belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Merjünk tanulni tanulni!

Idén sem maradt el a múzeumi szakemberek kedvelt szakmai fóruma,  
a Mesterségünk címere: múzeum

 

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, majd a Hadtörténeti Múzeum és a tavalyi helyszín, a Budapesti Történeti Múzeum után ebben az évben az online térben valósult meg a IV. Mesterségünk címere: múzeum című rendezvény.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatóságaként működő, idén fennállásának 15. évét ünneplő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) által 2018-ban életre hívott szakmai fórum célja, hogy a múzeumi szakembereknek szóló aktuális továbbképzésekhez kapcsolódva rávilágítson az ezeket megalapozó kutatásokra és módszertani fejlesztésekre, felhívja a figyelmet az elkészült és ingyenesen elérhető szakmai útmutatókra, kiadványokra, továbbá felvázolja a várható továbbképzési irányokat.

Az évről évre mesterköténnyel és benne számos múzeumi attribútum fotójával meghirdetett esemény mára mondhatni branddé nőtte ki magát, így a virtuális térben rendelkezésre álló helyek néhány nap alatt beteltek, teltházzal indulhatott a 2021. március 8-ára időzített online rendezvény.

 Merjünk tanulni tanulni!

Az esemény a múzeumi szférában dolgozók szakmai fejlődését szolgáló továbbképzések témáját több szempontból körüljáró előadásokkal kezdődött.

Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztály főosztályvezetője a MúzeumokMa 2020 kutatás eredményeit mutatta be a múzeumi szakemberek fejlesztéséhez kapcsolódóan. Előadásában érintette a megyei hatókörű városi múzeumok módszertani és képzési tevékenységét, kiemelve a területen mutatkozó hiányosságokat és lehetséges jobbítási irányokat, a múzeumi középvezetők fejlesztését, a munkatársak motivációját és a fiatalok pályán tartását, illetve a múzeumi önkéntesség és IKSZ menedzsment fejlesztésének témáját. Fontos megállapítása volt a kutatásnak többek között, hogy a középvezetők vezetői kompetenciájának fejlesztésére nagyobb szükséges lenne. A mélyinterjúkban résztvevők szerint sok középvezető a szakmai háttere miatt kapott vezetői tapasztalat nélkül vezetői megbízást, és a kinevezéssel nem járt együtt a vezetéshez szükséges ismeretbővítés és a vezetői képességek fejlesztése. A munkaerő megtartásával kapcsolatban hangzott el, hogy a fiatal munkatársak számára egy átlátható, kiszámítható karrierképet szükséges adni, ahol az első előrelépés belátható időtávon, 1-2 éven belül elérhető, különben a fiatalok csak ugródeszkának tekintik a múzeumot. A 40 év fölötti munkatársak esetében pedig sokat jelent az, amit már eddig felépítettek. Számukra olyan szakmai, kreatív projekteket érdemes adni, amiket végig tudnak vinni.

Szu Annamária, a MOKK fejlesztési osztályvezetője Hogyan segítik a kiadványok, kutatási eredmények és tanulmányok a szakmai fejlődést? című előadásába a MOKK, mint módszertani és képzési központ széleskörű tevékenységét mutatta be, és kitért az igazgatóság által megvalósított módszertani fejlesztések folyamatára, valamint az azokra épülő képzési-tanulási lehetőségekre. A MOKK módszertani témáinak ismertetését követően az igazgatóság elmúlt 15 éve alatt megjelent kiadványsorozatokról, és azok következő számairól is beszámolt. A tanulás lehetséges jövőjét is vázolta egy 2040-re prognosztizált modell bemutatásával. Eszerint a problémamegoldó, kreatív és innovatív, proaktív és autonóm szemléletű munkavégzéshez három alapvető szocio-emocionális készség (empátia, önismeret, érzelmi szabályozás) meglétét tartják szükségesnek a modellt megalkotó amerikai kutatók. Minden munkavállaló számíthat a jövőben arra, hogy valamilyen minőségben tanuló, mentor és tanár is lesz, a sikerek munkához számokkal kell kommunikálnia és alkotnia, intelligens digitális eszközökkel és szoftverekkel kell együttműködnie. Mivel a munkakörnyezet a növekedési célok elérésére és a piaci sikerre összpontosít, ezért a karriermobilitás eléréséhez magának a munkavállalónak kell megtalálnia a lehetőségeket arra, hogy felhívja magára a figyelmet és megmutassa értékeit a munkáltató felé.

