belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kisfilmek élő történelem témában

Élő történelem másként – múzeumok a virtuális térben

Az Élő történelem másként – múzeumok a virtuális térben című mintaprogram keretében az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága támogatásának köszönhetően 5 millió Ft keretösszegből hazai muzeális intézmények készítettek oktatási segédanyagként is használható élő szereplős rövidfilmeket. Az így létrejövő 18 mozgóképes alkotás a muzeális intézmények gyűjteményeit, múzeumpedagógiai foglalkozásait és élő történelmi előadásait teszi hozzáférhetővé online formában.

A 2020. július elején meghirdetett mintaprogram koordinálója és lebonyolítója, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 2020 tavaszán a pandémiás helyzetre, ezzel összefüggésben a digitális oktatásra történő hirtelen átállásra reagálva hazai pedagógusok körében végzett online igényfelmérést. Az Online múzeumi tartalmak a digitális oktatás támogatására című kérdőívre választ adó pedagógusok elsősorban a digitális oktatásba illeszthető, tananyaghoz kapcsolható kisfilmeket, online játékokat és feladatokat, valamint virtuális tárlatvezetéseket igényeltek a múzeumoktól. Az oktatás részéről megfogalmazott igényekre reagálva a mintaprogram azt tűzte ki célul, hogy olyan kisfilmek készítésében támogassa anyagilag és módszertanilag a múzeumokat, amelyekben a múzeumi tudást az online térbe helyezik, jól használhatók oktatási segédanyagként is az iskolai tanórákon, illetve a digitális távoktatás esetében, lehetővé teszik az otthoni élményszerzést és népszerűsítik a múzeumi tartalmakat a szélesebb közönség számára is.

A mintaprogram keretében elkészült kisfilmek hivatalos bemutatójára 2020. november 9-10-én a 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián került sor. A online konferencia második napján tartott kerekasztal-beszélgetésbe a mintaprojekt több résztvevője is bekapcsolódott, a filmkészítés tanulságait és kulisszatitkait osztották meg a szakmai közönséggel. A beszélgetés ide kattintva visszanézhető. A mintaprogramnak köszönhetően az élő történelem mint interpretációs forma és a filmes anyagok készítése terén eltérő szintű gyakorlattal rendelkező múzeumi munkatársak merítettek inspirációt, hogy saját erőforrásaikat is felhasználva online elérhető múzeumi tartalmak kidolgozásához használják fel az élő történelem módszerét és a filmes történetmesélés eszközeit, és ezzel segítsék az otthonról történő élményszerű múzeumi tanulást.

A mintaprogramban részt vevő muzeális intézmények által forgatott kisfilmek igen változatos tematikus palettán mozognak, az ókortól szinte napjainkig terjedően jelenítenek meg történeti korokat és alakokat. A legilletékesebbektől, maguktól az egri vitézektől kaphatunk beavatást a korukra jellemző életmód-, viselet- és fegyvertörténetbe. Zrínyi Miklós sokat vitatott halála kapcsán betekintés nyerhetünk a 17. századi főnemesi végtisztességet övező rítusokba. A gyászkultúra témájánál maradva egy másik film Kossuth Lajos, a nemzeti hős temetésére való felkészülést és a temetés eseményeit meséli el párhuzamos monológokon keresztül egy olyan temetés kapcsán, amikor az uralkodó és az elhunyt Kossuth politikai nézetei ellentétesek voltak. Erzsébet királyné gödöllői hétköznapjaiba belesve Sisi Petőfi Sándor iránti lelkesedésére és bokros teendőire is fény derül. Szintén bennfentes információkkal lát el bennünket a soproni Lenck-villa komornyikja, Eugénia Ágnes Mária főhercegnő pedig rovarász férje, Lipthay Béla báró mesterfogásaiba és a mátrai rovarvilág rejtelmeibe avat be.

Az adott témához illeszkedő hangvétellel és képi, dramaturgiai megoldásokkal operáló filmek egyszerre kívánnak megfelelni a tudományos hitelesség kritériumainak és a kultúrához való egyenlő hozzáférés szempontjainak, szórakoztatva oktatni és élményekkel gazdagítani. Múzeumpedagógiai eszközként is remekül használhatók a formális oktatás támogatására, hiszen élményorientáltak, és a szerepbe helyezkedés révén, a személyes sorsokon keresztül segítik a mélyebb összefüggések feltárását.  Ismeretterjesztő céllal televíziós sugárzásra is ajánlhatók.

A mintaprogram keretében elkészült filmek elérhetők a Youtube-on:

Szépművészeti Múzeum:
Megelevenedik az ókor - angol felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=0tj16D5TDlk

Dobó István Múzeum:
Az egri vár vitéz hadnagyai (1552)
https://www.youtube.com/watch?v=SKStsofZpgU&feature=emb_title

Magyar Nemzeti Múzeum:
Zrínyi Miklós ravatala fölött (1664)
https://www.youtube.com/watch?v=DpnMAaUYcjc

Debreceni Református Kollégium Múzeuma:
A lélekgyógyító Árva Bethlen Kata (1751)
https://www.youtube.com/watch?v=AMDmLI1bXrY

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum:
Boldogulj a múltban! - Fűszeres (1838)
https://www.youtube.com/watch?v=x4766WMsM4g&t=26s
Érdekességek, kiegészítő információk: Genially

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.:
Erkel és rubato (19. század 2. fele) - angol felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=6MDutV2bYVY

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.:
Erzsébet királyné gödöllői napjai (1876) - angol felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=Fp_agl511D4

Soproni Múzeum:
Csengettünk, Paul! (1892)
https://www.youtube.com/watch?v=gxWqbrAxlj8

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum:
Boldogulj a múltban! - Cseléd (1908)
https://www.youtube.com/watch?v=zLSTgQ4CaNs
Érdekességek, kiegészítő információk: Genially

Nemzeti Emlékezet Múzeuma:
Az emlékezés a temetéssel kezdődik - Kossuth Lajos utolsó útja (1909) - angol felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=4rhV-Z50oAE&feature=youtu.be

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma:
Rovardobozba tűzött történelem (1927) - angol felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=uYdVRHpaDwY

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum:
Boldogulj a múltban! - Görl (1938)
https://www.youtube.com/watch?v=OiNTO1cXDJ0
Érdekességek, kiegészítő információk: Genially

Szabó Magda Emlékház:
"Láthatatlan kötelék" – Abigél (a második világháború alatt)
https://www.youtube.com/watch?v=zoPNRHOH7TQ

Kuny Domokos Múzeum Német Nemzetiségi Múzeum:
Az elűzetés emlékei: egy piros lábos (1944) - német nyelven, magyar felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=yCz_OB9WHGI

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szennai Skanzen:
Fogarasi Böske, a somogyszobi hírhedt javasasszony világa (1948)
https://www.youtube.com/watch?v=cVtQAIiSQQ8

Dornyay Béla Múzeum:
Amikor lőni kezdtek - Egy átlőtt ing története (1956)
https://www.youtube.com/watch?v=NpFxuzGowu4

Szabadtéri Néprajzi Múzeum:
Remény | Menekülés a zöldhatáron át (Pusztasomorja - Andau, 1956)
https://www.youtube.com/watch?v=AgEGNf5ehVw&feature=youtu.be

Soproni Múzeum:
„Halljad Ruben!" (2020)
https://www.youtube.com/watch?v=fJ-gcVFt8_o

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek
Zárva is nyitva! Megkérdeztük a pedagógusokat, hogyan segíthetik a tanítást a zárva tartó múzeumok. A pedagóguskutatás eredménye.