeális intézményeknek ajánlott, amelyek digitális feldolgozásra alkalmas képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkeznek.

 

tovább
 → 


Staféta füzetek 8. Ki vagyok én? Én mondom meg! – A Petőfi Irodalmi Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: középiskolás, jellemzően második esély iskolába járó, 16 és 22 év közötti fiatalok.

Témakör: múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciafejlesztésére A modern múzeumi interpretáció módszertana

Művészeti és/vagy irodalmi gyűjteményekkel rendelkező múzeumok számára ajánlott a program, ahol megfelelő pedagógiai, pszichológiai, művészetterápia, drámapedagógia alkalmazásában felkészült és tapasztalt szakemberek állnak a múzeum mellett. Az előzetesen részleteiben kidolgozott pedagógiai programmal segítik egy múzeumpedagógiai programsorozat megvalósítását, melyben lehetőség nyílik arra, hogy az önazonosságát kereső, identitáskrízist megélő serdülő korosztály megtalálja helyét a világban.

tovább
 → 


Staféta füzetek 9. Építs közösséget! Közösségi élmény és múzeumi interpretáció

Célcsoport: általános iskola felső tagozat, középiskola, hátrányos helyzetű diákok, többféle kompetencia-területen fejlesztést igénylő diákok

Témakörök:
1. A modern múzeumi interpretáció módszertana
2. A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

Bármely múzeumtípus számára ajánlott a program, akik nyitottak a középiskolás korosztály felé, hogy hosszútávú együttműködés keretében, a múzeum iránt elfogadó közösséget építsenek, hogy befogadhatóbbá tegyék e korosztály számára a múzeumi értékközvetítést. Ajánlott azoknak, akik alapfokon értenek a filmkészítés technikájához, és vállalkoznak fiatalok felkészítésére, kiállításértelmező oktatófilmek készítésére. Ajánlott azoknak, akiknek múzeumi eszköztárában kiemelt helyet kap a fiatal korosztály kreativitásának fejlesztése.

tovább
 → 


Staféta füzetek 10. A divat elhalványul a stílus örök. A múzeumpedagógia és a kreatív iparág – A Savaria Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: művészeti szakközépiskola és a könnyűipari szakképzéseben tanuló diákok, akiknek tevékenységében szerepel a divat- és stílustervezés.

Témakörök 1. Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására 2. Digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása

Azon múzeumok számára ajánlott a program, amelyek felkészült és motivált múzeumi, múzeumpedagógiai szakemberrel és olyan iparművészeti (textil, fém, bőr stb.) gyűjteményekkel rendelkeznek, melyek alkalmasak a divat és stílus területén érintett, tervezéssel és szakmai kivitelezéssel foglalkozó középiskolák és szakképző iskolák tanulói számára közös alkotó munkát biztosító program szolgálatába állítani. 

tovább
 → 


Staféta füzetek 11. Víz-kör. Szakképző iskolások szakmaszeretetre nevelése – A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: szakgimnáziumi vagy szakiskolai diákok, érettségire épülő technikusi képzésben részt vevő tanulók.

Témakörök 1. Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására 2. Digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása

A szakmúzeumok mellett minden olyan muzeális intézménynek ajánljuk, amelyek rendelkeznek mesterségekhez, szakmákhoz köthető gyűjteménnyel. Olyan saját, vagy külsős munkatársakkal rendelkeznek, akik nyitottak, empatikusak és pedagógiai tapasztalattal rendelkeznek a középiskolás/szakiskolás tanulók fogadására motiválásukra.

tovább
 → 


Staféta füzetek 12. Tárgyak, sorsok, emberek – A Rippl-Rónai Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: szakképzésben – különösen művészeti oktatásban – részt vevő középiskolás korosztály

Témakör: Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására

Bármely múzeum számára ajánljuk, amely a középiskolásokat szeretné megszólítani. Hosszútávon tervez együttműködést megalapozni és fejleszteni középiskolákkal, kiemelten művészeti oktatást végző szakgimnáziumokkal. 

tovább
 → 


Staféta füzetek 13. Hagyma–ma. Újratervezés. Testhőnálló textíliák – A szakképzéstől a kreatív iparágakig, múzeumi katalizálással

Célcsoport: szakgimnáziumok és szakközépiskolák tanulói. Hátrányos helyzetben élő, sajátos nevelési igényű fiatalok.