Dr. Henczi Lajos, felnőttképzési szakértő és Zádor Viktória, a MOKK oktatásszervezője, a Skanzen felnőttképzési szakmai vezetője a felnőttképzésben bekövetkezett és a múzeumokra is vonatkozó változásokat tekintette át. A témával részletesen foglalkozó A képzéseket szervező múzeumokat is érinti a felnőttképzési törvény változása című írásunk az alábbi linken érhető el:
https://mokk.skanzen.hu/20200906a-kepzeseket-szervezo-muzeumokat-is-erinti-a-felnottkepzesi-torveny-valtozasa

Kajári Gabi, a MOKK marketing, kommunikációs és disszeminációs szakértője azt járta körül, hogy egyénként mit tehetünk a személyes motivációnk megtartásáért, ha önképzésre vállalkozunk, illetve milyen tanulási formák és önképzési lehetőségek kínálkoznak számunkra a hazai és a nemzetközi múzeumi színtéren, mik lehetnek a teljesség igénye nélkül a kurrens önképzési témák a múzeumi szektorban, milyen hazai fórumokat ajánlott figyelemmel kísérni.

A szakmai nap, bár online formában valósult meg, de a lehetőségekhez igazodva ezúttal is tartogatott különlegességeket. A rendezvény szokásos kísérőeseménye, a múzeumi szféra számára szolgáltatásokat nyújtó szervezetek kiállítói standjaiból álló börze, illetve a különféle témák csoportos és irányított átbeszélésére és a vélemények ütköztetésére szolgáló World Café, valamint a helyszínspecifikus programok, szakmai tárlatvezetések, bemutatók ebben az évben nem valósulhattak meg, de újításként az érdeklődők a plenáris előadásokat követően ZOOM virtuális szobákba átlépve nyerhettek betekintést egy-egy képzési témakörbe a MOKK 2021. évi képzési palettájához is kapcsolódva. A négy téma köré szervezett szekciókban lehetőség nyílt a továbbképzések oktatóival, a képzési témák specialistáival, valamint a korábban megvalósult képzések résztvevőivel való eszmecserére.

 Merjünk tanulni tanulni!

A Múzeumvezetői kompetenciák című virtuális szobában Nagy Magdolna MOKK igazgató moderátori közreműködésével a vezetői készségek és ismeretek fejlesztését célzó 120 órás továbbképzés néhány oktatója, Andrási Kata kommunikációs tréner, Dr. Gregász Tibor, egyetemi docens és minőségbiztosítási szakember, Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum igazgató-helyettese valamint a Múzeumi menedzserképzés című továbbképzés egyik korábbi résztvevője, Viszket Zoltán, az Óbudai Múzeum tavaly kinevezett igazgatója beszélgettek. Arról volt szó, hogy milyen kvalitásokra, ismeretekre és szemléletre van, illetve lenne szüksége ma egy muzeális intézmény vezetőjének és ehhez mit kínál a szóban forgó továbbképzés. Egy olyan intézmény illetve vezetőjének profilképét próbálták megalkotni a beszélgetőpartnerek, amely versenyképes a kulturális piacon, a szakmai kérdéseken túl a szolgáltatói szemléletet is hitelesen képviseli, érzékeny a minőségbiztosítás szempontjai iránt és a munkatársakban is képes az elkötelezettség, sőt a motiváltság érzését előmozdítani, ráadásul a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzetet is konstruktívan tudja kezelni. Ezt kívánja támogatni a MOKK most meghirdetett akciójával is: aki 2021. április 7-ig jelentkezik a 120 órás Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című továbbképzésre, az a képzés részvételi díjából (kötelező 60 órás alapmodul és két választható 30 órás modul részvételi díja összesítve) 10 % kedvezményt kap!

