belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi szolgáltatás-fejlesztés határokon átívelő együttműködéssel

 Múzeumi szolgáltatás-fejlesztés határokon átívelő együttműködéssel    Múzeumi szolgáltatás-fejlesztés határokon átívelő együttműködéssel

Szentendre, 2021. május 28.- Múzeumi szakemberek továbbképzése, kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése, illetve új, országhatárokon átnyúló szolgáltatások fejlesztése céljával indult el a Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért elnevezésű projekt az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében. A projekt fő kedvezményezettje a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a projektet az egyik igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) valósítja meg. Együttműködő partnerintézményei a Kassa Megyei Önkormányzat (Kosicky Samosprávny Kraj) és a K13 – Kassai Kulturális Központok (K13 – Kosické Kultúrne Centrá).

A 16 hónapon át tartó és 177.968,40 euró európai uniós forrásból megvalósuló projekt célja, hogy a MOKK által kifejlesztett múzeumi szakemberképzési módszertant átadja szlovák partnereinek. Ez egyben az első lépést is jelenti a szlovák és magyar múzeumi szervezetek intézményesített együttműködése irányába, amely a jövőbeni további együttműködések ösztönzőjeként szolgálhat. A projektben sor kerül a magyar és szlovák múzeumi szakemberek részvételével zajló szakmai továbbképzésekre, jó gyakorlatok megismerését célzó szlovákiai és magyarországi tanulmányútra, továbbá újabb, határon átívelő együttműködési koncepciókat kidolgozó nyári egyetemre is. A projekt végén megjelenő Múzeumi iránytű kiadvány a nyári egyetem alatt kidolgozott koncepciókat gyűjti csokorba, ezzel is elősegítve minél több szlovák és magyar múzeum egymásra találását és közös programjuk kidolgozását.

 Múzeumi szolgáltatás-fejlesztés határokon átívelő együttműködéssel

Új ismeretek és kompetenciák szükségesek

A múzeumoknak kiemelt szerepük van az egyetemes és nemzetközi kultúra megőrzésében és továbbadásában. Napjainkban a múzeumok számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy megszólítsák a potenciális közönségüket. A 21. században a múzeumi funkciók bővülésével, a kultúraközvetítési módszerek változásával új ismeretek és kompetenciák megszerzése vált szükségessé, hogy jól felkészült múzeumi szakemberek fogadhassák a látogatókat.

A hazai múzeumok között elsőként akkreditált felnőttképző intézménnyé vált szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum már az eddigiek során is elkötelezett volt amellett, hogy támogassa a magyar múzeumok megújulását. A múzeum egyik igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 2006-os fennállása óta a muzeális intézmények szolgáltató szemléletének és társadalmi beágyazottságának megerősítését, a szemléletváltás elősegítését tartja egyik legfontosabb küldetésének. Ennek érdekében a különféle kutatásaira és módszertani fejlesztéseire építi a szakmai továbbképzéseit. A 15 éves fennállása alatt több mint háromezer kulturális területen dolgozó szakember, közigazgatási dolgozó és pedagógus vett részt képzésein, melyek magas színvonalát minőségbiztosítási rendszer működtetésével garantálja. Folyamatosan méri a résztvevők elégedettségét és igényeit annak érdekében, hogy fejleszteni tudja képzési kínálatát az elvárások, valamint a legújabb módszertanok és trendek beépítésével. Oktatói gárdája egyetemi oktatókból, elismert elméleti és gyakorlati szakemberekből és trénerekből áll, akik változatos képzési módszertanokat alkalmaznak.  Minden továbbképzésnél arra törekszik, hogy a résztvevők a gyakorlatban azonnal hasznosítható ismeretekkel gazdagodjanak.

 

Határokon átnyúló együttműködés

Jelenleg Szlovákiában nem működik a magyarországihoz hasonló szervezett múzeumi szakember továbbképzési rendszer. Kassa Megyei Önkormányzat ezt felismerve kereste meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központot tudástranszfer és interregionális partnerség kiépítése céljából 2019-ben. Az együttműködéshez és a közös pályázat kidolgozásához a K13 – Kassai Kulturális Központok is csatlakozott. A 2021. március 1-én indult Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért nevű szlovák – magyar együttműködés célja, hogy a hazánkban már 15 éves múltra visszatekintő szakmai továbbképzési módszertan adaptálhatóvá váljon először Kassa megyében, majd később akár egész Szlovákiában is. A K-13 Kassai Kulturális Központ a projekt keretében kutatást és igényfelmérést végez a Kassa régióban található muzeális intézmények és kiállítóhelyek körében, majd a kutatás eredményeit elemző zárótanulmányt ad közre. A projekt eredményeként a Kassa megyei múzeumi intézményrendszer képessé válik arra, hogy a MOKK által kidolgozott továbbképzési módszertan alapján korszerű továbbképzéseket szervezzen, ezáltal a múzeumi fejlesztésekhez szükséges készségek, ismeretek elsajátítására lehetőséget teremtsen a szlovák múzeumi munkatársak számára.

