belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei – Pannonia Reformata Múzeum

JÓ GYAKORLAT

Kommunikációs célú rövid bemutatkozás a Családbarát Múzeum 2021 cím elnyeréséhez

Az intézmény pontos neve: ADunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei – Pannonia Reformata Múzeum

Cím: 8500 Pápa, Fő u. 6-8.

Múzeumi szakmai besorolás: közérdekű muzeális gyűjtemény

Honlapcím: www.pannoniareformata.hu (Új, családbaráttá átalakított honlapunk hamarosan élesítésre kerül, jelenleg feltöltés alatt van, itt érhető el: https://teszt.pannoniareformata.hu/ )

Az intézmény rövid bemutatása (küldetés, legfőbb tevékenységek, múzeumi munkatársak létszáma, jellemzése 

Intézményünk a Dunántúli Református Egyházkerület központi muzeális intézménye és közösségi színtere. Élő templommúzeumként a Magyarországi Református Egyház, valamint az egész társadalom szolgálatában álló, a közönség számára nyitott intézmény, mely 2018-ban nyitotta meg kapuit.

Múzeumi alapfeladatainkon túl egyben missziós szolgálatot is teljesítünk, mely a református keresztyén értékek kutatásában, gyűjtésében, őrzésében, bemutatásában és továbbadásában is testet ölt. Korszerű muzeológiai szemlélettel, hitelesen, ugyanakkor minden korosztály számára érthetően, élményszerűen tárjuk a látogatók elé kiállításainak üzenetét. Széleskörű szolgáltatásainkkal a keresztyén üzenet átadásán, valamint a református identitás megerősítésén túl aktívan részt veszünk a magyar kulturális örökség megőrzésében, a régió, valamint a város társadalmi, kulturális és keresztyén életének formálásában. Kiállításainkon, kiadványainkon, ismeretátadó, közösségformáló, zenei és szabadidős programjainkon keresztül minden korosztályt igyekszünk megszólítani, a közösségekkel aktív kapcsolatot kiépíteni. Párbeszédet kezdeményezünk, interaktív együttműködést ápolunk az egyházi és városi intézményekkel, civil közösségekkel, családokkal, látogatókkal. Tevékenységünk során figyelmet fordítunk a felekezeti, etikai, szakmai szempontokra, az oktató-nevelő tevékenységre, a társadalmi felelősségvállalásra, a környezettudatos működésre, az esélyegyenlőség biztosítására. A kulturális javakhoz széleskörű és egyenlő hozzáférést biztosítunk, támogatva az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.

A „Pannonia Reformata” Múzeum egy olyan nyitott, egyházi kulturális tér, ahol a múlt összeér a jelennel, ahol generációk találkozhatnak Istennel, párbeszédet folytathatnak egymással, a múlt örökségének megismertetése és átadása a jövő nemzedékének értékrendjét formálja.

Jelenleg múzeumunk négy főállású és egy nyugdíjas 4 órás munkatárssal, diákokkal, valamint három fő kávéházi alkalmazottal üzemel. Intézményünk, együttműködésben a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal, heti 8 órában veszi igénybe muzeológus munkatárs segítségét. Ezt a jövőben saját, főállású muzeológus státusz bővítésével szeretnénk kiváltani.

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei –  Pannonia Reformata Múzeum

Mi motiválta intézményét abban, hogy elinduljon a családbarát működés útján? 

Intézményünk értékeinek megfogalmazása során szilárd „építőkőként” fogalmaztuk meg a családiasságot, mint szervezeten belüli és kívüli alapértéket. Egyházi múzeumként szilárd bibliai alapra építve, rendkívül fontos és hangsúlyos küldetés számunkra a családok megszólítása, „bevonzása” a különleges múzeumi környezetbe, s ezáltal a keresztyén értékrend megismerésébe. A gyermekek jelentik a jövőt, ezért kiemelten kezeljük ezt a korosztályt családtagjaikkal együtt. Múzeumpedagógiai szemléletünk alapján: mindegy, hogy honnan jön valaki, milyen műveltséggel bír, milyen korosztályhoz tartozik, mindenkit megszólít, megérint, mindenkinek értéket közvetít a helyszín (Történelmi emlékhely is) és a kiállításaink egyaránt. Mai világunkban felértékelődött a találkozások, az együttlét, a hiteles források nyomán szerzett közös élmények fontossága. Az élményszerzés, a valódi értékek megismerése, a minőségi időtöltés különösen hangsúlyos a fiatal generáció esetében, akik életútjuk elején állva keresik az útmutatást, a megfelelő irányt. A szülőkkel, pedagógusokkal közös felelősségünk, hogy kiállításaink, múzeumi programjaink nyomán bizonyságtévő iránymutatókká, értékközvetítőkké váljunk, megtalálva a családokkal a közös hangot. Ugyancsak a mi felelősségünk kinevelni a jövő értő és tudatos múzeumlátogató közönségét is, amit meggyőződésünk, hogy egészen kicsi korban, életkori sajátosságaiknak megfelelően, játékos formában kell elkezdeni. Múzeumpedagógiai küldetésünk alapján különös hangsúlyt fektetünk a műtárgyközpontú tanulásra, az eredeti műtárgy nyújtotta felfedező, élményalapú ismeretszerzésre a család minden tagja számára.