Dabi-Farkas Rita, a Ludwig Múzeum múzeumpedagógusa, és a múzeumi esélyegyenlőség témájának avatott specialistája vezette az Esélyt a múzeummal című szekcióbeszélgetést, melybe a képzés rendszeres oktatói és a téma szakértői (György Gabriella, Joó Emese Molnár József) mellett bekapcsolódott két résztvevő – Takács-Reichardt Gabriella, a Nádasdy Ferenc Múzeum történész-muzeológusa és Turi Zsuzsanna, a Pécsi Püspökség múzeumpedagógusa – is a korábbi képzésekről. Az Esélyt a múzeummal című továbbképzés idén két őszi alkalommal rendezi meg a MOKK.

A Frontszemélyzet fejlesztése a látogatóbarát szolgáltatásokért című szekciót Káldy Mária, a MOKK tanácsadója, egykori igazgatója és a MOKK által kínált frontszemélyzeti képzések megalapozója moderálta. A továbbképzést igen életszerűen bemutató beszélgetés résztvevői között voltak a 2020-ban kihelyezett formában megvalósult egyik továbbképzés résztvevői, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársai is és a szituációs gyakorlatokkal dolgozó tréner, Vollner Judit drámapedagógus is. A Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhezcímű továbbképzések megrendelésre, egyeztetett időpontban és helyszínen valósulnak meg.

A dr. Bereczki Ibolya által moderált Sajátosságok a területi- és kis múzeumok, illetve a tájházak működésében című szekció kapcsán pedig az egyik résztvevő elégedettségi kérdőívre adott válaszát idézzünk:

„A …szekció beszélgetőpartnereinek kiválasztása is szerencsés volt … a tájházakkal foglalkozó szakembertől kezdve a szakmúzeumot vezető, de a képzésben résztvevő igazgatón, az MTKI-t, így a tájházakat képviselő kolléganőn és egy összevont intézmény vezetőjén át a múzeumfalu nyugalmazott, hatalmas tapasztalatokkal rendelkező igazgatójáig. Különböző korosztály, különböző háttér, azonos szemlélet. Jó volt ezt látni és érezni.”

A MOKK ehhez a témához kapcsolódva több továbbképzést is kínál idén ősszel: a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzést, a Tájházi referensi képzést illetve a Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése című modult.

A MOKK 2021. évi teljes képzési naptára itt látható:
https://mokk.skanzen.hu/20201007kepzeseink-2021

 

A IV. Mesterségünk címere: múzeum részletes programja és az előadók által bemutatott prezentációk az alábbi linken tölthetők le: https://mokk.skanzen.hu/20210211iv-mestersegunk-cimere-muzeum

IV. Mesterségünk címere: múzeum eseményt online közvetítettük és rögzítettük, a felvételek már elérhetők a Youtube csatornánkon:

Bízunk benne, hogy akik valamilyen okból nem tudtak jelen lenni az eseményen, a felvételekbe betekintve bekapcsolódnak a diskurzusba és hangot adnak véleményüknek. Várjuk kommentjeiket a IV. Mesterségünk címere: múzeum Facebook eseményénél:
https://www.facebook.com/events/3051226605147974/?active_tab=discussion

Bizonyára elcsépelten hangzik, de nem lehet kihagyni, hogy természetesen azt is nagyon várjuk, hogy a jövő évi, immár V. Mesterségünk címere: múzeum eseményünkön ismét lehetőség nyíljon a személyes találkozásra és tapasztalatcserére.

 

szerző:
Kajári Gabi, a MOKK marketing, kommunikációs és disszeminációs szakértője