belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

II. Országos Múzeumandragógiai Műhelynap (2020)

MÚZEUMI UNIVERZOOM FELNŐTT MÓDRA…

Beszámoló a II. Országos Múzeumandragógiai Műhelynapról

2020. október 12-16.

A covid-19 járvány magyarországi első hullámának szorítását követő intézményi fellélegzések idején a Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület (PT-MME) tagszervezetei is folytatni kívánták terveik megvalósítását. Így volt ezzel a múzeumandragógiai tagozat is, amely – a tapasztalt hangulat s a résztvevők véleménye szerint – végülis jól abszolválta a kitűzött célokat február 27-i országos műhelynapján (lásd: http://pulszky.hu/news/beszamolo-az-orszagos-muzeumandragogiai-muhelynaprol/ ), így június végén egy újabb szakmai találkozó előkészületeit, programjának kialakítását kezdte meg.

A tagozat profiljának megfelelő és aktuális témák összegyűjtése, megrostálása, valamint a szekció-munkákhoz szükséges szakmai vállalások szereposztása a nyár végére megtörtént; a végleges helyszín (Janus Pannonius Múzeum, illetve Csontváry Múzeum, Pécs) kiválasztására pedig már július 13-14-én megtörtént Koltai Zsuzsa, W. Müller Judit és Kriston-Vízi József bejárásain és egyeztetései alkalmával. A 4 önálló szekcióban tervezett éves II. Országos Múzeumandragógiai Műhelynap időpontját a kollégák a további nagyszabású múzeumi rendezvényekhez igazodva 2020. október 12-ben jelölték meg.

Az előzetes felhívás augusztus közepén jelent meg, de az elektronikus regisztrációs platformot végül is szeptember első hetében nyitottuk meg. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a korábban egy szekcióban tárgyalni tervezett Szenior programok a múzeumi családban és a Múzeumandragógiai innovációk témakört szerencsésebb külön választani, - szeptember végére ez is megtörtént. A regisztrált jelentkezők létszáma 50 fő volt; ez igen kezelhetőnek tűnt. A részletes program minden résztvevőnek kiküldésre és a szakmai-közösségi fórumokon (Pulszky, magyarmuzeumok.online, MOKK, EPALE, museum.hu) nyilvánosságra került. A szekcióvezetők a hatékonyság érdekében előzetesen fölvették a kapcsolatot a hozzájuk regisztrált kollégákkal; mások pedig a téma iránt fogékony köreikből kerestek meg előzetesen felkért hozzászólókat, éppen folyó kurzusaik résztvevőit vagy opponenseket (Koltai Zs., Nagy Magdolna, Németh Ádám-Vásárhelyi Tamás). Az időközben ismét egyre fenyegetőbb covid-járvány veszély miatt, alternatív megoldást keresésének céljából október 1-jén Koltai Zsuzsa meghívására egy skype-os megbeszélést tartott a szervező bizottság.  Követve az ajánlásokat és az intézményi protokollt, végül is az a döntés született, hogy az egynapos, Pécsett tervezett műhelynapot szekciókra bontva 2020. október 12. és 16. között azonos, délutáni kb. 2-2 idősávban valósítjuk meg Országos Múzeumandragógiai Műhely Délutánok elnevezéssel. Mindez továbbra is része volt a Múzeumok Őszi Fesztiválja és a Felnőtt Tanulás Hete program sorozatnak, amit a program két szakmai fővédnöke: Dr. Bereczki Ibolya elnök asszony köszöntőjével és Dr. Németh Balázs Bánk, az MTA Pedagógiai Bizottsága Andragógiai Albizottsága vezetője a Tanuló Városok nemzetközi mozgalmának és a házigazda Pécs ebben való aktív közreműködésének bemutatásával reprezentált.   

 

II. Országos Múzeumandragógiai Műhelynap (2020)

A lebonyolítás biztos hátteréül szolgáló zoom-eljárást Berényi Marianna közbenjárásával a Magyar Nemzeti Múzeum Kommunikációs és Közművelődési Igazgatósága szolgáltatta   az NKA támogatásának köszönhetően. Miként a program korábbi pr- és kommunikációs feladatait, a technikai lebonyolítás és az ehhez szükséges útmutatók korrekt megadását Antal József, a tagozat helyettes vezetője biztosította az egész hét folyamán. Miszné Korenchy Anikó (Tempus Közalapítvány) és Vedovatti Anildo (EPALE Magyarország) a múzeumi szcéna számára is jól használható friss pályázati és nemzetközi kapcsolat építési információs perceket ajánlottak fel, így programunk tartalma újabb közérdekű lehetőségekkel bővült.

