belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A MÚZEM JÖVŐJE – A JÖVŐ MÚZEUMA (program)

A múzeum a történelem viharai, a múzeumról/kiállításról alkotott ideálkép illetve a múzeumnak otthont adó helyszínek változása és a látogatóhoz való viszony alapján jelentős változásokon, fejlődésen ment át.

Jelentős hangsúlyeltolódások vannak a múzeumok feladataiban: a múzeum gyűjtő, feltáró, feldolgozó, megőrző és bemutató munkájában a múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenység nagyobb hangsúlyt kap, az interaktivitás, az élményszerzés/élményadás felé tolódik el. Az iskolarendszerű és az iskolán kívüli, élethosszig való tanuláshoz kapcsolódás, a múzeumokban őrzött tárgyi és eszmei kincsek „fogyasztható”, de szakmailag vállalható szintű bemutatása (felgyorsult, a műszaki-elektronikus megoldásokat kedvelő világunkhoz alkalmazkodva) olyan kihívások elé állítja az intézményeket mind a kiállítások rendezése, mind az ezekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai, közművelődési programok tekintetében, amelyekre adott válaszok jelenleg meglehetősen vegyes, eklektikus képet mutatnak.

A múzeumi szervezetek jelenlegi struktúrája, az átalakulás/átalakítás nehézségei, a fogalmak tisztázatlansága, az egyensúly megtalálása a tudományos kutatás és múzeumpedagógia (másként a „szakma” és a „közművelés”), vagy pl. az élő (emberi) kapcsolat és a kiállításokban felállított gépek használata között – olyan kérdések, amelyek tisztázására, de legalábbis egy szakmai párbeszéd folytatására fórumot kell teremteni.

Úgy gondoljuk, a győri Xántus János Múzeum alapításának 150 éves évfordulója alkalmat adhat arra, hogy a paradigmaváltás előtt/alatt álló múzeumi szakma megvitassa, hol tart és merre tud fejlődni. Fontosnak érezzük, hogy külföldről, illetve az iskolarendszerű oktatással foglalkozó intézményekből, elsősorban a megyei pedagógiai intézetekből és a múzeumpedagógiai oktatással foglalkozó felsősfokú oktatási intézményekből is hívjunk előadókat.

 

Tervezett program

 

Plenáris ülés 2009. november 5.

 

9-13 és 14-16 óráig:

Témái:

A múzeumpedagógia aktuális kérdései – országos problémák

Hogyan építhető be a múzeumi óra a NAT-ba, a tananyagba?

Magyar Múzeumok 2008. (Egy felmérés tanulságai)

Múzeumpedagógiai adatbázis készítése tanulságai, részeredmények

Előadók: Vígh Annamária, Puczkó László, Káldy Mária

 

Múzeumi kezdeményezések, múzeumok megújulása Európában és Magyarországon

Henrik Zipsane, Gyarmathy Zsolt: A múzeumok megújulása Európában

Sári Zsolt: Kulturális projektek az EU-ban

Zágorhidi Czigány Balázs: Magyarországi „jó gyakorlatok”, mintaprojektek

 

Új stratégiai elképzelések – hogyan látjuk a jövőt

Cseri Miklós: Kulturális projektek, múzeumi pályázatok

Baán László: Múzeumi épületfejlesztések, látogatóbarát kiszolgáló helyiségek

Előadók: Basics Beatrix, Szatmári Imre

 

MOKK kutatások, képzések

Németh András, Fogthűy Krisztina - ELTE kutatás

Bereczki Ibolya: Új múzeumi szakember kutatás

A 2010-ben induló MOKK képzések

 

További (választható) témák:

            A fejlődés irányai – múzeumpedagógia, látogatóbarátság, élethosszig való tanulás

            A múzeumi szakma „zászlóshajói” – minta és mintakövetés

Múzeumi stratégia Magyarországon – kísérletek, tervek, tények

            Múzeumok önkormányzati keretek között    (stb.)

 

Szekcióülések 2009. november 6.

 

9-13 óráig

Kiállításaink és az IKT eszközök

—    technikai és tartalmi fejlesztések – Székely Zoltán, Soós Attila Timur

—    TIOP, TÁMOP pályázatok és buktatóik

Eszközbemutató a helyszínen

 

14-17 óráig

Kompetencia-fejlesztés múzeumpedagógiával

            megyei, városi, egyházi múzeum, tájház

            Németh Tibor: A Kazinczy Gimnázium és a Xántus János Múzeum együttműködése

       

 

Felkért előadóink:

Vígh Annamária főosztályvezető (Oktatási és Kulturális Minisztérium)

Basics Beatrix főigazgató helyettes (Budapest Történeti Múzeum)

Berecki Ibolya főigazgató helyettes (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Káldy Mária igazgató (Múzeumi Oktatási és Képzési Központ)

Baán László főigazgató (Szépművészeti Múzeum)

Cseri Miklós főigazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Szatmári Imre igazgató (Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága)

Turbók Arnold Bertalan igazgató (Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet)

Gyarmathy Zsolt igazgató, Csíkszereda

Zágorhidi Czigány Balázs igazgató, Vasvár

Henrik Zipsane, Jamtli Múzeum