belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tanuljunk együtt a múzeumban - “avagy mindenki sózza be az orra hegyét”

Kassák Múzeum

Múzeumpedagógiai foglalkozások a Kassák Múzeumban a SzÖSz-Műhely közreműködésével

 Tanuljunk együtt a múzeumban - “avagy mindenki sózza be az orra hegyét”

A Kassák Múzeum és a SzöSz-Műhely közötti együttműködés keretében született múzeumpedagógiai kezdeményezés célja, hogy felkeltsék az érdeklődést a magyar és nemzetközi avantgárd művészet iránt, elősegítsék az alkotói készségek, a kreativitás kibontakozását, fejlesszék a kritikai gondolkodást. A foglalkozásokon a lexikális ismeretek bővítése és a vizuális érzékenység finomítása mellett az is fontos, hogy a témaköröket a diákok a személyes tapasztalataik alapján dolgozhatják fel. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy személyes és csoportos alkotói élményt nyújtsanak és erősítsék a dialógusra épülő véleményalkotást, azaz a diákok elsajátítsák azokat a készségeket is, amelyek segítségével reflektálhatnak az őket érintő, aktuális társadalmi folyamatokra. A foglalkozások kapcsolódnak a magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyakhoz. A feldolgozott témák, illetve az alkalmazott módszerek a kerettantervben artikulált elvárásokhoz igazodnak, segítve ezzel nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok munkáját is.

(Fotó: Kassák Múzeum)

 

2020-ban a Pulszky Társaság Múzeumpedagógiai különdíjában részesült 

Laudáció

A Kassák Múzeum és a SzöSz-Műhely (Szabad Ötletek Szövetkezete) közötti együttműködés keretében született múzeumpedagógiai kezdeményezés célja, hogy felkeltse a általános- és középiskolás korosztály érdeklődését a magyar és nemzetközi avantgárd művészet iránt, elősegítse az alkotói készségek, a kreativitás kibontakozását, fejlessze a kritikai gondolkodást.

A foglalkozásokon a lexikális ismeretek bővítése és a vizuális érzékenység finomítása mellett az is fontos, hogy a témaköröket a diákok a személyes tapasztalataik alapján dolgozhatják fel. A komplexitás mellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy személyes és csoportos alkotói élményt nyújtsanak és erősítsék a dialógusra épülő véleményalkotást, azaz a diákok elsajátítsák azokat a készségeket is, amelyek segítségével reflektálhatnak az őket érintő, aktuális társadalmi folyamatokra.

A foglalkozások kapcsolódnak a magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyakhoz. A feldolgozott témák, illetve az alkalmazott módszerek a kerettantervben artikulált elvárásokhoz igazodnak, segítve ezzel nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok munkáját is.

Az együttműködés keretében létrejött múzeumpedagógiai programsorozatot úgy állították össze, hogy a pedagógusok és a tanulócsoportok az egyes témaköröket alkalmanként külön-külön, illetve egymásra épülő foglalkozásokon is feldolgozhassák, illetve saját gyakorlatukhoz adaptálhassák. Az eltérő korosztályok sajátos igényeihez igazított valamennyi foglalkozás-tervben nagy hangsúlyt kap a vizuális érzékenység, a megfigyelőképesség, a tárgyalkotó képességek, az épített környezetre való érzékenység fejlesztése. Ezt egészíti ki a múzeumi térre, az akusztikus környezetre, valamint a műalkotás percepciójára irányuló reflexiós eszköztár gazdagítása, különös tekintettel a korai avantgárd, illetve a kortárs művészeti irányzatok kontextusára.

A sorozatot a gyakorlati tapasztalatokat összegző és állandóan frissülő múzeumpedagógiai blog, valamint a foglalkozásokhoz kapcsolódó, egyéb, nyilvánosan hozzáférhető online tartalmak egészítik ki. A pedagógusok számára szerkesztett tájékoztató füzet szintén segít a megfelelő foglalkozások kiválasztásában.

Pató Mária