II. Országos Múzeumandragógiai Műhelynap (2020)

Az egy munkahét alatt mért érdeklődést és aktivitást egy grafikon szemlélteti. Ez jelzi egyfelől azt, hogy a korábban beharangozott műhelynap dátuma (október 12., hétfő) milyen nagyon rögzült a szakmai közösségben, közvetve talán azt is, amely egyfajta szokásgyakorlat: azaz az indító-megnyitó esemény kapja a legnagyobb reflektorfényt. De – a heti program lezajlása és tapasztalataink nyomán már – tudjuk azt is, hogy a megjelölt témák „érdekessége” mellett a szekció vezetői mozgósítás ereje is sokat nyom a latban. Az átütemezés rövid határideje miatt végképp nem tudtuk figyelembe venni azt, hogy a korábban regisztrált – elsősorban múzeumi - kollégák maguk is aktív résztvevői a MŐF különböző szintű és hatókörű rendezvényein; jobbára, mint szervezők és lebonyolítók (pl. Pécsett szerdán egész napos MOKK műhelynap volt, etc.).  A hét elején bevallottan titkon tartottunk attól, hogy a péntek délutáni szekció iránt elfogy az érdeklődő türelem, de Koltai Zsuzsa s egyetemi hallgatói részéről megtapasztalt aktivitás, tartalom és sokszínűség a heti program méltó zárásának is volt tekinthető.

A szekcióvezetők mellett néhány kolléga is rendszeres résztvevője volt az online-délutánoknak; közülük Káldy Mária számos esetben igen értékes és hasznos, több esetben új kutatási irányokat is fölvető javaslatokkal, meglátásokkal gyarapította a közös értékek és kérdések tovább is mutató köreit. Ilyen volt például a digitális intergenerációs tudástár gyarapításához alkalmas online helytörténeti gyűjtőmunka irányainak kidolgozása diákok számára, velük együtt. További hozadéka volt a kényszerből jobban tagolt szekció-megnyilvánulásoknak a tapasztalt kritikus őszinteség, olykor nem titkolt önkritika, a nem csak formálisan fölvetett kérdések és dilemmák, mint például:  a különböző célcsoportokkal kapcsolatos módszertan, önkéntesség és anyagi motiváció, szaktudás és annak gazdasági értéke, az intézményi stratégiával való azonosulás, vagy a múzeumi közönségkapcsolati és közösségépítő munka megbecsültsége, kezdeményezések fogadtatása, vagy az „egyszemélyes küzdelem, igyekezet”, végezetül  a már most társadalmi szintű kérdésként jelenlévő s múzeumi világunkra is jócskán érvényes környezettudatos magatartás és gyakorlat kérdései. Ez utóbbi hangsúlyos voltát jelzi az is, hogy az október 15-i, Németh Ádám és Vásárhelyi Tamás vezette szekció résztvevői által elfogadva egy kezdeményezés szintű levél született és jutott el a program mentor PT-MME elnöksége felé (Javaslat a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Elnökségének).

Zárszómban az egész hétre is érvényes mottóként idézhettem a sokoldalú és agilis Kárpáti Kata (kulturális osztályvezető, menedzser, múzeumpedagóus, JPM, Pécs) egyik igen helytálló mondatát: „Vegyük tudomásul: a múzeum nem egy önálló sziget; hol egy hálózat szerves és szolgáló tagja, máskor a hálózat egy részének szükséges tovább építői vagyunk…”

Itt köszönöm meg külön is a szervező stáb: Antal József, Berényi Mariann és Dr. W. Müller Judit, valamint a szekcióvezetők: Nagy Magdolna, Király Júlia és Tillai Gábor, Dr. Dergez-Rippl Dóra, Németh Ádám és Dr. Vásárhelyi Tamás, Dr. Koltai Zsuzsa nagyszerű együttműködését, segítő türelmét, továbbá Miszné Korenchy Anikó és Vedovatti Anildo személyes közreműködését. Az előkészületek és lebonyolítás alkotó részese volt a Magyar Nemzeti Múzeum, a SzSzNM Múzeumi Oktatási és Képzési Központja, valamint a NSZFHI EPALE-Magyarország platformja. A hét több napján is fölvetődött: találkozzunk 2021 kora őszén Pécsett s legyünk cselekvő részesei személyesen a Pécs – Tanuló Város nemzetközi fesztivál múzeumi önkénteseiként!

A szekcióvezetők által készített összefoglalók a címekre kattintva olvashatók:

A múzeumi inklúzió jó gyakorlatai (Nagy Magdolna)

Szenior közösségek a "múzeumi családban" (Tillai Gábor)

A művészeti élmény szerepe az önmegismerésben ( Dr. Dergez-Rippl Dóra)

Múzeumok és a fenntartható fejlődés (Németh Ádám és Dr. Vásárhelyi Tamás)

Múzeumandragógiai innovációk (Dr. Koltai Zsuzsa)

A szervezők tervezik, hogy a délutánok hangzó anyagát szerkesztve november második felében hozzáférhetővé teszik, - először  a PT-MME honlapjának múzeumandragógiai felületén. Optimizmusunk töretlen, így elképzeléseink szerint még december első felében egy rövidebb, áttekintő és konferencia előkészítő eseményt tartanak évzárás gyanánt.

2020. október 26.

Kriston-Vízi József dr. tagozatvezető