belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tájházi referensi képzés

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Időpont, helyszín: 

 1. hét 2024. 05. 06-09. e-learning
 2. hét 2024. 06. 03-06. Szentendre

       Jelentkezési határidő: 2024. 04. 08.

         Jelentkezési felület

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk. A férőhelyek betöltésénél figyelembe vesszük a jelentkezés időbeli sorrendjét!

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Óraszám: 60 óra

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Képzési forma: blended, 30 óra e-learning, 30 óra tantermi

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Csoportlétszám: 15 fő

Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében (KMT60B) Kinek ajánljuk: 

Olyan szakembereknek, akik korábban elvégezték a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzést és/vagy néprajzos vagy történész muzeológusok, akik a tájházi munka segítése iránt motivációt éreznek.

Kik jelentkezhetnek a továbbképzésre?

 • egyetemi néprajz, történelem, muzeológia (legalább BA), főiskolai végzettséggel rendelkezők,
 • muzeális intézményben való munkaviszony vagy korábban ilyen intézményben szerzett min. 3 éves tapasztalat.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a referensek a tájházvezetők munkájának segítéséhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudást elsajátítsák. A tájházak létrehozásához és működéséhez szakszerű ismereteket szerezzenek meg és képesek legyenek azokat továbbadni a fenntartók számára.

A képzés haszna:

A tájházi referensek szaktanácsadói tevékenységük során helyszíni szemlék, konzultációk és egyéb, egy adott tájházra vonatkozó ismeret alapján tartalmi és formai követelményeknek megfelelő jelentéseket, javaslatokat készítsenek. A szaktanácsadói tevékenységükkel hatékonyan segítsék a tájházak pályázói és forrásszerző tevékenységét és segítséget nyújtsanak a működtetés általános kérdéseit tekintve is.

Képzési tematika:

 • Tájházak hálózata Magyarországon
 • A tájházak fejlesztésének mentorálása
 • Gyűjteményezés és nyilvántartás
 • A műtárgyak és a népi építészeti védelem szerepe. lehetőségei, működtetése
 • Modern múzeumi trendek, kiállítások
 • Pályázási lehetőségek muzeális intézmények számára Magyarországon
 • Közönséghasznosítás, programok
 • Az ismeretátadás különböző formái
 • Közösségi működés és kapcsolattartás a helyi közösséggel
 • Kommunikáció

 

A képzés teljesítésének feltétele:

 • Részvétel a tantermi órák 90%-án,
 • Prezentáció készítése– egy tájházhoz kapcsolódó projekt tematika kidolgozása és bemutatása prezentáción keresztül,
 • Záródolgozat (a régió vagy megye egy tájházának fejlesztési koncepciója – akár egy adott részterületre koncentrálva).

 

A képzés részvételi díja: ingyenes

Ingyenesen valósul meg a Nemzeti Művelődési Intézet Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogramja keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

A képzés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) valamint a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI) közös szervezésében valósul meg.

 

További információ:

fancsalszki.noemi@skanzen.hu

Fancsalszki Noémi
muzeológus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága