belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Családbarát tér nyílt a Ludwig Múzeumban: A Ludwig Múzeum 2020-ban az elsők között nyerte el a Családbarát Múzeum címet. Az elismerés mellé a család- és ifjúságügyért felelős államtitkárság által felajánlott 1 millió forintot a múzeum egy családbarát közösségi tér kialakítására fordította, melyet 2022 április végétől vehettek birtokba a látogatók. Bővebben erről itt olvashat.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Név: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Cím: Pest megye,

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

Múzeum szakmai besorolása: országos szakmúzeum

Honlapcím: https://www.ludwigmuseum.hu

 

 Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Fotó: Glódi Balázs © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Az intézmény rövid bemutatása: küldetés, legfontosabb tevékenységek, múzeumi munkatársak / szakemberek létszáma, jellemzése

A Ludwig Múzeum a hazai és a nemzetközi művészet alkotásait gyűjti az 1960-as évektől, azokat megőrzi, rendszerezi és tudományosan feldolgozza. Állandó és időszaki kiállításain a hazai és a nemzetközi kortárs képzőművészet párhuzamos bemutatására törekszik. Kulturális szolgáltatásaival, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel biztosítja mind szélesebb körben a korszerű tudásátadást, a szabad idő hasznos eltöltését és az egész életen át tartó tanulás folyamatát. A Múzeum 2005 óta nyilvános szakkönyvtárat működtet.

Szakmai tevékenységünket huszonöt képzett munkatárssal (muzeológusok, kurátorok, múzeumpedagógusok, könyvtárosok, kulturális menedzserek, kommunikációs szakemberek) látjuk el, munkánkat időről időre értékeljük, és nyitottak vagyunk a szükséges változtatásokra. A Múzeum törekszik arra, hogy tevékenységét mind gazdasági, mind környezeti szempontból fenntarthatóan lássa el. 

 Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 

Fotó: Glódi Balázs © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Mi motiválta arra, hogy elinduljon a családbarát működés útján? 

Napjaink társadalmi változásai tudatosságot és felelősséget kívánnak meg azoktól, akik a kultúra területén dolgoznak, programokat szerveznek, akik üzeneteket, és ezáltal küldetéseket fogalmaznak meg. A múzeum számára ma már nem a magas minőségű tudásátadásra szomjazó látogatók becsalogatása a legfontosabb, hanem az, hogy minél szélesebb spektrumú célcsoportokat érjenek el.  A társadalom egyik legfontosabb alapegysége a család. Az elmúlt évtizedekben a családok szerkezetében, igényeiben, mozgásterében, életformájában nagy átalakulások történtek. A család klasszikus alapformái mellett az új családmodellek és a hátrányos helyzetben lévők igényeit is figyelembe kell venni a múzeumi programok felépítésénél. Ilyenek a mozaik családok, az elvált szülős, egyszülős családok, a fizikai vagy értelmi akadállyal élő gyermekeket nevelő családok.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Fotó: Glódi Balázs © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Milyen módon nyilvánul meg múzeumában a családbarát szemlélet? 

A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum élen jár Magyarországon a családoknak szóló programok kialakításában, a velük való élő kapcsolattartásban és a társadalom hátrányos szerepeibe került családoknak szóló speciális programok megszervezésében. Érzékenyen, tudatosan reagálunk az új családmodellek és a hátrányos helyzetű családok helyzetére, igényeire.

Manapság nagyon gyakori a mozaik családok megjelenése, amikor több házasságból született gyermekeket tartanak össze, vagy a válások miatt a nem a gyermekkel élő szülő hétvégi láthatási időszakokra keres minél tartalmasabb, közös élményeket is rejtő programokat. Gyakran éppen egy szülőként gyermeket nevelő keres kedvezményes, élményekkel teli, a gyermeket lekötő, a szülőt kicsit fellélegzéshez engedő programot. Ezeknek az igényeknek eleget tesz a Ludwig Múzeum által másfél évtizede működtetett, minden szombaton megrendezésre kerülő Családi Délelőtt, valamint az Egy-két-há…és! című családi nap, amit félévente tartunk meg. A Családi Délelőtt 4-14 éves gyerekeknek szól, így a család gyermekei egyben tarthatóak, valamint a fiatalabb az idősebbtől tanulhat, az idősebb pedig rácsodálkozhat, megismerheti fiatalabb testvére vagy társai kvalitásait, és ha szükséges, segítséget nyújthat számára. A szülők, ha szeretnének, maradhatnak a gyerekkel- így az együtt alkotás öröme is benne rejlik a programban-, de akár részt vehetnek a szülőknek szóló tárlatvezetésen is, esetleg egyénileg nézhetik meg az adott kiállítást. Arra is van lehetőség, hogy a kétórás programra érkező gyermeket otthagyják, és a program végeztével tér vissza érte a szülő. A gyakorlatból tudjuk, hogy ezt az időt sportolásra, bevásárlásra, napi ügyek elvégzésére használják a szülők.

Másik fontos társadalmi vállalásunk a tíz éve működő Integrál Családi Délelőtt, amely megértési nehézséggel élő gyermekeket nevelő családok részére szóló program,- Down szindrómás, autista, oxigénhiánnyal született stb.- óvodás, alsó tagozatos gyermekek és szüleik, kísérőik számára. A foglalkozás havonta kétszer, szombatonként jelentkezik. Havi egy alkalommal külön teremben, csak megértési nehézséggel élő gyermekek részére szervezzük, a másik alkalommal pedig a Családi Délelőtt résztvevőivel közösen tartjuk. A szülők ezalatt tárlatvezetésen vehetnek részt.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 

Fotó: VÉGEL Dániel © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Milyen további fejlesztési tervei vannak intézménye családbarát működését illetően? 

A múzeumi köztes tereiben, kiállításokon és programokon nagyon sokféle árnyalatban jelenhet meg a családbarát szemlélet. A Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum kiállításaiban már több alkalommal a szakmai, művészeti tér részét képezte olyan egység, amely alkotásra, gyermekek és felnőttek aktív részvételére adott lehetőséget. Ilyenkor nem élő, vezetett foglalkozás formájában, hanem a kiállítás látogatása közben spontánabb módon nyílt arra lehetőség, hogy a kikészített anyagokból, a leírt vagy videóra vett segédlet használatával különböző művészethez kötődő tevékenységeket végezzenek, technikákat ismerjenek meg. Az itt elkészült munkákat hazavihették, más esetekben pedig a kiállítótérben kialakított posztamenseken, felületeken hagyhatták. Ezek a terek viszont nem állandó jellegűek, leginkább az időszaki kiállítások koncepciójának speciális részeként jelentek meg.

A múzeum ebben az irányban lát még nyitható kapukat, hogy a lehetséges esetek legtöbbjében megjelenjen egy családbarát alkotó, pihenő tér a kiállításban is, amelyben a látogatók megpihenhetnek, aktívan reagálhatnak a látottakra, és a különböző generációk figyelme, aktivitása leköthető.

 

Dabi-Farkas Rita
múzeumpedagógus, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum