belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz

A KULTURÁLIS SZAKEMBEREK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 378/2017. (XII. 11.) KORM. RENDELET ALAPJÁN nyilvántartásba vett képzés.

 

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B)  Időpont, helyszín: 2020. november 2-22.

Következő időpont: 2021.03.08 – 29. e-learning rész és 2021. 03.30. – 04.01. online vizsga

 

 Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Óraszám: 32 óra

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Képzési forma: e-learning

Az e-learning részt egyéni ütemben, de a megadott intervallumban lehet elvégezni, a vizsgát pedig élő webkonferencia keretében tartjuk meg.  

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Csoportlétszám: 18 fő

Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében (IFT60B) Kiknek ajánljuk: kulturális szakemberek, muzeológusok, múzeumpedagógusok, múzeumi kommunikáció és PR szakemberek, múzeumandragógusok, közönségszolgálati munkatársak

Jelentkezés további feltétele: a technikai eszközök (számítógép kamerával, mikrofonnal és internettel) megléte, felsőfokú végzettség igazolása, (előnyt jelent: közgyűjteményi munkaviszony)

 

A képzés célja:

A digitalizált múzeumi tartalmak fejlesztése a hazai muzeális intézményrendszer egyik alapvető feladata, és egyben lehetősége is, hogy a hazai társadalom minél szélesebb csoportjai számára elérhetővé és feldolgozhatóvá tegye közgyűjteményeinkben őrzött örökségünket. A koronavírus okozta járványügyi helyzet, illetve a hazai köznevelés ideiglenes átállása a digitális oktatásra ezen törekvéseket minden korábbinál időszerűbbé tették. Kiemelten fontos a hazai muzeális intézmények, illetve azok múzeumpedagógusai, közönségszolgálati és egyéb munkatársai felkészítése a digitális múzeumi tartalmak fejlesztésére, használatára és disszeminációjára. Ennek megfelelően a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) – építve a szakmai tárgyban szerzett eddigi tevékenységére, így kutatásaira, módszertani fejlesztéseire, kiadványaira és konferenciákra – Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz címmel kíván e-learning képzést fejleszteni és megvalósítani hazai kulturális sza emberek számára. A képzés célja megismertetni a múzeumi szakembereket a digitális tartalom előállítására szolgáló alkalmazásokkal, azok használatával (kiemelten az ingyenesen hozzáférhető tartalomfejlesztő rendszerekre), szélesíteni ismereteiket a múzeum meglévő digitális tartalmainak felhasználásához, valamint digitális és kommunikációs készségeinek fejlesztése. További cél, hogy a képzésen elsajátított ismeretek birtokában a múzeumi szakemberek hosszútávon képesek legyenek digitális tartalmakkal támogatni a köznevelésben tanító tanárok és diákjaik munkáját, és segíteni az ismereteit onli e módon bővíteni kívánó nagyközönséget.

 

Képzési tematika:

1. Múzeumi digitális fejlesztések a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ szervezésében
2. A digitális kompetencia fogalma
3. A digitalizálási stratégia alkalmazása a múzeumi ismeretátadásban
4. Digitalizált közgyűjtemények
5. Digitális múzeumi tartalom típusok
6. Digitális technológiák a kiállításban és a falakon kívül
7. Digitális múzeumi tartalmak az online térben
8. Digitális kompetenciák fejlesztése
9. Speciális igények az online ismeretátadásban
10. Az infokommunikációs eszközök a múzeumi ismeretátadásban
11. Digitális tartalom oktatási célú fejlesztése – projektterv készítése

 

A képzés teljesítésének feltétele:

az e-learning képzés végén önellenőrző kérdésekből álló teszt kitöltése és Digitális tartalom oktatási célú fejlesztéséről szóló projektterv készítése majd bemutatása online prezentáció keretében (vizsga).

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

 

A képzés költsége:

kialakítás alatt.

 

Jelentkezés: hamarosan!

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
 
kepzes.mokk@skanzen.hu 

Felnőttképzési nyilvántartási és engedélyszámok

B/2020/000249
2020. 08. 11.
E/2020/000162
2020. 09. 29.
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: E-001660/2017