belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Határtalanul az éteren át: országhatárokon átívelő online képzéseket valósítottunk meg az Interreg keretében

Újabb kihívást jelentő feladatot abszolvált sikeresen a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatóságaként immár 15 éve működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK). Szlovák szinkrontolmácsolással és online formában szervezett tanfolyamokat szlovák szakemberek, oktatásszervezők és múzeumi továbbképzéseken oktatók számára 2021 júniusában. A MOKK konzorciumi vezetésével, a Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért című projekt keretében lezajlott mindkét egynapos továbbképzés célja az volt, hogy a magyar múzeumi szakemberképzésben alkalmazott sikeres módszereit a MOKK átadja a szlovák projektpartnereknek.

Az Oktatásszervező képzés során az andragógus végzettségű előadó, Zádor Viktória, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felnőttképzési szakértője az oktatásszervezés folyamatába avatta be a résztvevőket. A képzés tananyagának szerzőjeként és előadójaként a képzési tematika kidolgozástól kezdve a tanfolyamok lebonyolításán keresztül a kurzus lezárásáig tekintette át az oktatásszervezői munka lépéseit, kitért a felnőttképzés és a felnőtt tanulás sajátosságaira, valamint arra is, hogy ezek miként befolyásolják a képzések tervezését és szervezését. Szó esett a képzések dokumentálásához és a minőségbiztosítási rendszer kialakításához szükséges adminisztrációról is.

 Határtalanul az éteren át: országhatárokon átívelő online képzéseket valósítottunk meg az Interreg keretében

A résztvevők a lehetőségekhez képest interaktív formában, online csoportmunka keretében elemezték az oktatásszervezői feladatok ellátásához szükségesek kompetenciákat, és egy gondolatébresztő, vitaindító TED (azaz Technology, Entertainment, Design – technológia, szórakoztatás, dizájn  témájú konferenciák globális sorozata) előadást is megtekintettek a téma kapcsán. Az oktatásszervezés komplex áttekintése és a gyakorlatban jól alkalmazható ismeretek átadása volt a 8 órás képzés célja, hiszen igen összetett, felelősségteljes és kihívásokkal teli feladatot jelent felnőttek számára magas színvonalú szakmai továbbképzéseket szervezni.  A továbbképzés magyar nyelvű, majd szlovák nyelvre lefordított tananyagából idézve:

Egy képzés során az oktatásszervező nem csak adminisztrációs és szervezői, hanem frontvonali feladatokat is ellát – a résztvevők a képzésen tapasztalt benyomások alapján alkotnak véleményt az egész intézményről. A képzés sikeressége – és így az intézményről alkotott összkép – tehát nagyban múlik az oktatásszervezőn.

Az Oktatásszervező képzés 8 szlovákiai résztvevője múzeumi illetve kulturális területen dolgozó szlovák szakembereknek fog képzéseket szervezni.

 Határtalanul az éteren át: országhatárokon átívelő online képzéseket valósítottunk meg az Interreg keretében

A másik szintén 8 órás képzésnek, a szlovák múzeumi illetve kulturális területen dolgozó szakembereknek szóló  Képzők képzése című tanfolyamnak 15 résztvevője volt. Ezúttal is szó esett a felnőtt tanulás sajátosságairól, ám itt már az oktató személyére fókuszálva. A képzés játékos ismerkedéssel, a résztvevők személyiségjegyeinek feltérképezésével és érdeklődési területeik bemutatásával kezdődött a projektmenedzser, Nagy Magdolna, a MOKK igazgatójának köszöntője után. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese tartott átfogó előadást a Skanzen illetve a MOKK, mint a hazai múzeumi színtéren mértékadónak számító tudásközpont szerepéről, eddigi korszakairól és eredményeiről.

A nap további részében a résztvevők Zádor Viktória interaktív prezentációja nyomán áttekintették és megvitatták a különféle oktatói típusokat, az alapvető oktatói feladatokat és hogy milyen offline és online munkamódszereket lehet alkalmazni a képzések tervezésekor annak érdekében, hogy a tananyag megfelelően feldolgozható, majd a való életben jól alkalmazható legyen.

 Határtalanul az éteren át: országhatárokon átívelő online képzéseket valósítottunk meg az Interreg keretében

Kiemelt témaként szerepelt a tanulási motiváció elősegítésének kérdése a Flow-elmélet beemelésével.

Az innovatív módon megvalósított frontális oktatás módszerétől kezdve a vita módszeren, a csoportmunkán és a projektmódszeren át a kooperatív tanulási gyakorlatokig terjedően ismerkedhettek meg a résztvevők az oktatói arzenállal. Az előadó az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt az online térbe átkerült továbbképzéseket szem előtt tartva bőséggel adott át hasznos ismereteket a különféle online felületekről és applikációkról is, és kitért a megfelelő oktatói stílus, a közvetített tudástartalom és az oktatás formájának harmonizálására is. Végezetül egy beszédtechnikai gyakorlatra is sor került, a résztvevőknek két percben kellett izgalmasan összefoglalniuk egy szabadon választott, számukra érdekes vagy személyes okokból fontos témát.

Határtalanul az éteren át: országhatárokon átívelő online képzéseket valósítottunk meg az Interreg keretében

A képzések, melyek lebonyolításánál nagy segítséget jelentett a speciális témára fogékony szlovák szinkrontolmács, online vizsgával, egy teszt kitöltésével zárultak. A MOKK a kurzusok elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki az azokat sikeresen abszolváló résztvevőknek.

Az ősz folyamán remélhetőleg már tantermi formában, személyes jelenléttel kerül sor a projekt következő továbbképzéseire: 2021. november 15. és 18. között Szentendrén a Skanzenben Szolgáltató Múzeum és PR, marketing, kommunikáció továbbképzéseket szervez a MOKK 15-15 órában, majd  ezekhez kapcsolódva Kiállításrendező képzés következik 30 órában, melyet a MOKK által átadott módszertan alapján Kassán fog megszervezni  a Kassa Megyei Önkormányzat. Utóbbi továbbképzés a MOKK által kidolgozott metódust követve egy vizsgakiállítással fog zárulni, mely Kassán nyílik meg.

A képzések illetve a projekt az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programnak köszönhetően valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 177.968,40 EUR összköltségvetésből. A 2021. március 1. és 2022. június 30. között zajló projekt megvalósításában a MOKK partnerei a Kassa Megyei Önkormányzat és a K13 – Kassai Kulturális Központok.