belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A képzéshez kapcsolódik a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 24. kötete Digitális múzeumi tartalmak a köznevelés szolgálatában címmel. Online ingyenesen letölthető a MOKK Tudástárából.

 

Korszerű és időszerű: a digitális múzeumi tartalmak előállítását támogató továbbképzés a MOKK-tól

A múzeumi szférát is nagyban érintő pandémiás helyzet, illetve az ennek kapcsán indított online kérdőíves felmérések is aláhúzták, hogy kiemelten fontos a hazai muzeális intézmények, illetve az ott dolgozók munkatársak megfelelő felkészítése a digitális múzeumi tartalmak fejlesztésére, használatára és disszeminációjára.

A zárva tartó múzeumok a szakmailag is helytálló és a felhasználói igényeket is figyelembe vevő digitalizált múzeumi tartalmaik révén tudják biztosítani, hogy a hazai társadalom minél szélesebb csoportjai számára elérhetővé váljon, illetve az is maradjon a közgyűjteményekben őrzött múzeumi tudás. Jelen körülmények között a köznevelésben tanító tanárok és diákjaik munkájának múzeumi támogatása is ezen a módon tud a leghatékonabban megvalósulni.

Korszerű és időszerű: a digitális múzeumi tartalmak előállítását támogató továbbképzés a MOKK-tól

A helyzetet és a igényeket szem előtt tartva indít 2021. március 8. és 29. között illetve  2021. május 10. és 31. között e-learning formában 30 órás akkreditált szakmai továbbképzést Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz címmel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) muzeológusok, múzeumpedagógusok, múzeumandragógusok, múzeumi kommunikációs és PR szakemberek valamint közönségszolgálati munkatársak számára.

A továbbképzés nagyban épít a MOKK-nak a digitális múzeumi tudáshoz kapcsolódó eddigi tevékenységeire, kutatásaira, módszertani fejlesztéseire, kiadványaira és konferenciáira. A kurzus az elméleti keretek (digitális kompetencia fogalma és fejlesztése, digitalizálási stratégia, digitális múzeumi tartalmak típusai) áttekintése mellett a mindennapi múzeumi munkában jól hasznosítható ismeretanyag (infokommunikációs eszközök alkalmazása a múzeumi ismeretátadásban, digitális technológiák és múzeumi tartalmak a kiállításban illetve az online térben, az ingyenesen hozzáférhető tartalomfejlesztő rendszerek, digitalizált múzeumi gyűjtemények bemutatása jó gyakorlatokon keresztül.) átadására irányul. A tanfolyam a múzeumi inklúzió jegyében a speciális célcsoportok (testi és szellemi, valamint a szociális hátránnyal élők) digitális múzeumi tartalmakra vonatkozó felhasználási szempontjaira és igényeire is hangsúlyt fektet.

Az e-learning tananyagok önállóan elvégzendő gyakorlati feladatokat is tartalmaznak, emellett pedig videóanyagok, illusztrációk, szakmai segédanyagok is támogatják az interaktív tanulást. A résztvevők a megszerzett ismeretekről egy önellenőrző kérdésekből álló online záróteszt kitöltésével adnak számot, majd az elsajátított technikák alkalmazásával a saját múzeumuk digitális tartalmaihoz kapcsolódóan egy adaptálható projekttervet készítenek, melyet ZOOM felületen webinárium formájában megtartott online vizsgaprezentáció keretében mutatnak be vizsgáztatók közreműködésével.

Az alábbi néhány idézet arról tanúskodik, hogy a 2020. novemberében e-learning formában megvalósult továbbképzés elnyerte a résztvevők tetszését:

„A képzés során sok hasznos információt, a munkámban alkalmazható megoldásokat ismertem meg.”
„A múzeumi jó gyakorlatokat korábban nem ismertem.”
„Mindig igyekeztek az újat megmutatni nekünk.”
„Mivel a közoktatás és múzeumok szorosabb összefonódása saját projektem egyik fő célja, számomra különösen hasznos volt.”
„A munkám során tudom hasznosítani a tanultakat.”
„Különösen hasznosnak találtam, hogy elő kellett adni a képzésen tanultakat.”

„Felkészült, kiváló szakembereket ismertem meg.”
„Ha lehetne, csillagos ötöst adnék!”
„Összességében jó hangulatú, baráti légkörű és hasznos képzés volt. Külön köszönet a szervezők kedvességének!”

2021. február 22-ig lehet jelentkezni a márciusban induló továbbképzésre, mely költségtérítéses, részvétel díja személyenként 25.000 Ft.

A nagy érdeklődésre való tekintettel továbbképzésünket 2021-ben májusban is megszervezzük:

2021.05.10-31.e-learning rész és 2021.06.04. online vizsga

Jelentkezési határidő: 2021.04.26.

További információ és online jelentkezési felület:

https://www.mokk.skanzen.hu/20200828digitalis-tartalmak-eloallitasa-a-muzeumi-ismeretatadashoz