belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi középvezetők kompetenciafejlesztő képzése

Időpont:

2024.11.11-14. és 11.18-21., Szentendre

Jelentkezési határidő: 2024. 10. 07.

Jelentkezési felület 

A képzés szervezője fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén a jelentkezési határidő előtt lezárja a jelentkezéseket.
A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk. Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a koordinátorok, az intézményeik munkatársai és azok a kollégák, akik a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt projektben a „módszertanokat átvevő múzeumokban” dolgoznak.

 

A képzés nyilvántartásba vételi száma: VI/4729–1/2021/MUZEUM

Óraszám: 60 tanóra

Képzési forma: tantermi

Csoportlétszám: 15 fő

Kiknek ajánljuk: múzeumi, közgyűjteményi középvezetők

 

Jelentkezés feltételek:  felsőfokú végzettség, legalább 1 év múzeumi vagy közgyűjteményi területen eltöltött szakmai gyakorlat

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk. Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a múzeumi koordinátorok, az intézményeik munkatársai és azok a kollégák, akik a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt projektben a „módszertanokat átvevő múzeumokban” dolgoznak.

A képzés célja:

Közgyűjteményi, azon belül kiemelten a múzeumi középvezetők vezetői kompetenciáinak fejlesztése, a múzeumi részterületek működésének, irányításának, összefüggéseinek megismertetése. 

Képzési tematika:

  • Vezetői kompetencia fejlesztése;
  • Asszertív kommunikáció;
  • Szervezetfejlesztés és közgyűjteményi humánerőforrás-menedzsment;
  • A múzeumok szerepének változása és középvezetői kompetenciák a 21. században, kitekintéssel a közgyűjteményi területre;
  • Vezetési ismeretek középvezetőknek;
  • Múzeumi szolgáltatások rendszere;
  • A középvezetők szerepe a múzeumi működésben;
  • A múzeumi kommunikáció és marketing;
  • Az országos, a megyei hatókörű városi múzeumok, a területi és a kisebb múzeumok együttműködési lehetőségei vezetői szinten;
  • Alapvető jogi ismeretek

 

A képzés teljesítésének feltétele:

Minimum részvétel a továbbképzésen: 85%
Aktív részvétel az elméleti és gyakorlati órákon, tréningen.
Záródolgozat készítése a megadott szempontok alapján.

A képzést sikeresen teljesítőknek tanúsítványt állítunk ki.

 

A képzés részvétel díja: ingyenes

Ingyenesen valósul meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

További információ:

Birkás Babett oktatásszervező

birkas.babett@skanzen.hu 

 

Minőségbiztosítási eredmények

Időpont: 2022. okt. 24-27. és november 14-17
Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Múzeumi alapok

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,3

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

3,9

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,4

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,8

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,4

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,8

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,6

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,6