belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretben jelent meg.

Adatálható múzeumi mintaprojektek megismerése céljából tekintse meg a mintaprojekteket kidolgozó mintaprojektgazdákkal illetve a mintarprojekt megvalósításban közreműködőkkel készített videóinterjút is! 

Hoffmanné Toldi Ildikó tanár, playback játékmesterrel készült interjúrészlet 19:52 és 20:47 között látható

További információ az adott mintaprojektről itt olvasható.

Staféta füzetek 3. Játszd el magad! Drámapedagógia a múzeumban – A Janus Pannonius Múzeum mintaprojektje

A projekt során alkalmazott drámapedagógia, konstruktív pedagógia, reflektív tanulás módszerek alig vannak jelen a pedagógusképzésben, ezért is különösen ajánlott a sikeresen megvalósított program tapasztalatainak a megismerése. A színházi nevelési módszereket múzeumi környezetre adaptáló projekt nemcsak a pedagógusok részére hasznos, de lehetőséget teremtett a felsőoktatásban részt vevő hon- és népismeret szakos tanárjelölt hallgatóknak is az egyetemen megszerzett elméleti tudásuk gyakorlati alkalmazására, újszerű pedagógiai módszerek megismerésére. A projekt célja volt olyan élmények nyújtása, amelyek tanulságait a gyerekek saját élethelyzeteikbe, konfliktuskezelési technikáikba is beépíthetik.

Kinek ajánljuk?
Bármely muzeális intézmény számára ajánljuk a módszer alkalmazását, amely hátrányos helyzetű tanulók élethelyzetét kívánja javítani, ahol cél a múzeumi kiállítások tematikáihoz kapcsolódva, múzeum- és drámapedagógiai módszereket alkalmazva a célcsoportok társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése, továbbá a tanulók érzékenyítése az önismeret, a csoporthoz tartozás, a szolidaritás tudatosítása érdekében.

Célcsoport?
Alsó és felső tagozatos, valamint középiskolás és szakiskolás csoportokba integrálva hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók.

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?
A program egyéni szinten a reális énkép kialakítását, a belső motiváció erősítését, az önirányítást és a felelősségtudatot fejleszti. Társadalmi szinten az alkalmazott módszer az empatikus készségeket, a szociális kompetenciákat, a toleranciakészséget és a kommunikációs készségeket fejleszti.

Erőforrásigény?
A múzeumi foglalkozás során feldolgozott történetekhez kapcsolódó műtárgy- viselet-, másolatok, eszközök, kellékek. Muzeológus, múzeumpedagógus, drámapedagógus, (érzelmi intelligenciafejlesztő, személyiségfejlesztő szakember, gyógypedagógus).

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei?
Drámapedagógia, színházi nevelés, konstruktív pedagógia, reflektív pedagógia, élménypedagógia, kommunikációs technikák gyakorlata.

 A kiadvány innen tölthető le.

Szerzők: Dombiné Borsos Margit, Hoffmanné Toldi Ildikó, Pásztor Andrea

Szakmai lektor: Káldy Mária

Szerkesztette: Boros Tünde

 

Mintaprojekt adatok

Megvalósító intézmény • Janus Pannonius Múzeum, Történeti Osztály, Pécs

Mentorált intézmény • Pécsváradi Vár, Pécsvárad

Együttműködő intézmények • Budai Városkapu Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bártfa Utcai Általános Iskola, Pécs • Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pécsvárad • Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad (rendészeti őr szakközépiskolai képzés) • Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pécsváradi Tagintézménye, Pécsvárad

Együttműködő felsőoktatási intézmény • Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Újkortörténeti Tanszék és Modernkori Történeti Tanszék, Hon- és népismeret, illetve történelem tanári képzés

Együttműködő egyéb szervezet • Pécsi Playback Színház • Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesület, Pécs – KACS

A megvalósítás ideje • 2017. szeptember 1. – 2018. január 31.

Módszertani témakörök
1. A modern múzeumi interpretáció módszertana
2. Múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciafejlesztésére