belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

MŐF 2016 témakörei

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2016

(2016. szeptember 26 – november 13.)

 

Az alábbiakban a Múzeumok Őszi Fesztiválja témaköreit mutatjuk be, ezzel megkönnyítve a muzeális intézmények munkáját abban, hogy a résztvevő intézmények sajátosságaihoz igazítva, újszerű, a tematikákhoz illő, látogatókat vonzó programok szülessenek.

 

A 2016-os Múzeumok Őszi Fesztiválja jelmondata: Építs hidat - Híd, ami összeköt!

 

Az idei fesztivál mottójával „a legnagyobb magyar” munkásságáról kíván megemlékezni, tekintettel a Széchenyi-emlékévre (2016. szeptember 21-én lesz 225 éve annak, hogy gróf Széchenyi István megszületett).

A Széchényi család nagyban hozzájárult a magyar kulturális élet kialakításához, megalapozásához (gróf Széchényi Ferenc nevéhez köthető az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítása, fia, Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia felállítását segítette jövedelme felajánlásával, valamint a Lánchíd megépítése is az ő nevéhez kapcsolódik), így a rendezvény méltán szenteli központi elemét az emlékév gondolatiságának.

A rendezvény céljai közé tartozik új múzeumbaráti körök létrehozásának szorgalmazása is, illetve a korábbi, már működő múzeumi tevékenységének új célokkal és tartalommal való megtöltése, újjáélesztése, tagságának frissítése, a múzeum aktív közösségeinek, egyesületeinek összefogása, valamint a várost éltető civilek és civil szervezetek segítségnyújtása, és tudatos bevonása a múzeumi programok megvalósításába. A múzeumokat segítő közösségek harmadát baráti körök, alapítványok teszik ki. A hazai múzeumokhoz kapcsolódó közösségek (kreatív tevékenységgel kapcsolatos, turisztikai célú, hagyományőrző vagy népművészeti egyesület, faluközösség) elsődlegesen a múzeumot segítik. A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából 2016-ban ezeket a szerveződéseket kívánjuk egy-egy program keretében felkarolni, összekapcsolni a tényleges múzeumi programokkal, feladatokkal.

Célunk továbbá a nyugdíjasok, önkéntesek, iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok, a fiatalok és a gyermekek bevonása a tárlatvezetési feladatokba, különféle múzeumi tevékenységekbe, munkafolyamatba. A fiatalok és a gyermekek esetében az önbizalom és beszédkészség fejlesztésének igénye, az idősek körében pedig a hasznosság és a társaság iránti fokozott szükséglet motiválhatja első sorban a programokba való bekapcsolódást.

 

2016-ban tíz központi témát ajánlunk, melyhez kapcsolódhatnak a múzeumok.

 

Kiemelt programok

1. A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája

A 2013-ban hagyományteremtő céllal létrehozott program elérte célját: jelentősen növelte a pedagógusok körében a Múzeumok Őszi Fesztiválja ismertségét, tanévi használatát.

Idén javasoljuk a résztvevő intézményeknek, hogy a Tanárok Éjszakája napján az egy településen/településrészen lévő múzeumok (a „HÍD, ami összeköt!” mottót szem előtt tartva) fogjanak össze: vagy több helyszínen, összeegyeztetett módón, ne egy időben, hanem – egymással összehangolt időpontokban kínáljanak programokat, vagy megegyező helyszínen – akár múzeumban, akár külső helyszínen – összevonva rendezzék meg az eseményt, a környékbeli iskolák és óvodák munkatársainak bevonásával. Ez lehetőséget biztosítana a pedagógusoknak, hogy egyszerre több intézmény kínálatával is találkozzanak, megismerkedjenek. A börze jellegű esemény egyúttal a személyes kapcsolatépítésre is alkalmat adna. Az esemény fontos ösztönzője lehet a pedagógusok és múzeumok illetve kulturális intézmények közötti kialakuló együttműködéseknek. Azért, hogy minél több pedagógus részt vehessen az eseményen, mindenképpen estébe nyúló programmal érdemes készülni, hiszen az esti program önmagában is kuriózum, különlegessége miatt is vonzóbb a résztvevők számára. Javasoljuk a program napját az Őszi Szünet idejére időzíteni, 2016. október 29. (szombat) - november 6. (vasárnap) közötti időszak bármely napjára, ekkor a pedagógusoknak is több idejük van.

 

2. Óvodapedagógusok Napja

A program célja az óvodapedagógusok megismertetése azzal, hogy a múzeumok miként kapcsolódnak az óvodai neveléshez, továbbá, hogy az óvodapedagógusok egy kötetlen, oldott hangulatú programon találkozzanak, megosszák egymással tapasztalataikat, kapcsolatokat építsenek, és információkkal gazdagodjanak. Az esemény fontos ösztönzője lehet a későbbi közös munkának, ezen kívül tartalmas kikapcsolódást is nyújthat. Az esemény aktualitását az óvodapedagógusok ünnepi eseménye, a Brunszvik Teréz emlékét őrző Teréz Nap (október 15) adja. Kora- vagy késő délutáni rendezvény, melyen az óvodapedagógusok önállóan vagy esetleg óvodás csoporttal együtt is részt vehetnek.

Közönségprogramok

3. Utazó múzeum

A múzeum értékeit felmutató, a múzeumba csalogató program lényege, hogy múzeum munkatársai kilépjenek az intézmény falain kívülre. Az utazó múzeum tematikán belül lehet kiállítást rendezni, könnyed bemutatkozó programot vagy bemutató múzeumpedagógiai foglalkozást szervezni. A nagyközönség számára a közterületekre kitelepült múzeum rendezhet szabadtéri kiállítást vagy kedvcsináló kulturális programot. A program célja, hogy a járókelők figyelmét is ráirányítsa a múzeumra.

A tematikában rejlő program lehetőségek:

Szomszédolás

A "szomszédolás" keretében a múzeum elvihet egy kiállítást vagy egy műtárgyat, múzeumpedagógiai programot, múzeumi foglalkozást, gyakorlati bemutatót, előadást egy másik intézmény potenciális látogatóihoz. Ez lehet egy olyan cserekiállítás is, mely által egy-egy tárlat olyan célközönséget is elérhet, akik az eredeti helyszínen nem tudnák meglátogatni az adott programot. Lehet múzeumok közös szervezésében, de akár egyéni kezdeményezéssel megvalósuló program is.

Múzeum a bőröndben

A múzeum a programját, kiállítását, vagy annak egy részét elviszi óvodákba, iskolákba, közösségi helyszínekre. A program célja az is, hogy azokhoz is eljussanak a múzeumi értékek, akik nem tudják valamilyen ok miatt (betegség, hátrányos helyzet, anyagiak hiánya, stb.) felkeresni az eredeti helyszínt.

Muzeális és oktatási intézmény között kibontakozó kapcsolat építéséhez, az első ismerkedő lépések megtételéhez, az iskolai oktatást vagy óvodai foglalkozást kiegészítő múzeumi programra való felkészüléshez megnyugtató biztonságot ad a megszokott „otthoni” környezet a pedagógusoknak és a gyermekeknek.

Kitelepülés

A nagyközönség számára a közterületekre kitelepült múzeum rendezhet szabadtéri kiállítást, vagy kedvcsináló kulturális programot. A program célja, hogy a járókelők figyelmét ráirányítsa a múzeumra.

 

4. Mesterségek nyomában

A közönségnek szóló tematika, a Mesterségek nyomában célja mára már elfeledett, vagy kevésbé ismert, de egykor sokak által végzett tevékenység, mesterség újjáélesztése. Ehhez a témakörhoz kapcsoldóva megvalósulhatnak hagyományéltetés céljából szervezett programok, kiállítások, régi mesterségek felelevenítése, vagy akár régi eszközök bemutatása, használatuk újratanítása.

 

5. Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!

A múzeumok rendhagyó városnéző túrát szerveznek, amelyen a múzeumi szakemberek felhívják a résztvevők figyelmét a település, városrész kulturális, épített és természeti értékeire. A múzeumok és a helyi lakosság kapcsolatát tovább erősítheti a múzeumi gyűjteményekhez kapcsolódó helyszínek felkeresése, melynek segítségével új tartalmat kaphatnak a kiállítási tárgyak. A program lehetőséget ad a múzeumok és településük kapcsolatrendszerének bővítésére is, a program szervezésébe és megvalósításába bevonhatók lelkes lokálpatrioták, pedagógusok, helyi közösségek, vagy az önkormányzat.

A megvalósítás egy újszerű megközelítése:

Kulturális geocaching

geocaching (a görög geo = föld és az angol cache = rejtekhely szavakból) szabadidős tevékenység, természetbarát hobbi, játék, mely a kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva egyesíti a modern technikát (GPS, Internet) a természetjárással, a turizmussal és az ismeretterjesztéssel. A program célja, hogy a múzeum helyi közösségi életben vállalt szerepét erősítse, közelebb kerüljön a célközönségéhez azáltal, hogy rövid, közös kirándulásokat szervez a tágabb környezetében található kulturális örökségi helyszínek, építészeti gyöngyszemek, történelmi emlékek felfedezésére. A programmal szélesíteni kívánjuk a múzeumok és településük kapcsolathálóját, továbbá segíteni a helyi múltról szóló ismeretek élményszerű és egyben egészségtudatos bővítését. A geocaching egyfajta modern, mai rohanó világunhoz adaptált kincskeresés. Hiszen egyaránt „kincsnek” nevezhetjük a program során megszerezhető tudást, tapasztalatot, élményt, a látott természeti és építészeti csodákat, a mozgás és a játék örömét egyaránt.

6. 16 + múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban

A 2015-ben megújított tematika célja, hogy a múzeumok olyan programokat kínáljanak az ifjúság (elsősorban középiskolások és fiatal felnőttek) számára, melyeken akár önállóan, akár csoportosan lehetőség nyílik a múzeum megismerésére. Mindezt interaktív, felfedező – akár a krimik világát idéző – módon tehetik meg a múzeum által kidolgozott játékos, gondolkodásra késztető feladatokkal.

 

7. Alkossunk együtt!

A korábbi évek gyakorlatához híven idén is lehetősége lesz a múzeumoknak - ezúttal az Alkossunk együtt! címre átkeresztelt tematikához kapcsolódva - olyan programokat szervezni, melyek felvillantják a résztvevők előtt a kollektív formában gyakorolt kreativitás örömeit. Az alkotás témája szabadon választható, akár a Múzeumok Őszi Fesztiválja ezévi mottójához - Építs hidat - Híd, ami összeköt! - is kapcsolható.

Természetesen a programokat szervező múzeumok továbbra is csatlakozhatnak az Angliából indult „The Big Draw”, azaz „A Nagy Rajzolás” nemzetközi kampányhoz is, melynek idei központi témája egy mozaikszóba sűrítve STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths), azaz Tudomány, Technológia, Művészet és Matematika fúziója.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a nemzetközi Nagy Rajzolás kampányt (Campaign for Drawing) koordináló angol szervezet idén megváltoztatta a nemzetközi logó használatának feltételeit (intézményenként min. 50 angol fontot kér licencdíjként). Tekintettel a szerzői jogi előírásokra a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ úgy döntött, hogy központilag megváltoztatja a tematika nevét Alkossunk együtt-re, és a tematika logóját is lecseréli.

Amennyiben egy muzeális intézmény mégis a Nagy Rajzolás címet és az ehhez kapcsolódó hivatalos Big Draw logót használná programjai népszerűsítéséhez, akkor kérjük, hogy IDE kattintva tájékozódjon a szerzői jogi feltételekről és a járulékos költségekről.

 

8. Múzeumi Őszbúcsúztató

A korábbi években nagy népszerűségnek örvendő Múzeumi Őszbúcsúztató programot 2014-ben közkívánatra visszaemeltük a tematikák közé, és 2016-ban sem marad ki a kínálatból. A múzeumoknak idén is lehetőségük van kiállításmegnyitót, művész-közönség találkozót, szűk szakmai réteget érintő előadássorozatot, jeles naphoz kötődő rendezvényt (pl. Márton-nap – november 11.), vagy akár egy játékos családi délutánt is megszervezni a tematika keretében.

 

9. Ősz(i)re hangoltuk -Programok az őszi szünetre (ÚJ)

Az idén arra bátorítjuk a múzeumoknak, hogy az őszi szünet idejére (2016. október 29. - november 6.) különböző gyermekeknek/iskolásoknak /családoknak szóló érdekes programokkal is kedveskedjenek, készüljenek, akik - bár rövid időre -, de elhagyhatják az iskolapadot. Szeretnénk elérni, hogy a múzeumok és a rendezvénysorozaton résztvevő egyéb intézmények tájékozódjanak a régión belüli programokról, mielőtt szünidei programok szervezésébe kezdenek. Célunk átjárható programkínálat létrehozása egy-egy régión belül. A muzeális intézmények egymással összehangolt programjai csúsztatott kezdéssel indulnának, egyfajta összefogás keretében működjenek, megkönnyítve saját és más múzeumok munkáját is, az együttműködés nagyobb látogatószámot és turisztikai vonzerőt generálna az adott régióban. Kiemelt családi program is szervezhető, melyet az Múzeumok Őszi Fesztiválja és a Turizmus Zrt. tervezett együttműködése még vonzóbbá tehet, hiszen az elmúlt évek gyakorlatát követve a fesztivál ideje alatt kedvezményes szállásfoglalásra is lehetőséget biztosít.

Az intézmények a tematika keretében szervezhetnek esti/ éjszakai programokat is, például:

Múzeumi Álomgyár Gyerek szemmel

Tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás (filmvetítés, múzeumi mesék, szerepjáték, vetélkedő, elemlámpás tárlatvezetés), mely múzeumi bent alvással társulhat.

Múzeumi Álomgyár Felnőtt szemmel

A program az aktív, dolgozó fiatal felnőtt és felnőtt korosztályt (23-45) célozza meg esti programjaival, azokat, akik elvesznek a napi munka világában és munkaidejük miatt lemaradnának az érdekes programokról, ezzel esélyt adva számukra is a kultúra keretein belüli szórakozásra. A múzeumok az említett korosztály számára ideális időpontban (18 óra utáni) kezdődő programmal kedveskednek, mely nagyban hozzájárulhat a látogatószám növekedéséhez.

10. Szakmai programok

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához csatlakozó intézmények és az általuk megszervezésre kerülő programok, kisebb szakmai rendezvények (kerekasztal beszélgetések, konferenciák, stb.) is a Fesztivál fő gondolatához, üzenetéhez „Építs hidat! - HÍD, ami összeköt!” kapcsolódnának.

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

A program 2006 óta a Múzeumok Őszi Fesztiváljának hangsúlyos eleme, nyitórendezvénye. Az évek óta átlagosan 250 főt vonzó program egyúttal a múzeumi szakemberek és pedagógusok számára rendezett szakmai konferencia.

Az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó helyszíne a Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest), időpontja 2016. szeptember 26.

