belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Beszámolónk a  2020-ban megvalósult Esélyt a múzeummal képzéseinkről itt olvasható.

Esélyt a múzeummal (online) - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B)

A képzés a NKÖM 1/2000 (I.4.) kulturális szakemberek továbbképzéséről

szóló rendelet szerint akkreditált

Akkreditációs ügyszám: 44379-4/2017/KOZGYUJT

 

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B)  Időpont, helyszín:  megrendelés alapján, egyeztetett időpontban

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Óraszám: 60 óra

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Képzési forma: blended (30 óra e-learning majd 30 óra online tantermi)

A képzés első 30 órája e-learning formában lesz elérhető, a tantermi részeket pedig online formában tesszük elérhetővé. Ez azt jelenti, hogy az e-learning részt egyéni ütemben, de a megadott intervallumban lehet elvégezni, az online képzést pedig élő webkonferencia keretében tartjuk meg.  

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Csoportlétszám: 15 fő

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Kiknek ajánljuk: múzeumpedagógusok, ismeretátadási szakemberek, muzeális intézmények vezetői

Jelentkezés további feltétele: a technikai eszközök (számítógép kamerával, mikrofonnal és internet) megléte, felsőfokú végzettség igazolása valamint a közgyűjteményi munkaviszony

 

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy érzékenyítse a múzeumi szakembereket a hátrányos helyzetű gyerekek problémáira, hogy azt megértve képesek legyenek olyan interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, a tehetséges gyerekek fejlesztéséhez, a korai iskolaelhagyók és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.

 

A képzés haszna:

A résztvevők a képzés során találkoznak a korszerű pedagógiai módszerekkel és ezeknek múzeumi környezetben való alkalmazási lehetőségeivel. A hátrányos helyzetű gyerekek problémáit megismerve és megértve képessé válnak olyan interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához. Segítik a tehetséges gyerekek fejlesztését, hozzájárulnak a korai iskolaelhagyók és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.

 

Képzési tematika:

Bevezető: Az Európa 2020 stratégia és a projekt céljainak bemutatása.
Múzeumi programok előkészítése: múzeum és kompetenciafejlesztés, speciális pedagógiai módszerek alkalmazhatósága a múzeumpedagógiában, interdiszciplináris programok kidolgozása, utazó múzeumi foglalkozások kidolgozása kistelepülésekhez, hátrányos helyzetű családok kulturális környezete, tehetséggondozás, közösségépítés a kultúra eszközeivel.
Programok a gyakorlatban: jó gyakorlatok elemzése.

 

A képzés teljesítésének feltétele:

az e-learning képzés végén önellenőrző kérdésekből álló teszt kitöltése, majd részvétel az online tantermi órák 90%-án, végül az online tantermi képzés lezárásaként a saját intézményre kidolgozott és akár azonnal alkalmazható múzeumpedagógiai programterv bemutatása online prezentáció keretében 

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

 

A képzés részvételi díja: megrendelés alapján, egyeztetett áron

 

A képzés során a következő szolgáltatásokat biztosítjuk: oktatás, elektronikus oktatási segédanyag, saját intézményre kidolgozott múzeumpedagógiai programterv kidolgozásának segítése, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány kiadása.

 További információ:

MOKK oktatási csoport
 
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

Az alábbi képzések az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt keretében valósultak meg. 

 

Turnus neve Helyszín Kezdő dátum Befejezés dátum Státusz
Esélyt a múzeummal I. - Szentendre  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2018.11.19. 2018.11.22. Lezárt
Esélyt a múzeummal II. - Nyíregyháza  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2019.02.04. 2019.02.07. Lezárt
Esélyt a múzeummal III. - Miskolc  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2019.02.11. 2019.02.14. Lezárt
Esélyt a múzeummal 2020/1 - Online Online 2020.07.07. 2020.08.14. Lezárt
Esélyt a múzeummal 2020/2 - Online Online 2020.07.28. 2020.09.04. Lezárt

 

 

Az alábbi képzés az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt fenntartási időszakában valósult meg.

 

Turnus neve

Helyszín

Kezdő dátum

Befejezés dátum

Státusz

Esélyt a múzeummal 2021/1 online Online 2021.09.28. 2021.10.21. Lezárt

Minőségbiztosítási eredmények

Turnusszám: 1.

Helyszín: Online, időpont: 2020.07.07-2020.08.14. 

 

  átlagszám
1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,67
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,22
3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,67
4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5
5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,78
6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását? 4,67
10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,78
11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,56
12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,89

 

Turnusszám: 2.

Helyszín: Online, időpont: 2020.07.28-2020.09.04.

 

  átlagszám
1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,75
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,50
3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,50
4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5
5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,75
6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását? 5
10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 3,50
11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 3,75
12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 5

 

 

Kapcsolódó cikkek
Ingyenes online továbbképzés a MOKK-tól a múzeumi esélyteremtésért
Kapcsolódó kiadvány: Múzeumi iránytű 16.
Beszámolónk a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében 2020-ban megvalósult Esélyt a múzeummal képzéseinkről