belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A továbbképzés témájához kapcsolódóan ajánljuk a IV. Mesterségünk címere: múzeum című szakmai napon tartott Múzeumvezetői kompetenciák című szekcióban elhangzott beszélgetést, valamint Kassai Hajnal előadását A MúzeumokMa 2020 kutatás eredményei a múzeumi szakemberek fejlesztéséhez továbbképzéshez kapcsolódóan címmel.

 

Múzeumi menedzserképzés – középvezetőknek is!

Nem csak múzeumvezetőknek, de múzeumi középvezetőknek, muzeális intézmények leendő vezetőnek is ajánljuk a Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című továbbképzésünket, melyet 2021. augusztus 30-tól indít Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK). 

MúzeumokMa 2020 kutatás ide vonatkozó elemzése is azt támasztja alá, hogy a középvezetők körében is valós igény van egy ilyen jellegű képzésre:

"A kutatás különböző szakaszaiban a középvezetők fejlesztésének több iránya megfogalmazódott. A kérdőív válaszadó középvezetőinek 43%-a úgy érzi, hogy elsősorban korszerű vezetési ismeretekre lenne szüksége, másodsorban (36%) pedig a vezetői készségfejlesztést jelölték meg. A felsővezetők viszont úgy látják, hogy a középvezetőknek elsősorban a vezetői készségüket és a hozzáállásukat kellene fejleszteni és csak harmadsorban a vezetési ismereteiket. Ennek okára mind a fókuszcsoportos interjú, mind a mélyinterjús kutatás ugyanazt a választ adta: a középvezetőket általában a szakmai hátterük miatt, meglévő vezetői gyakorlat nélkül nevezték ki és a kinevezésük után sem kaptak vezetési ismereteket és készségfejlesztést."

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!

A 120 órás akkreditált továbbképzés egy kötelező 60 órás alapmodulból és két válaszható 30 órás modulból áll. A kötelező alapmodul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben a kinevezéstől számított két éven belül:

A kulturális tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás akkreditált képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a magasabb vezetői megbízást vissza kell vonni.

Az összesen 120 órás továbbképzés egyik különlegessége, hogy az érdeklődők a kötelező alapmodul mellé önállóan, érdeklődésüknek megfelelően állíthatják össze a tananyagot a különféle résztémákra fókuszáló választható képzési moduloknak köszönhetően. A továbbképzést a MOKK a 2020. október 31-én zárult Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében dolgozta ki a múzeumi szakmai továbbképzések közül elsőként modulos rendszerben.

Az érdeklődők az egyes választható modulokat önállóan is elvégezhetik, melyek 2021-ben az alábbi időpontokban indulnak:

  • Stratégiaalkotás modul - 2021.09.13. - 09.16.
  • Minőségmenedzsment - 2021.09.20. - 09.23.
  • Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése - 2021.10.04. - 10.07.
  • PR, Marketing, Kommunikáció - 2021.10.11. - 10.14.

A választható modulok önálló elvégzése esetén az ismeretanyag elsajátítását követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban kiállítani.

Stratégiaalkotás modulról itt, a Minőségmenedzsment modulról itt, a Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése modulról itt, a PR, marketing, kommunikáció modulról itt érhető el részletes információ.

 

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című továbbképzésen nem csak korszerű vezetési ismereteket átadása történik, de vezetői készségfejlesztés is szakavatott trénerek közreműködésével. A résztvevők olyan holisztikus, megoldásorientált szemléletet, a mindennapi munkában jól hasznosítható ismereteket, stratégiai gondolkodásmódot, a munkatársakat sikeresen motiváló készségeket és hiteles vezetői stílust sajátíthatnak el, amely hozzájárul ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmény versenyképessé váljon, képes legyen az innovációra, a változásokra rugalmasan reagáló kreativitásra és a szolgáltatói szemléletű működésre.

Az így megszerzett tudás és kompetenciák birtokában könnyebbé válik a hatékony együttműködés kialakítása a köznevelési intézményekkel illetve a kommunikáció a munkatársakkal a múzeumon belül. A speciális tulajdonságokkal és igényekkel rendelkező látogatói csoportok megszólítását és elérését, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének támogatását, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák múzeumi eszközökkel történő fejlesztését is hatékonyabban lehet megvalósítani a továbbképzésen közvetített ismereteknek köszönhetően.

A modern oktatási trendekkel összhangban a korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása, a gyakorlati műhelymunka középpontba állítása hangsúlyos eleme a továbbképzésnek. Esettanulmányok elemzésével, illetve a saját intézmény példáinak megbeszélésével a jelen lévő szakemberek a képzésnek nem „csak” résztvevőivé, de aktív részeseivé is válnak. Ilyen módon kerül feldolgozásra például a jogi témakör is, a résztvevők a kapott tananyag alapján saját múzeumuk jogi kérdéseit elemzik a gyakorlati műhelymunka során. A változásmenedzsment előadást is gyakorlat egészíti ki, hiszen mára a múzeumi szférára is igaz, hogy semmi sem állandó, csak a változás, ami megfelelő hozzáállással és eszközökkel akár a múzeum javára is fordítható.

Tavaszi áreső!

A MOKK által már számos alkalommal megrendezett képzés további előnye, hogy a korszerű tudás megszerzésén túl remek alkalmat teremt a kapcsolati tőke bővítésére is. A  résztvevők a járványhelyzettől függően remélhetőleg ősszel már személyesen találkozhatnak, és tapasztalatcsere révén a több héten át tartó képzés alatt olyan közösséggé kovácsolódnak, melyben hosszabb távon is működő kapcsolatok, együttműködések épülhetnek ki a különféle muzeális vagy kulturális intézmények vezetői és munkatársai között.

A képzés végén a hallgatók saját prezentáció keretében mutatják be a tanultak alkalmazását, így a jelenlévők megismerhetik egymás projektjeit, reflektálhatnak rájuk és kapcsolódási pontokat kereshetnek. A képzés teljesítésének további feltétele a tantermi órák 90%-án való részvétel, valamint a saját intézményére kidolgozott fejlesztési terv bemutatása a záródolgozatban.

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére! Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!

A képzés sikeres elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak. A 120 órás továbbképzés az elvégzését igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadásával zárul. A MOKK ezzel kapcsolatos videóhírlevele itt tekinthető meg. 

Tavaszi áreső:  Már most érdemes jelentkezni a MOKK nyár végén induló múzeumi menedzserképzésére!

 

Jelentkezési határidő2021. augusztus 30-tól induló 120 órás továbbképzésre: 2021. július 30.

További információ a továbbképzésről, a részvételi díjakról és a jelentkezés menetéről:

https://mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t