Az eseményhez kapcsolódó konferencia címe Széles merítés - Múzeumi megoldások az értől az óceánig”

A víz szerepének középpontba állításával a 14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón szorosan kapcsolódunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja 2016-os jelmondatához: „Építs hidat − HÍD, ami összeköt!” A szakmai konferencián a lehető legtágabb kontextusban azt járjuk körül, hogy milyen kincset ér és milyen kincseket rejt a víz, mekkora kihívást, egyúttal inspirációt jelent társadalmunk számára az élővíz, a vizes környezet és annak megóvása. A konferencián rávilágítunk arra, hogy mit tesznek, mit tehetnek a hazai muzeális intézmények sajátos eszközeikkel, változatos tematikáikkal annak érdekében, hogy minderre látogatóikat rádöbbentsék, és cselekvésre késztessék őket.

A konferencián elhangzó előadásokkal és a délutáni gyakorlati bemutatókkal, workshopokkal szeretnénk - az értől az óceánig - élővizeinkre vonatkozó, számos szakágban megmutatkozó tudásunkat felidézni, a víz természeti, történeti, kulturális, funkcionális és közösségi szerepének lehetséges múzeumi interpretációit bemutatni. Célunk egyúttal a kimeríthetetlen témában rejlő, a társadalmi hasznosításra és szemléletformálásra irányuló múzeumi tudománykommunikációs megoldásokat is középpontba állítani.

A 14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitóra a muzeális intézmények ismeretátadási, múzeumpedagógiai, muzeológiai és tudományos feladatait ellátó szakembereit egyaránt várjuk, mert:

„Az Évnyitóra figyelni kell. Mer' az Évnyitó jön, az Évnyitó az mindig jön."

(Pelikán József dunai gátőr is megmondta Bacsó Péter Tanú című kultuszfilmjében: „A Dunára figyelni kell. Mer' a Duna jön, a Duna az mindig jön. ")

Az 14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó keretein belül gazdára találnak a múzeumpedagógia legjelentősebb hazai elismerései is.

Múzeumpedagógiai Nívódíj

2006 óta az Országos Múzeumpedagógia Évnyitó kiemelkedő ünnepélyes eseményeként kerül sor a Múzeumpedagógiai Nívódíj átadására, melynek célja az előző időszakban született és kimagaslóan értékelt múzeumpedagógiai programok elismerése, és a következő évben megvalósuló, jó példával szolgáló program ösztönzése.

Múzeumpedagógia Nívódíj felhívása megtalálható itt.

Kiváló Múzeumpedagógus Díj

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2014-ben alapított Kiváló Múzeumpedagógus Díjat olyan szakemberek elismeréseként adják át, akik a múzeumpedagógia területén kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak, nevükhöz kiváló múzeumpedagógiai módszer kidolgozása vagy múzeumpedagógiai program megvalósítása, múzeumpedagógiai kiadvány megalkotása fűződik. A díjat kétévente ítélik oda, 2016-ban második alkalommal.

Kiváló Múzeumpedagógus Díj felhívása megtalálható itt.

VIII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia

2016. november 3-4-én „Történelem, emlékezet múzeumi térben – sorsok a XX. század második felében” munkacímmel immár nyolcadik alkalommal rendezzük meg a konferenciát, melynek középpontjába idén a 1956-os forradalmat és hatását, kutatásának és bemutatásának lehetőségeit helyeztük a lokális történelem összefüggésében. Az eseménynek a Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont Budapesten.

 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja regisztrációs felület itt található:

http://mokk.skanzen.hu/intezmenyi-regisztracio-mof-2016.html

 

 

Sok sikert és kellemes munkát kívánunk!

 

Az Múzeumok Őszi Fesztiváljával érintő kérdésekben, regisztrációval, feltöltéssel kapcsolatos problémákkal kérjük, forduljon bizalommal Balogh Enikőhöz a balogh.eniko@sznm.hu e-mail címen, +36 26 502 536, illetve a +36 70 682 5490 telefononszámon, hétfőtől péntekig 10–16 óráig.

 

Kapcsolódó cikkek
Ötletek a Múzeumok Őszi Fesztiválja programszervezéséhez
A 2015-ös MÖF eredményei és tapasztalatai
A 2015-ös MÖF - látogatói kérdőívek értékelése
Az elbírálás tervezett szempontrendszere