Témakörök 1. Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására 2. Múzeumok felkészítése a hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

Bármely muzeális intézmény számára hasznosítható a program, amelyik szakmákhoz, mesterségekhez, mesterekhez, gazdálkodáshoz kapcsolódó gyűjteménnyel rendelkezik, és amelyet a történeti ismeretek, jó gyakorlatok, példák révén korszerű pedagógiai módszerekkel a szakismereti képzésben hasznosíthat.

tovább
 → 


Staféta füzetek 14. Mestereknek mestere. Szakképző iskolások szakmaszeretetre nevelése – A Szennai Skanzen mintaprojektje

Célcsoport: közép- és szakközépiskolás tanulók, szakiskolások. Gyakorlatvezető szaktanárok. Kézműves szakiskolai tanárok, mesterek és tanítványok.

Témakörök 1. Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására 2. A modern múzeumi interpretáció módszertana

Elsősorban szabadtéri néprajzi múzeumok, tájházak számára ajánlott a program, de minden olyan múzeumban alkalmazható, amelyik hagyományos építészethez kapcsolódó, mesterségekkel, kézművességgel, kapcsolatos gyűjteményekkel és kiállításokkal rendelkezik, ahol megismerhetők különféle szakmák története, ahol alkalom nyílik tárgyalkotó tevékenységekre olyan mesteremberek irányítása mellett, akik hivatásuk elismert képviselői.

 

tovább
 → 


Staféta füzetek 15. Hová mész? Tiéd a múzeum! – Digitalizált gyűjtemények a múzeumban – A Szabadtéri Néprajzi Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: középiskolás korosztály, egyetemi hallgatók

Témakör: digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása

Digitalizált gyűjteménnyel rendelkező múzeumok számára ajánljuk.

tovább
 → 


Staféta füzetek 16. Kortársítás. Kortárs múzeumpedagógia – A Ferenczy Múzeumi Centrum mintaprojektje

Célcsoport: általános iskola alsó – és felső tagozatos tanulók, középiskolások, speciális nevelést igénylő diákok, művészeti iskolák tanulói

Témakörök 1. A modern múzeumi interpretáció módszertana 2. Digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása

Kortárs képzőművészeti gyűjteménnyel, vizuális nevelésben jártas múzeumpedagógussal rendelkező múzeumok számára ajánljuk, akik fejlesztik gyűjteményük digitalizálását, pedagógiai célra történő hasznosítását.

tovább
 → 


Staféta füzetek 17. IKSZ. Történetek a bőröndből. Iskolai Közösségi Szolgálat a múzeumban – a Berettyó Kulturális Központ

Célcsoport: középiskolás tanulók

Témakör: iskolai közösségi szolgálat múzeumi környezetben

A program bármely múzeumnak ajánlható, aki szeretné bevezetni, vagy továbbfejleszteni az Iskolai Közösségi Szolgálat hasznos teljesítését múzeumi közreműködéssel.

tovább
 → 


Staféta füzetek 18. Közös(térben)ségben – Közösségépítés múzeumpedagógiai módszerekkel – A Damjanich János Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: általános iskola alsó- és felső tagozatos tanulói.

Témakörök 1. A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére 2. A modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények oktatási hasznosítása

Helytörténeti, történeti gyűjteménnyel rendelkező múzeumok számára ajánljuk.

 

tovább
 → 


Staféta füzetek 19. Rica, rica, kukorica – Tájházak múzeumpedagógiai programfejlesztése – A Nemes János Művelődési Központ – Hosszúhetényi Tájház mintaprojektje

Célcsoport: óvodás korosztály

Témakör: a modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága

Tájházaknak, néprajzi gyűjteménnyel rendelkező múzeumoknak ajánljuk. 

tovább
 → 


Staféta füzetek 20. Tiéd a gyűjtemény! – Digitalizált gyűjtemények a múzeumban – A Petőfi Irodalmi Múzeum mintaprojektje

Célcsoport: középiskolás korosztály

Témakörök: 1. Digitális gyűjtemények oktatási hasznosítása 2. Miénk a múzeum?! A múzeumok önkéntes és IKSZ menedzsmentje

Digitális gyűjteménnyel rendelkező múzeumoknak ajánljuk a programot, akik megfelelő felkészültségű szakemberrel és infrastruktúrával rendelkeznek, és törekvésük a középiskolás korosztály aktív bevonásával a múzeum társadalmi bázisának fejlesztése.

tovább
 →