Milyen módon nyilvánul meg a múzeumban a családbarát szemlélet? 

A családbarát szemléletet múzeumunkban igyekszünk, komplex módon megvalósítani. Már az új állandó kiállításaink tervezésénél is kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a család minden tagja számára érdekes és informatív legyen a nálunk tett látogatás. A gyermekek könnyebb megszólítását segíti „Géniusz, az Ótemplom egere”, aki nemcsak a kommunikációban vesz részt, hanem a gyermekek „személyesen” is találkozhatnak vele, fotót készíthetnek a rendhagyó templommúzeum pihenőterében. De a múzeum több pontján (recepció, kiállítóterek, reklámanyagok, önműködő ajtón stb.) is feltűnik különböző formában. A múzeumi kávézóban gyermekeknek szóló ajánlatunkat is ő kínálja.

Az Ótemplomban, a minden korcsoportot megszólító, háromszintű, hagyományos és modern elemeket ötvöző, keresztyén hitvalló kiállításunkban a tematikus vezérfonalat követve kerültek kialakításra a gyermekeknek szóló szőlőszemezgető fiókok.

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei –  Pannonia Reformata Múzeum

Ezek a pontok – összesen 8 témát érintve – aktív felfedezésre, játékos tanításra, rácsodálkozásra hívnak kicsiket és nagyokat egyaránt. A múzeumpedagógiai és egyben családbarát koncepciónk következő lépése egy gyermekeknek–családoknak szóló, kreatív, sokoldalúan használható foglalkoztató füzet, valamint egyiptomi mesekönyv megalkotása volt, melyet a kiállításban éppúgy lehet használni, mint otthon családi körben, de ajándékként is örömet lehet velük szerezni. Meggyőződésünk, hogy a mai értékvesztett, összezavarodott világunkban felértékelődött a hiteles forrásokkal való találkozások, keresztyén gyökereink megismerésének fontossága. Létfontosságú, hogy a családok is kilépjenek a megszokott közegükből, és közös élményeket átélve találkozzanak a ma már muzeális értékű, ám a jövő értékrendjének alakítását befolyásoló értékeinkkel.

Ugyancsak családbarát szemléletünket erősíti, hogy a gyermekeket, családokat a honlapunkon elérhető digitális tartalmakon keresztül is igyekszünk megszólítani: online formában is mesél Géniusz, illetve szüleikkel együtt akár távolról is bekapcsolódhatnak a PR Szemezgető foglalkozásaiba, online családi délutánunkba, melyet első alkalommal 2020 Karácsonya előtt indítottunk el. A családok és gyermekek megszólítását azért tartjuk kiemelten fontos missziónknak, mert ők jelentik a jövőt: az értő múzeumlátogató közönséget, tőlük függ keresztyén nemzeti kultúránk alakulása, valamint református egyházunk megújulása, építése is.

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei –  Pannonia Reformata Múzeum

Múzeumi tereinkben mindenütt megjelennek a családbarát elemek, fejlesztések: gyermek élményelemek, pihenő sarok, gyermek bútorok, kiadványok, játékok, baba-mama pont. Ezek mind a családok komfortérzetének javítását, lelki feltöltődését, közös, tartalmas időtöltését szolgálják és egyben oktató-nevelő, értékrend formáló funkciót is betöltenek.

Intézményünk különböző tereiben Baba-mama körnek, családi alkalmaknak adunk otthont.

Szeretnénk egy olyan hely lenni, ahová akár többgenerációs családnak is bármikor, bármilyen alkalomra, foglalkozásra, rendezvényre érdemes és jó visszatérni, ahol örömteli ÉLMÉNY minden TALÁLKOZÁS.

Milyen tervek vannak az intézmény további fejlesztésére a családbarát működés kiszélesítéséhez? 

Az infrastrukturális fejlesztések megtörténtek, a családbarát működés feltételi adottak. A következő legfontosabb lépésünk a „családbarát” kommunikáció erősítése, reklámozása, tudatos beágyazása a mindennapi működésbe. Munkatársaink képzése, valamint akcióterv és belső szabályok kidolgozása szükséges a folyamatos, minőségi családbarát működés fenntartásához. Családoknak szóló felhívásainkat, szórólapjainkat igyekszünk eljuttatni az óvodákon, iskolákon keresztül is a családokhoz. Múzeumi honlapunkat megújítjuk, érdekesebbé, informatívabbá tesszük. A jövőben kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi oldalaink családbarát kommunikációjára, és keressük a további családokat megcélzó együttműködések lehetőségét.

 

Halászné Kapcsándi Szilvia, múzeumvezető