belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Elindult a Múzeumok Ma 2020 kutatás eredményeit ismertető publikáció-sorozat

MúzeumokMa 2020 kutatócsoport elindítja azt a tizenöt alkalomból álló publikáció-sorozatot, amelyben ismerteti a májusban indított felmérés céljait és bemutatja kutatásának részeredményeit a magyar múzeumok jelenlegi állapotáról és fejlődési lehetőségeiről.

A megjelenéseket a mai naptól 2021. március végéig adja közre, szerdai napokon a Pulszky Társaság hírlevelében, valamint Magyar Múzeumok és a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) honlapján. December közepétől a megjelenések egy hónapon át szünetelnek, a teljes kutatási anyag hivatalos bemutatása pedig 2021. májusára várható.

Hangsúlyozni szükséges, hogy a szóban forgó kutatás továbbra is zajlik!

Elindult a Múzeumok Ma 2020 kutatás eredményeit ismertető publikáció-sorozat

2020 tavaszán meghatározott szempontok alapján online kérdőíven keresztül megkérdeztünk intézményvezetőket, középvezetőket, valamint egyéni munkatársakat; második lépésben mélyinterjúkat készítettünk a módszertanhoz igazodó elvek mentén kiválasztott kollégák körével és a napokban folynak az intézményvezetők, valamint a szféra véleményvezéreinek fókuszcsoportos beszélgetései.

Ehhez mérten a kutatás végleges kiértékelése még várat magára. Mégis úgy döntöttünk, hogy részeredményeket, eredmény részeket a folyamat jelenlegi állapotában is érdemes publikálni.

MúzeumokMa 2020 kutatás néhány részletéről 2020. november 9-én dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár beszélt a Múzeumi ReStart konferencia keretében. A prezentáció itt tekinthető meg!  Ennek hatására számos kritikát kaptunk, melyekben a szakma képviselői nehezményezték, hogy az ott elhangzó adatok tudvalévő tények, a kollégák a folyamatokat saját bőrükön érzik és újdonságot a prezentáció csak kevéssé hozott.

Az online közvetítésről készült felvétel itt nézhető vissza (7:25 - 32:25). 

A kutatócsoport maga is percepciókkal indult neki a munkának, voltak a szakmában lezajló folyamatokkal kapcsolatban meglátások, tapasztalatok, hipotézisek és megérzések – ezek elengedhetetlenek a kutatás megvalósításához; szükségesek a törvényszerűségek és összefüggések felderítésére, meghatározására és igazolására.

Az egyik ilyen feltevés volt például, hogy a 2013. január elsején életbe lépő fenntartó váltás pozitív hatással volt a vidéki múzeumokra; a másik, hogy az önkormányzatok nincsenek kellően tisztában a múzeumokban rejlő lehetőségekkel, nem használják ki, nem építenek kellő intenzitással a múzeumok település társadalmi-, kulturális-, turisztikai életében betöltött szerepére.

Mindemellett forrásbővítésért, törvénymódosításért akkor fordulhat a szakma, ha alátámasztott, kielemzett adatsorok állnak rendelkezésére.

MúzeumokMa 2020 kutatás célja

Legutóbb 2009-ben jelent meg átfogó körkép a múzeumokról a ’Magyar Múzeumi Kutatás 2007-2008’[1] című felmérésben. Akkor 123, a megyei múzeumi igazgatóságokhoz tartozó múzeumot vizsgáltak közel 13.000 látogató szemüvegén keresztül.

Azóta is számos kutatás jelent meg a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, valamint egyetemek gondozásában, általában azonban csak egy-egy kiemelt téma vizsgálatával (szolgáltató múzeum, múzeumpedagógia a múzeumokban, minőség-menedzsment a múzeumokban, látogatófogadás a múzeumokban stb.)

A jelenlegi kutatás meghatározó törekvése a magyar múzeumi szféra átfogó állapotfelmérése, illetve a kialakult állapotokkal kapcsolatos szakmai és fenntartói vélemények, reflexiók térképe. Hangsúlyt fektet a statisztikák és szakmai felmérések elemzésére, valamint azok vélemény-anyagokkal való ütköztetésére. Szándéka a szakmai és kultúrpolitikai döntéshozatal adatokkal és érvekkel történő megtámogatása, valamint a jövőbe mutató szakmai fejlődési irányok kijelölése, ajánlások megfogalmazása.

Nem titkolt célja, hogy a témák felvetése mentén elgondolkodtassa az intézményvezetőket, a középvezetőket és a véleményvezéreket, esetleg újabb szempontokat hozzon be gondolkodásukba, így formálva a múzeumi szféra szemléletét.

 

MúzeumokMa 2020 kutatás aktualitása

A múzeumokat érintő 2013. január elsején életbe lépő változások óta eltelt időszak szükségesé teszi annak elemzését, hogy a fenntartó váltás milyen (pozitív vagy negatív) hatással volt a múzeumokra, illetve fenntartójukra.

A kutatás lehetőséget biztosít, hogy saját eredményeivel kiegészítse az elmúlt években a múzeumi szféra egyes területeit felmérő vizsgálatokat. Bemutatja a múzeumi, közgyűjteményi ágazat aktuális és akut problémáira (bérrendezés, pályán-tartás) adott megoldási javaslatokat.

 

MúzeumokMa 2020 kutatócsoport tagjai

A Kultúráért Felelős Államtitkárság Múzeumi Főosztálya Az Örökség Kultúrpolitikai Intézetet bízta meg a kutatás megszervezésével, koordinálásával és a végső publikálással. Emellett elengedhetetlen volt a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) munkatársainak bevonása, hiszen immár több éves tapasztalatuk van kutatások lebonyolításában, módszertanok kidolgozásában, képzések megszervezésében és személyes kapcsolataik is segítik a lekérdezéseket, valamint az eredmények kiértékelését. A MúzeumOD (Nyitott Világ Bt.) sem új belépő, több online kérdőívvel kereste meg a múzeumi szférában dolgozókat az intézmények szervezetfejlesztésének, a munkatársak motivációjának kutatásával kapcsolatban.

 

MúzeumokMa 2020 kutatás fókuszterületei

A 2013. január elsején életbe lépő fenntartói változások elemzése kiemelt szerepet kap a kutatásban, ez idáig ugyanis nem folyt vizsgálat az intézmények továbbélésének körülményeiről, a fenntartóváltásból adódó szerepkörük átalakulásáról. A folyamat hét évvel ezelőtt lezárult, azóta több önkormányzati cikluson vannak túl, a kutatás eredményességéhez szükséges kellő tapasztalattal rendelkeznek.  Az elmúlt hét év gyakorlata alapján az intézmények reális látleletet adhatnak magukról, a településükön betöltött szerepükről, az önkormányzattal való kapcsolatukról.

Az előző témakörhöz szorosan kapcsolódik a múzeumok aktuális társadalmi feladatára, lehetőségeire, valamint a szolgáltató szemléletre irányuló kérdéscsoport. Tanulságos válaszok születtek arra a stratégiával igen szorosan összefüggő kérdésre, hogy melyek az adott intézményének legfontosabb szerepkörei most és mit prognosztizálnak 10 év múlva.

A múzeumok szolgáltató szemléletének irányai kerültek górcső alá olyan témák felmérésével, mint a hagyományos múzeumi feladatokon túli további (pl. oktatás, egészség, turizmus) tevékenységek; a múzeumok turisztikai attrakciókhoz való viszonyának meghatározása.

Feladat volt a digitalizációhoz, a társadalmiasításhoz, a szolgáltatásfejlesztéshez, a munkatársak fejlesztéséhez, az együttműködésekhez való hozzáállás feltérképezése.

Egy újabb kérdéscsoport készült a múzeumok fenntartásának és korszerű működtetésének feladatai; a múzeumok fenntartható finanszírozásának lehetőségei; valamint a múzeumi világ fejlődését előmozdító területeinek vizsgálatára.

A témakörön belül a kutatás feltérképezte az intézmények gazdálkodási képességét, felmérte az anyagi források és kiadások megoszlását, az egyéb bevétel-teremtési lehetőségeiket.

A múzeumok emberi erőforrás-gazdálkodásának jelenlegi állapotát, az alkalmazottak pályán-tartását, a fiatalok megtartását és a tapasztalt kollégák motiválásának lehetőségeit egy következő kérdéskör boncolja – szoros összefüggésben a múzeumi terület emberi erőforrás hatékonyságával, a hiányszakmák feltérképezésével, a megváltozott munkáltatói és munkavállalói igények bemutatásával, az újonnan létrejött pozíciók összesítésével, valamint az ’utánpótlás-nevelés’ kérdésével. Felméri a múzeumi HR-es munkakör iránti igényt, és választ keres a szervezeti-struktúra rugalmasságának növelésére irányuló kérdésekre.

Végül, de nem utolsó sorban az országos múzeumok mintaadó szerepét tanulmányozza a szakmát meghatározó vezetők és véleményvezérek bevonásával. A kutatás feltárja a muzeális intézmények együttműködéseit az integrált intézményi struktúrában és a hálózati működésben.  A kutatással mód nyílik feltérképezni a szektoron belüli igazodási pontokat; az országos múzeumokban zajló változások tanulságait, továbbá a mintaadó szervezetek támogatásának előnyeit.

MúzeumokMa 2020 kutatócsoport tagjai bíznak abban, hogy a vizsgálat eredményei számos szakmai folyamatot fognak a jövőben segíteni, támogatást nyújtanak a vezetők döntéseihez és iránytűvé válnak a múzeumi szférában dolgozók számára.

Hisszük, hogy a publikáláskor megfogalmazott ajánlások támogatást nyújtanak stratégiai kérdésekben, valamint útmutatást adnak az együttműködés, együtt munkálkodás folyamatában.

 

Elérhetőségünk: muzeumokma2020@oroksegintezet.hu

 

MúzeumokMa 2020 kutatás publikációs menetrendje 

1. Előszó – a kutatás célja, létrejötte, szereplők, percepciók -  2020. november 25.

2. Bevezetés – a kutatás módszertana, a kutatásban részt vevők köre  - 2020. december 2.

3. Múzeumok és kihívások  - 2020. december 9.

4. Mennyiben befolyásolja a bér a múzeumi munkatársak motivációját? Mit jelent a 37% és mit jelent a 63%? -  2021. január 13.

5. Mit jelent a szolgáltatói szemlélet? - 2021. január 20.

6. A szervezeti működés szükséges reformjai - így látják a vezetők és a munkatársak  - 2021. január 27.

7. Stratégiai látásmód a múzeumokban - 2021. február 3.

8. Kik nem látogatják a múzeumainkat, és mit tehetünk a bevonásuk érdekében? - 2021. február 10.

9. Az országos múzeumok mintaadó és tudományos szerepe  - 2021. február 17.

10. A minőségi munkavégzésért - a munkatársak fejlesztési irányai  - 2021. február 24.

11. A múzeumok társadalmi és közösségi szemlélete - 2021. március 3.

12. A múzeumok társadalmi szerepvállalása a lokális és a nemzeti identitás erősítéséért - 2021. március 10.

13.  Fiatalok a múzeumban - HR kérdések a múzeumi szakmában I. - 2021. március 17. 

14. A munkatársak fejlesztése, képzése és megtartása - HR kérdések a múzeumi szakmában II.  - 2021. március 24.

15. HR kérdések a múzeumi szakmában III. A munkatársak fejlesztése - 2021. március 31.

16. Múzeumok és turizmus -  2021. április 7.

17. Foglalkoztatási körkép: foglalkoztatási formák és a jogviszonyváltás első hatásai - 2021. április 14.  

18. A múzeumok esélyegyenlőségi szemlélete és tevékenységei -  2021. április 21.  

19. Ajánlások  

 

[1] ’Magyar Múzeumi Kutatás 2007-2008’ kutatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya megbízásából a Xellum Kft. készítette, a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ szakmai támogatásával.

Az eredményeket 2009-ben publikálták a www.muzeumokmindenkinek.hu honlapján.

 

 

A szerző Kassai Hajnal, az EMMI kultúráért felelős államtitkárság múzeumi főosztályvezetője

Nyitólap

 

 

HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

SZEPTEMBER

23

SZOMBAT

eseménynaptár


  SZEP 25
  hétfő
 
21. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
  SZEP 28
  csütörtök
 
KULTÚRPALETTA Múzeumi Börze Sopronban
  SZEP 29
  péntek
 
Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ
  OKT 12
  csütörtök
 
Megyei szakmai nap Dunaújvároson
legfrissebb híreink


2023. 09. 08.
Arany Süni Vándordíj
2023. 09. 05.
Kurta Mihály: Múzeumandragógia reziliencia – Szakandragógia-történeti visszatekintés
2023. 08. 17.
Most mutasd meg!
Skanzen hírek


2023. 09. 11.
Hagyományaink vendégségben
2023. 08. 23.
Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje a Skanzenben