belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!

Tavaszi áreső!

 

Már most érdemes jelentkezni  nyár végén induló múzeumi menedzserképzésünkre!

 

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel 2021. augusztus 30-tól akkreditált továbbképzést indít Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK).

A kurzust, mely egy kötelező 60 órás alapmodulból és két válaszható 30 órás modulból álló, nem csak múzeumvezetőknek, de múzeumi középvezetőknek, muzeális intézmények leendő vezetőnek, illetve más kulturális és közgyűjteményi intézmények, így levéltárak, könyvtárak és közművelődési intézmények munkatársainak is ajánljuk.

A képzés résztvevői olyan holisztikus, megoldásorientált szemléletet, a mindennapi munkában jól hasznosítható ismereteket, stratégiai gondolkodásmódot, a munkatársakat sikeresen motiváló készségeket és hiteles vezetői stílust sajátíthatnak el, amely hozzájárul ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmény versenyképessé váljon, képes legyen az innovációra, a változásokra rugalmasan reagáló kreativitásra és a szolgáltatói szemléletű működésre. Az így megszerzett tudás és kompetenciák birtokában könnyebbé válik a hatékony együttműködés kialakítása a köznevelési intézményekkel, a közönség speciális tulajdonságokkal és igényekkel rendelkező csoportjainak megszólítása és elérése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének támogatása, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák múzeumi illetve közgyűjteményi eszközökkel történő fejlesztése.

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!

A kötelező alapmodul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben a kinevezéstől számított két éven belül:

A kulturális tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás akkreditált képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a magasabb vezetői megbízást vissza kell vonni.

A képzés sikeres elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak.

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!

Az összesen 120 órás továbbképzés egyik különlegessége, hogy az érdeklődők a kötelező alapmodul mellé önállóan, érdeklődésüknek megfelelően állíthatják össze a tananyagot a különféle résztémákra fókuszáló választható képzési moduloknak köszönhetően. A továbbképzést a MOKK a 2020. október 31-én zárult Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében dolgozta ki a múzeumi szakmai továbbképzések közül elsőként modulos rendszerben.

Az érdeklődők az egyes választható modulokat önállóan is elvégezhetik, melyek 2021-ben az alábbi időpontokban indulnak:

  • Stratégiaalkotás modul - 2021.09.13. - 09.16.
  • Minőségmenedzsment - 2021.09.20. - 09.23.
  • Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése - 2021.10.04. - 10.07.
  • PR, Marketing, Kommunikáció - 2021.10.11. - 10.14.

A választható modulok önálló elvégzése esetén az ismeretanyag elsajátítását követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban kiállítani.

A modern oktatási trendekkel összhangban a korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása, a gyakorlati műhelymunka középpontba állítása hangsúlyos eleme a továbbképzésnek. Esettanulmányok elemzésével, illetve a saját intézmény példáinak megbeszélésével a jelen lévő szakemberek a képzésnek nem „csak” résztvevőivé, de aktív részeseivé is válnak. Ilyen módon kerül feldolgozásra például a jogi témakör is, a résztvevők a kapott tananyag alapján saját múzeumuk jogi kérdéseit elemzik a gyakorlati műhelymunka során. A változásmenedzsment előadást is gyakorlat egészíti ki, hiszen mára a múzeumi szférára is igaz, hogy semmi sem állandó, csak a változás, ami megfelelő hozzáállással és eszközökkel akár a múzeum javára is fordítható.

Tavaszi áreső!

A MOKK által már számos alkalommal megrendezett képzés további előnye, hogy a korszerű tudás megszerzésén túl remek alkalmat teremt a kapcsolati tőke bővítésére is. A  résztvevők a járványhelyzettől függően remélhetőleg ősszel már személyesen találkozhatnak, és tapasztalatcsere révén a több héten át tartó képzés alatt olyan közösséggé kovácsolódnak, melyben hosszabb távon is működő kapcsolatok, együttműködések épülhetnek ki a különféle muzeális vagy kulturális intézmények vezetői és munkatársai között.

A képzés végén a hallgatók saját prezentáció keretében mutatják be a tanultak alkalmazását, így a jelenlévők megismerhetik egymás projektjeit, reflektálhatnak rájuk és kapcsolódási pontokat kereshetnek. A képzés teljesítésének további feltétele a tantermi órák 90%-án való részvétel, valamint a saját intézményére kidolgozott fejlesztési terv bemutatása a záródolgozatban.

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére! Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!

A 120 órás továbbképzés az elvégzését igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadásával zárul. A MOKK ezzel kapcsolatos videóhírlevele itt tekinthető meg. 

 

Jelentkezési határidő a 2021. augusztus 30-tól induló 120 órás továbbképzésre: 2021. július 30.

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!Amennyiben valaki 2021. április 7-ig jelentkezik 120 órás Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című továbbképzésre, a képzés részvételi díjából (a kötelező 60 órás alapmodul és két választható 30 órás modul részvételi díja összesítve) 10 % kedvezményt kap! Akciónk a modulok önálló elvégzése esetére nem vonatkozik.

 

 

 

További információ a továbbképzésről, a részvételi díjakról és a jelentkezés menetéről:

https://mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t

Bővebb információ a Stratégiaalkotás modulról itt, a Minőségmenedzsment modulról itt, a Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése modulról itt, a PR, marketing, kommunikáció modulról itt érhető el.

 

A továbbképzés témájához kapcsolódóan ajánljuk a IV. Mesterségünk címere: múzeum című szakmai napon tartott Múzeumvezetői kompetenciák című szekcióban elhangzott beszélgetést, valamint Kassai Hajnal előadását A MúzeumokMa 2020 kutatás eredményei a múzeumi szakemberek fejlesztéséhez továbbképzéshez kapcsolódóan címmel.

Az előadásokról illetve a szekcióbeszélgetésekről készült felvételek hamarosan visszanézhetőek lesznek a MOKK Youtube csatornáján.