belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése

2021. június 14-én 21 múzeumvezető illetve középvezető vehette át a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) által 2020. 03.09. és 09.17. között megszervezett Múzeumi Vezetői Ismeretek című, 120 órás akkreditált szakmai továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítványát a Skanzenben.

Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése

Csoportkép a tanúsítványátadón a 2020-as továbbképzés résztvevőivel

A továbbképzést sikeresen abszolválók amellett, hogy eleget tettek a kulturális intézmények vezetőivel szemben támasztott törvényi előírásoknak (475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1)), a múzeumi világot érintő aktuális nemzetközi trendekkel és hazai tendenciákkal frissült komplex és gyakorlatorientált tudásra is szert tehettek. A képzés tematikájában egyebek mellett helyet kapott az eredményes irányításhoz nélkülözhetetlen kommunikációs technikák elsajátítása, a hatékony motiváció és stressz-kezelés, a különböző vezetési stílusok és módszerek gyakorlati alkalmazása, vagy a múzeumi környezetpszichológia, a múzeumok működésére vonatkozó jogi szabályozás, a vezetők számára legfontosabb jogszabályok alkalmazása, a múzeumi közbeszerzés, a múzeumot, mint költségvetési intézményt és a pályázati lehetőségeket tárgyaló előadások is.

A 2007 óta a MOKK által évi rendszerességgel megszervezett és a hazai képzési piacon máig hiánypótlónak számító képzést elvégzettek száma ezzel már közel 250 főnél tart. Ezúttal a 15. tanúsítványátadóra került sor. Ezeket az alkalmakat évről évre személyes jelenléttel és ünnepélyes keretek között szokta megrendezni a MOKK. A tanúsítványátadó alkalmat teremt arra is, hogy a résztvevők újra találkozhassanak, beszámoljanak róla, mi történt velük a képzés lezárása óta, hogyan tudták hasznosítani a képzésen tanultakat. Jelen helyzetben, a nehezített körülmények ellenére is erre a személyességre törekedtünk, ezért csak hónapokkal a képzés lezárulás és a záródolgozatok kiértékelése után nyílt lehetőség a tanúsítványátadóra.

Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése

A legutóbbi, 2020-ban megvalósult képzés több szempontból is különlegesnek mondható: valószínűleg a résztvevők és a képzés szervezői is sokáig fogják még emlegetni, hiszen nem mindennapi körülmények között kellett abszolválni.

A rendszerint intenzív csoportmunkában zajló, gyakorlatias szemléletű és interaktív négy hetes képzésnek csak három hetét sikerült személyes részvétellel megtartani, a koronavírus járványhelyzet miatt a képzés második hete 2020. áprilisában az online térben zajlott. Szerencsére ebben a helyzetben is lehetőség nyílt arra, hogy szinergikus kapcsolat alakuljon ki a múzeumi élet különböző szegmenseiből érkező kollégák között. Az oktatók által közvetített sokrétű és korszerű szakmai ismerek elsajátítása mellett megvalósult a résztvevők közti tapasztalatcsere és gazdagodott a kapcsolati tőkéjük. Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója is azzal köszönt el az ünnepélyes átadó résztvevőitől, hogy folytassák a képzésen megkezdett szakmai diskurzust.

Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése

Balról jobbra: Dr. Cseri Miklós, Kassai Hajnal és Nagy Magdolna

Kassai Hajnal, az EMMI Múzeumi Főosztály főosztályvezetője kettős, sőt hármas minőségben, a múzeumi stratégiaalkotás téma oktatójaként és a múzeumi ágazat képviselőjeként, valamint egy korábbi képzés résztvevőjeként is gratulált a tanúsítványátadón megjelenteknek. A személetformáló képzést méltatva és a MúzeumokMa 2020 kutatás eredményeire is utalva hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban komoly felelősség hárult a múzeumi középvezetőkre is, akiknek multikompetens személyekké kell válniuk, a szakmai tudás mellett megfelelő vezetői attitűddel kell rendelkezniük, hogy jó szervezeti kultúrát és sikeres belső kommunikációt tudjanak kialakítani a munkatársakkal.

Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése

Nagy Magdolna, a MOKK igazgatója megköszönte a résztvevőknek a türelmet, amit a szokásosnál időben hosszabban elnyúló képzés során az oktatók és az oktatásszervezők iránt tanúsítottak. Kitért rá, hogy nem csak a résztvevők, de minden érintett számára tanulási időszakot jelentett az új körülményekhez történő alkalmazkodás. A képzés minőségbiztosítását szolgáló hallgatói elégedettségi kérdőíveket összegezve és a résztvevők által készített záródolgozatokat szemlézve a nehézségek dacára egy kimondottan jól sikerült képzés valósult meg végül. A 21 dolgozatból 9 kiváló értékelést kapott, időszerű témákat dolgoztak fel a képzés résztvevői, jól átgondolt és világosan megfogalmazott cselekvési tervek és intézményi alapdokumentumokhoz bátran felhasználható munkák, a saját intézmény erősségeit és hiányosságait szakszeren feltáró elemzések, a változtatást segítő javaslatok kerültek ki a kezük közül.

 

Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése

Végre személyesen: gratuláció a tanúsítványok átadásakor

A tanúsítványátadó a képzésen szerzett tudás további hasznosíthatóságáról szóló beszélgetéssel zárult. A résztvevők kiemelték, hogy az új ismereteken túl mélyebb önismeretet nyertek, új szempontokat, szélesebb látókört is kaptak a már meglévő tudásuk rendszerezéséhez. A képzés lezárulása óta a gyakorlatban is kamatoztatni tudták a megszerzett tudást, például a szervezetfejlesztést, a munkatársak hatékonyabb bevonását, ezáltal motiválását is többen a képzés sikereként könyvelték el.

A megvalósult továbbképzésről itt érhető el további információk:

https://mokk.skanzen.hu/20130509muzeumi-vezetoi-ismeretek

 Pont az i-re: tanúsítványátadóval zárult a MOKK múzeumi vezetőknek szóló képzése

Koccintás az elért eredményekre és a jövőbeni sikerekre!

A MOKK 2021 őszén is szervez múzeumi középvezetőknek és vezetőknek szóló kompetenciafejlesztő képzést, melyre a jelentkezési határidő 2021. július 30.

A képzést bemutató ajánlónk az alábbi linken olvasható:

https://mokk.skanzen.hu/20210531a-muzeumi-kozepvezetok-kompetenciafejleszteseert-is-kepzest-szervez-a-mokk