belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A kiadvány a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt A mi múzeumunk című múzeumi komponensének keretben jelent meg.

Adaptálható múzeumi mintaprojektek megismerése céljából tekintse meg a mintaprojekteket kidolgozó mintaprojektgazdákkal illetve a mintarprojekt megvalósításban közreműködőkkel készített videóinterjút is! 

A szerzővel, Malkár Zsófiával készült interjúrészlet 18:33 - 19:08 között látható

További információ a mintaprojektről itt olvasható.

Staféta füzetek 9. Építs közösséget! Közösségi élmény és múzeumi interpretáció

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK FELZÁRKÓZTATÁSÁT TÁMOGATÓ MINTAPROJEKT

Herman Ottó Múzeum, Miskolc: Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolás csoportok bevonásával – Kiállítási és közösségi terek közoktatási hasznosításának megújítása a Herman Ottó Múzeum Papszer épületében

A kortárs, bevont diákokból alakított kis munkacsoportok által készített, online is megtekinthető tárlatvezető kisfilmek készítésével a távolból is elérhetővé vált két állandó tárlatunk és gyűjteményeink egy része, amelyek ilyen módon beilleszthetőek tanórai segédletként az oktatásba, illetve további múzeumi élmények megszerzésére is ösztönöznek iskolai és egyéni szinten. A múzeum fogadóterében elhelyezett, a diákok által tervezett bútorok inspirálják őket arra, hogy a múzeumot közösségi, iskolán kívüli programok helyszíneként használják.

Szerző: Mlakár Zsófia
Szakmai lektor: Káldy Mária
Szerkesztette: Boros Tünde

A kiadvány itt tölthető le.

Staféta füzetek 9. Építs közösséget! Közösségi élmény és múzeumi interpretáció

Kinek ajánljuk?

Bármely múzeumtípus számára ajánlott a program, akik nyitottak a középiskolás korosztály felé, hogy hosszútávú együttműködés keretében, a múzeum iránt elfogadó közösséget építsenek, hogy befogadhatóbbá tegyék e korosztály számára a múzeumi értékközvetítést. Ajánlott azoknak, akik alapfokon értenek a filmkészítés technikájához, és vállalkoznak fiatalok felkészítésére, kiállításértelmező oktatófilmek készítésére. Ajánlott azoknak, akiknek múzeumi eszköztárában kiemelt helyet kap a fiatal korosztály kreativitásának fejlesztése.

Célcsoport

Általános iskola felső tagozat Középiskola Hátrányos helyzetű diákok Többféle kompetencia-területen fejlesztést igénylő diákok

Milyen problémák, helyzetek megoldását segíti?

Kiállítások oktatási hasznosítása újszerű eszközökkel. Múzeumpedagógiai módszertani eszköztár bővítése. Közösségi célokat szolgáló terek kialakítása. Közösségi térformálás. Helyi identitás építése. Közösségfejlesztés. A tanulásban kudarcélménnyel küszködő diákok tanulásélményének erősítése. Önértékelés javítása. Továbbtanulási motivációk, ismeretszerzési módszerek, kritikus gondolkodás erősítése. Pályaorientáció. Kreativitás, kutatási, forráskezelési, értelmezési képességek, anyanyelvi, vizuális kompetenciák fejlesztése.

Erőforrás igény

Humánerőforrás: múzeumpedagógus és asszisztense, néprajzos, antropológus, informatikus, művészettörténész, történész, restaurátor, teremőr-tárlatvezetők. A bevont köznevelési intézmények tanárai, a felsőoktatási intézmény tanára és hallgatói.

Tárlatvezető filmhez: kamera, számítógép. Történetmeséléshez: jelmezek, kellékek, demonstrációs tárgyak. Bútorokhoz: rajzeszközök, újrahasznosítható anyagok (faanyag, papír, raklap stb.), kiállításrendezési infrastruktúra eszközei, anyagai.

A projekt alkalmazott pedagógiai módszerei

Projektmódszer. Frontális előadás. Élménypedagógia. Drámapedagógia. Filmkészítés, forgatókönyvírás, mint módszer. Tanítás tárgyakkal. Változatos, egyéni és csoportos munkaszervezés, kooperáció. Mentori jelenléttel támogatott kreatív alkotás.

 

Mintaprojekt adatok

Megvalósító intézmény • Herman Ottó Múzeum, Papszer kiállítási épület, Miskolc

Együttműködő köznevelési intézmények • Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc • Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika

Együttműködő felsőoktatási intézmény • Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Vizuális Művészeti Intézet, Képzőművészeti Tanszék, Eger

Mentorált intézmény • Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya

Megvalósítás ideje • 2017. szeptember 18. - 2017. december 12.

Módszertani témakörök • 1. A modern múzeumi interpretáció módszertana 2. A múzeumok felkészítése a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

Kapcsolódó cikkek
Múzeumi terekben otthonosan