 Adaptálásra méltó képzési tematika és módszertan

A múzeumok számára kulcsfontosságú a látogatók széles rétegei számára vonzó és az oktatást is megfelelően támogató kiállítások létrehozása. A MOKK erre a szükségletre reagált az általa évről-évre megszervezett Kiállításszervezés A-tól Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában elnevezésű akkreditált szakmai képzéssel, amely témáját és módszertanát tekintve is egyedülálló. A projektmódszeren alapuló 120 órás akkreditált továbbképzés végén a résztvevők vizsgakiállítás rendezésével mutatják be a gyakorlatban is a tanultakat. A továbbképzés magas színvonalát jelzi, hogy a 2019. évi kurzust lezáró vizsgakiállítás az Év kiállítása 2020 jelöltje lett.

 

A projekt során a Kiállításszervezés A-tól Z-ig továbbképzés megszervezésének módszertanát is elsajátítják a szlovák partnerek a MOKK mentorálásával. A MOKK a szlovák oktatásszervezők és oktatók felkészítésére két online képzést szervez a szlovák partnerek által delegált múzeumi szakemberek részére. A Kassai Megyei Önkormányzat a megismert módszertan alapján szervez kiállításrendezői továbbképzést szlovák múzeumi szakemberek bevonásával, akik az elsajátított ismeretekről egy 2022-ben Kassán nyíló és a nagyközönség által is látogatható vizsgakiállítással adnak majd tanúságot. A MOKK szolgáltató múzeum illetve PR, marketing és kommunikáció témákban is szervez két továbbképzést a szlovák múzeumi szakembereknek.

 

Nemzetközi tapasztalatcsere és tudásbővítés

A K13 – Kassai Kulturális Központok két szakmai workshopot szervez 15-15 szlovák és magyar múzeumi szakember számára kompetenciafejlesztés céljából, illetve a múzeumok látogatóközpontú fejlesztésének témájában. A K13 – Kassai Kulturális Központok által szervezett négynapos, szlovákiai és magyarországi múzeumokat és kiállítóhelyeket felkereső tanulmányút, illetve a MOKK által szervezett ötnapos nyári egyetem során a felek megismerkedhetnek egymás jó gyakorlataival. A közös munka a hálózatépítésre és a jövőbeni szakmai együttműködések, például további képzések megalapozására is lehetőséget teremt. A projekt végén a MOKK gondozásában angol nyelven megjelenő Múzeumi iránytű kiadvány a nyári egyetem alatt, a tíz-tíz szlovák és magyar múzeumi szakember közös munkája során megszületetett együttműködési koncepciókat adja közre, ezáltal ösztönözve a két ország múzeumi szakembereit közös projektek elindítására. A projekt az eredményeket bemutató ünnepélyes konferenciával zárul Kassán a Kassai Megyei Önkormányzat szervezésében.

 

Projektadatok:

Projektazonosító: SKHU / 1902 / 4.1 / 048

A projekt elnevezése: Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért

A projekt nevének rövidítése: FUMU

A projektet megvalósító intézmények:

  • Szabadtéri Néprajzi Múzeum
  • Kosicky Samosprávny Kraj
  • K – 13 Kosické Kultúrne Centrá

A projektet megvalósító intézmények megfelelnek a jogi átláthatóság követelményeinek, valamint elismerik és tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítését.

A projekt kezdete: 2021. március. 1.
A projekt zárása: 2022. június 30.
A projekt időtartama: 16 hónap

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 177.968,40 euró összköltségvetésből. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által a projekt keretében vállalt feladatok ERFA költségvetése: 83.273,99 EUR.

 

További információ:

Nagy Magdolna
projektmenedzser
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Email: nagy.magdolna@skanzen.hu
Tel. +36 30/7488-545
www.mokk.skanzen.hu

 

Szu Annamária
a projekt szakmai vezetője
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Email: szu.annamaria@skanzen.hu
Tel. +36 70/4569-446
www.mokk.skanzen.hu