belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretben jelent meg.

Adaptálható múzeumi mintaprojektek megismerése céljából tekintse meg a mintaprojekteket kidolgozó mintaprojektgazdákkal illetve a mintarprojekt megvalósításban közreműködőkkel készített videóinterjút is! 

Fazekasné Majoros Judittal, a Zempléni Múzeum igazgatójával készült interjúrészlet 3:28 - 5:05 között látható

További információ a mintaprojektről itt olvasható.

Staféta füzetek 7. DigiMúzeum – A Zempléni Múzeum mintaprojektje

A projekt során a diákok igen sok ismerettel gazdagodtak a múzeum gyűjteményeiről, miközben tevékenyen bekapcsolódhattak a múzeumi háttérmunka minden egyes fázisába: a gyűjteménykezelés, feldolgozás, kiválasztás, előkészítés, kutatási munka, múzeumpedagógiai hasznosítás, digitalizálás folyamatába, és végül egy kiállítás létrehozásába. A tevékenységek során megismerkedtek a korszerű informatikai környezettel, az információgyűjtéshez és a problémamegoldáshoz használható informatikai eszközökkel, az adatkezeléssel és adatfeldolgozással.  A mintaprojektnek célja volt az is, hogy a diákok mellett a szülőket és a pedagógusokat is felkészítse az internet és a modern telekommunikációs eszközök tudatos használatára.

Szerző: Majoros Judit

Szakmai lektor: Káldy Mária

Szerkesztette: Boros Tünde

A kiadvány itt tölthető le

 

Kinek ajánljuk a Zempléni Múzeum mintaprojektjét?

Azon múzeumoknak ajánlott, amelyek digitális feldolgozásra alkalmas képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkeznek

Célcsoport?

Általános iskola alsó és felső tagozat

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?

Múzeumok és köznevelési intézmények közötti együttműködés fejlesztése. Ismeretbővítés. Társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciafejlesztése. Felzárkóztatás. Digitális gyűjtemények oktatási hasznosítása. Digitális kompetencia fejlesztése. Múzeumi gyűjtemény rendszerezése, adatkezelés, adatfeldolgozás. Tehetséggondozás. Hatékony és önálló tanulás fejlesztése. Anyanyelvi kommunikáció. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség.

Erőforrásigény?

Humánerőforrás: Muzeológus, múzeumpedagógus. A pedagógusok és pedagógushallgatók rendszeres részvétele lehetőséget teremt a múzeumi módszerek megismerésére, de ugyanakkor hatékony segítséget jelentenek a háttérmunkában a múzeumi órák lebonyolításában. Művésztanár közreműködése a kreatív művészeti feladatoknál. Tárgyi gyűjtemény, digitális gyűjtemény, tablet, laptop, szkenner, internet. Monotípiához szükséges grafikai eszközök.

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei?

Digitalizálás, adatbázisépítés. PPT-vel támogatott elődás. Önálló tanulás, otthoni feladatmegoldás. Csoportmunka. Kutatás. Kreatív feladatok. Élménypedagógia. Kézműves foglalkozás. 

 

 

Mintaprojekt adatok

Megvalósító intézmény • Zempléni Múzeum, Szerencs

Együttműködő köznevelési intézmények • Bolyai János Katolikus Általános Iskola, Szerencs

Együttműködő felsőoktatási intézmény • Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Mentorált intézmény • Sárospataki Képtár, Sárospatak

Megvalósítás ideje • 2017. október 2. - 2018. február 28.

Módszertani témakör • Digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása